Kommunevåben

Jammerbugt Kommunes våben hedder i daglig tale 'Fuglen'. Det er bureauet Ambizion fra Virum, som står bag de kreative linjer og farver. Sammenlægningsudvalget godkendte formelt kommunevåbnet 6. juni 2006 efter, at Nils G. Bartholdy, arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet, havde givet våbnet det blå stempel.

Kommunevåben

Jammerbugt Kommunes våben

Kommunevåbnet for Jammerbugt Kommune symboliserer Jammerbugten. Havet det blå parti og landet det grønne parti. Fuglen er den frie fugl - den er holdt i hvide farver. Selve Fuglen favner hele området - en helhed - og markerer samtidig Jammerbugtens kystlinje. Fuglen kigger fremad og har overblik. Samtidig er der dynamik, fart og luft under vingerne.

Visionen er også afspejlet i kommunevåbnet med følgende ord plukket fra visionen: "Som en helhed, plads til alle, dynamisk og fremtidsorienteret, rekreative naturområder". Der er altså fin harmoni mellem visionen og Fuglen.

Fakta om Fuglens tilblivelse

  • Jammerbugt Kommune udskrev i midten af marts 2006 en åben idékonkurrence om et nyt kommunevåben. Præmien var på 20.000 kr.
  • Der indkom i alt 130 forslag fra 78 personer
  • Økonomiudvalget udvalgte 10 forslag – et var i flere versioner – som blev sendt til Rigsarkivet for en vurdering
  • På Økonomiudvalgets møde 16. maj 2006 blev det besluttet at tage tre kommunevåben ud og få dem vurderet nok en gang med henblik på mulig tilpasning i forhold til de 'heraldiske principper'
  • På Økonomiudvalgets møde 22. maj 2006 blev det indstillet at vælge Fuglen
  • Sammenlægningsudvalget godkendte Fuglen på mødet 6. juni 2006

Kommunikation:

Kommunikationskonsulent
Marianne Bue Lønskov
Tlf.: 72 57 73 99
mbl@jammerbugt.dk

Digital Kommunikation
Tonie Horsens
Tlf.: 72 57 74 04
thr@jammerbugt.dk

Grafik
Nynne Lykke Christensen
Tlf.: 72 57 74 65
nly@jammerbugt.dk