Teknik og Forsyning

Teknik og Forsyningsafdelingen varetager administration og planlægning for forsyningsområderne: varme, beredskab og renovation, samt administrerer kommunens havne og den kollektive trafik.

Afdelingen varetager desuden administration og planlægning indenfor vejområdet samt kommunale bygninger, og står for en del projekteringsarbejde indenfor vej og byggeri.

Til afdelingen er knyttet en ekstern driftsafdeling:Genbrugspladserne. Driftsafdelingen løser driftsopgaver indenfor affald.

 

Kontakt

Teknik og Forsyning
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77

Teknik og Forsyningschef
Peter Laursen
Tlf.: 72 57 76 61
pml@jammerbugt.dk

Forsyning
Tlf.: 72 57 76 09
affald@jammerbugt.dk