Værdier i Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommunes værdier er formuleret i seks såkaldte kulturnøgler:

  • Vi har fokus på helhedstænkning og sammenhængskraft i hele organisationen
  • Vi er generøse i samarbejdet med hele organisationen – og bringer hinandens kompetencer i spil
  • Vi har et højt fagligt niveau, som vi bidrager med i tværfaglige løsninger til gavn for borgerne
  • Velfærd er noget, vi skaber sammen med borgerne
  • Vi er risikovillige og tør prøve nye metoder af
  • Vi er innovative - på jammerbugtsk

Samlet set afspejler kulturnøglerne en organisation, som både har "styr på butikken" og mestrer det professionelle samarbejde.

Der er tæt sammenhæng mellem kulturnøglerne, ledelsesgrundlaget og Jammerbugt Kommunes vision: Vi går efter forskellen.

Kontakt

HR
Toftevej 43
9440 Aabybro
Tlf. afd.: 72 57 77 77
raadhus@jammerbugt.dk