Plan og Miljø

Plan- og Miljøafdelingen myndighedsbehandler efter lovgivning som Planloven, Byggeloven, Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven mv.

Et væsentligt element i vores arbejde er at sikre kvalitet og helhed i opgaveløsningen, således at borgere og virksomheder kun har brug for én indgang til forvaltningen.

Udover myndighedsopgaver udgør planlægning en væsentlig del af vores opgaver. Her er tale om planer for kommunens fysiske udvikling i form af kommuneplan, lokalplaner, masterplaner, visionskataloger, udviklingsplan for "Jordbrugets fremtid i Jammerbugt Kommune", stiplaner mv. og ikke mindst handleplaner til de statslige vand- og naturplaner samt planlægning af drikkevandsforsyningen i kommunen.

Kontakt

Plan og Miljø
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77

Plan og Miljøchef
Gitte Clausen
Tlf.: 72 57 76 21
gkl@jammerbugt.dk