Sundhed og Handicap

Sundhed og Handicapafdelingen varetager kommunens borgere med aktivitetsbegrænsning og/eller fysisk/psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer i kombination med udfordringer knyttet til deres sundhedstilstand.

Ansvarsområder:

  • Botilbud, hjælpmidler og andre tilbud til voksne fysisk handicappede og/eller psykisk udviklingshæmmede
  • Psykiatriske plejehjem og andre botilbud til psykisk syge
  • Den sociale indsats for bl.a. hjemløse og misbruger af narko og alkohol