Akutnumre

Liste over kommunens akutte numre, hvis du har behov for assistance uden for alm. åbningstid.

Rusmiddelsscenter Jammerbugt

Har du eller en af dine nærmeste problemer med alkohol eller stoffer? Uden for kommunens åbningstider kan du kontakte vagtlægen, psykiatrien eller den psykiatriske skadestue.

Vagtlæge
70 150 300
Døgnåben tlf. rådgivning
9764 3700
Psykiatriske skadestue
9813 4202

Underret om svigt af børn

Du har pligt til at underrette kommunen, hvis du har mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer barnets sundhed og udvikling i fare. Uden for kommunens åbningstider skal du kontakte Aalborg Politi.

Aalborg Politi
9630 1448

Sygeplejen (ældre)

I tilfælde af akut eller kronisk sygdom.

7257 9460

Hjemmeplejen døgnåben telefonvagt

 

Tandproblemer - når tandplejen har lukket

Tandpine på lørdage, søndage, helligdage, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, grundlovsdag samt
24. og 31. december: Kontakt Tandpinevagten

Tandpinevagten
Filstedvej 10
9000 Aalborg
7020 0255

Nordjyllands Beredskab

I akutte nødstilfælde skal du dog ringe 112.

7015 1514

Falck

Huller i veje, væltede træer mv.

7010 2030

Kloak (Jammerbugt Forsyning)

Få mere information på www.jfas.dk.

7257 8920

Vand

Konstaterer du brud på vandledningen, har du farvet vand, mangler du vand eller lign., skal du kontakte din vandforsyning.

Vandforsyningernes kontaktoplysninger

Snerydning 

Døgnvagt

7257 8940

Fejlmeld gadebelysning

På telefon eller via https://michaelwulff.dk/fejlmeld-gadelys-jammerbugt/

7216 1533

Affald

Se Ændringer i indsamlingen af dagrenovation.
Find diverse selvbetjeningsløsninger i forbindelse med affald.