Indstilling af kandidat til Bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet for Jammerbugt Kommune består af 3 repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, 2 medlemmer udpeget af og blandt restauratørerne i kommunen samt Politidirektøren.

Bevillingsnævnet for Jammerbugt Kommune består af 3 repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, 2 medlemmer udpeget af og blandt restauratørerne i kommunen samt Politidirektøren.

Bevillingsnævnets funktionsperiode er fra januar 2014 og indtil 31.december 2017.

Den ene af de 2 medlemmer fra restauratørerne udpeges af Horesta.

Det andet medlem udpeges af og blandt alle bevillingshavere i kommunen.

Der anmodes om indstilling af kandidat til valg af det ene medlem.
Alle restauratører i kommunen, der har en alkoholbevilling i Jammerbugt Kommune, kan indstille.

I nuværende periode er restauratør Per Jensen fra Hawet, Blokhus valgt. Han ønsker genvalg. Såfremt der ikke kommer forslag til kandidater betragtes Per Jensen som valgt. I modsat fald vil der blive indkaldt til valgmøde om valg af de indstillede kandidater.

Indstillingen skal være kommunen i hænde senest tirsdag d. 7. januar 2014 og sendes til Rådhuset, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller hra@jammerbugt.dk

Den endelige udpegning vil ske på kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2014.