OFFENTLIG LICITATION - opførelse af tilbygning til Børnehaven Børnehuset, Peter Løths Vej 10, 9440 Aabybro

Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro, udbyder herved opførelse af tilbygning til Børnehaven Børnehuset, Peter Løths Vej 10, 9440 Aabybro i offentlig licitation i fagentreprise.

Projektet omfatter

Opførelse af tilbygning på ca. 304m2 (bruttoareal) i to plan til eksisterende børnehave. Byggeriet omfatter bl.a. etableringen af nye grupperum, garderobe og toiletfaciliteter m.v. Tilbygningen opføres i samme stil som eksisterende bygning, med murede facader i gule sten i kombination med lette træfacader.

Arbejdet udbydes i følgende fagentrepriser

1. Råhusentreprisen
1.1 Jordarbejdet
1.2 Kloakarbejdet
1.3 Betonarbejdet
1.4 Murerarbejdet
1.5 Stålarbejdet
1.6 Gartner- og belægningsarbejdet

2. Tømrer-/snedkerentreprisen
2.1 Tømrerarbejdet
2.2 Snedkerarbejdet

3. VVS-entreprisen
3.1 VVS-arbejdet

4. El-entreprisen
4.1 El-arbejdet

5. Ventilationsentreprisen
5.1 Ventilationsarbejdet
5.2 Kanalisolering

6. Gulventreprisen
6.1 Gulvarbejdet

7. Malerentreprisen
7.1 Malerarbejdet

Tidsfrister

Byggeriet forventes påbegyndt uge 47, 2013 og afsluttet uge 18, 2014 - dog under forbehold af endelig godkendelse af Jammerbugt Kommune.

Udbudsmaterialet

Udbudsmaterialet kan, ved skriftlig rekvisition med angivelse af entreprisenummer og navn samt oplysninger omkring rekvirentens firmanavn og mailadresse, rekvireres hos JPH Rådgivning A/S, Slotsgade 88, 9330 Dronninglund eller på mail: jph@jph.dk senest onsdag den 18. september 2013 kl. 16.00.

Udbudsmaterialet udsendes digitalt i PDF-format via Jammerbugt Kommunes hjemmeside og er tilgængeligt fra fredag den 20. september 2013 kl. 10.00. Link til kommunens hjemmeside samt adgangskode for adgang til udbudsmaterialet, fremsendes til de entreprenører der har rekvireret udbudsmaterialet, torsdag den 19. september 2013.

Licitation

Licitation afholdes fredag den 11. oktober 2013 kl. 10.00 i Byrådssalen på Aabybro Rådhus, Toftevej 43, 9440 Aabybro.

Tilbud kan ikke afleveres elektronisk.

Tro- og love-erklæring vedr. evt. ubetalt og forfalden gæld til det offentlige skal vedlægges tilbuddet.

Der tages forbehold for endelig godkendelse af Jammerbugt Kommune.

Øvrige oplysninger om licitationen vil fremgå af udbudsmaterialet.

Sikkerhedsstillelse og garanti

I henhold til Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder – AB92.

Finansiering og betalingsbetingelser:

Iht. Fast pris- og tid cirkulærets krav. Betaling i henhold til AB92 - dog med 4 ugers betalingsbetingelser.

Kriterium for tildeling af kontrakt

Laveste pris.

På bygherrens vegne:

Totalrådgiver/ingeniør:
JPH Rådgivning A/S
Slotsgade 88
9330 Dronninglund
Telefon 98 84 11 55
Mail: jph@jph.dk

Arkitekt:
Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S
Torvet, Nørregade 14
9800 Hjørring
Telefon 98 92 29 22
Mail: arkitekt@afoe.dk