Kommunevåben

Jammerbugt Kommunes våben hedder i daglig tale Fuglen. Det er bureauet Ambizion fra Virum, som står bag de kreative linier og farver. Sammenlægningsudvalget godkendte formelt kommunevåbnet den 6. juni 2006 efter at Nils G. Bartholdy, arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet, havde givet våbnet det blå stempel.

Kommunevåben

Jammerbugt Kommunes våben

Kommunevåbnet for Jammerbugt Kommune symboliserer Jammerbugten. Havet det blå parti og landet det grønne parti. Fuglen er den frie fugl - den er holdt i hvide farver. Selve Fuglen favner hele området - en helhed og markerer samtidig Jammerbugtens kystlinie. Fuglen kigger fremad og har overblik. Samtidig er der dynamik, fart og luft under vingerne.

Visionen er også afspejlet i kommunevåbnet med følgende ord plukket fra visionen. Som en helhed, plads til alle, dynamisk og fremtidsorienteret, rekreative naturområder…. Der er altså fin harmoni mellem visionen og Fuglen.

Fakta om Fuglens tilblivelse

  • Jammerbugt Kommune udskrev i midten af marts 2006 en åben idekonkurrence om et nyt kommunevåben og præmien var på 20.000 kr.
  • Der indkom i alt 130 forslag fra 78 personer.
  • Økonomiudvalget udvalgte 10 forslag – et var i flere versioner – som blev sendt til Nils G. Bartholdy, arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet for en vurdering.
  • På Økonomiudvalgets møde den 16. maj 2006 blev det besluttet at tage tre kommunevåben ud og få dem vurderet nok en gang med henblik på mulig tilpasning i forhold til de heraldiske principper.
  • Der blev taget kontakt til Rigsarkivet og tre kommunevåben blev vurderet igen med henblik på mulig tilpasning i forhold til de heraldiske principper.
  • På Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2006 indstillede man, at Fuglen blev valgt.
  • Sammenlægningsudvalget godkendte Fuglen på mødet den 6. juni 2006.

Kommunikation:

Kommunikationskonsulent
Marianne Bue Lønskov
Tlf.: 72 57 73 99
mbl@jammerbugt.dk

Digital Kommunikation
Tonie Horsens
Tlf.: 72 57 74 04
thr@jammerbugt.dk

Grafik
Nynne Lykke Christensen
Tlf.: 72 57 74 65
nly@jammerbugt.dk

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000