Akutnumre

Liste over kommunens akutte numre, hvis du har behov for assistance uden for alm. åbningstid.

Nordjyllands Beredskab

I akutte nødstilfælde skal du dog ringe 112.

7015 1514

Kloak (Jammerbugt Forsyning)

Få mere information på www.jfas.dk.

7257 8920

Vand

Konstaterer du brud på vandledningen, har du farvet vand, mangler du vand eller lign., skal du kontakte din vandforsyning.

Vandforsyningernes kontaktoplysninger

Rusmiddelsscenter Jammerbugt

Har du eller en af dine nærmeste problemer med alkohol eller stoffer? Uden for kommunens åbningstider kan du kontakt vagtlægen eller den psykiatriske skadestue.

Psykiatriske skadestue
9813 4202

Akuttilbud Jammerbugt

Oplever du en akut psykisk krise, har brug for nogen at snakke med for at klare krisen, hjælp til at finde ro og måske hjælp og støtte til få yderligere hjælp og blive i egen bolig, så kontakt akuttilbud Jammerbugt.

4191 1718

Underret om svigt af børn

Du har pligt til at underrette kommunen, hvis du har mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer barnets sundhed og udvikling i fare. Uden for kommunens åbningstider skal du kontakte Aalborg Politi.

Aalborg Politi
9630 1448
Sygeplejen (ældre)

I tilfælde af akut eller kronisk sygdom.
7257 9460

Visitationen

Alle hverdage kl. 8-12

7257 7590 

Terapeuterne

Alle hverdage kl. 8-12

7257 9590

Snerydning 

Døgnvagt

7257 8940

Fejlmelde gadebelysning ved SE 

På telefon eller via http://www.nordjysk-elservice.dk/jammerbugt.html.

7518 8539

Affald

Find diverse selvbetjeningsløsninger i forbindelse med affald: jammerbugtdkaffaldselvbetjening