Værdigrundlag

Jammerbugt Kommune har følgende værdigrundlag:

Vi sætter borgerne i centrum

 • Vi ser borgerne som aktive medspillere og lytter aktivt til deres meninger og ideer
 • Vi udviser respekt i dialogen med borgerne
 • Vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ressourcer
 • Vi står ved det vi gør, og man kan regne med det vi siger
 • Vi sikrer åben adgang til information og viden om vores ydelser og organisation 

Vi har fokus på opgaven

 • Vi arbejder efter tydelige mål
 • Vi løser vores opgaver målrettet og resultatorienteret
 • Vi tager ansvar for vores opgaver, og handler for at nå målene
 • Vi lægger stor vægt på kvalitet og faglighed
 • Vi har fokus på effektivitet og optimal udnyttelse af ressourcerne

Vi er én virksomhed

 • Vi samarbejder om de samme mål
 • Vi samarbejder på tværs og tænker i helheder
 • Vi løfter bedst i flok – men tager hensyn til den enkeltes behov og ønsker
 • Vi skaber sammenhæng, så borgerne oplever kommunen som en helhed
 • Vi repræsenterer hver især og sammen Jammerbugt Kommune overfor omverdenen

Vi udvikler Jammerbugt Kommune

 • Vi ser muligheder frem for begrænsninger
 • Vi har mod til at tænke nyt- og finder løsninger, der virker
 • Vi engagerer os fagligt og personligt, og stræber efter at gøre en forskel
 • Vi skaber rum til refleksion og omtanke
 • Vi anvender alle kompetencer

Vi har fokus på trivsel, arbejdsmiljø og samarbejde

 • Vi lægger vægt på kreativitet, humor og arbejdsglæde
 • Vi deler viden og information med hinanden, og samarbejder gennem dialog
 • Vi har tillid til hinanden og delegerer i videst muligt omfang
 • Vi ser forskellighed som en styrke - respekterer hinandens meninger og erfaringer
 • Vi roser - giver og modtager kritik konstruktivt og ærligt

Kontakt

HR
Toftevej 43
9440 Aabybro
Tlf. afd.: 72 57 77 77
raadhus@jammerbugt.dk