Social, Sundhed og Beskæftigelse

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen er inddelt i tre afdelinger.

De tre afdelinger:

  • Sundhed og Senior
  • Sundhed og Arbejdsmarked
  • Sundhed og Handicap

Ledelsen af forvaltningen udføres af direktøren og de tre afdelingschefer

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen har ansvaret for Jammerbugt Kommunes indsats indenfor beskæftigelse, ældreområdet, sociale tilbud til voksne, sundhedsfremme og forebyggelse, samt handicap- og socialpsykiatri områderne.

Læs mere om de tre afdelinger:

Sundhed og Senior

Sundhed og Seniorafdelingen varetager kommunens ældre borgere, samt borgere i tilfælde af akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig indsats er påkrævet.

Sundhed og Arbejdsmarked

Sundhed og Arbejdsmarkedsafdelingen varetager kommunens indsats i forhold til ledighed, beskæftigelse, integration og administration af sociale ydelser.

Sundhed og Handicap

Sundhed og Handicapafdelingen varetager kommunens borgere med aktivitetsbegrænsning og/eller fysisk/psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer i kombination med udfordringer knyttet til deres sundhedstilstand.

Kontakt

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen
Borgervænget 12
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 77 77
ssb@jammerbugt.dk

Direktør
Hanne Madsen
Tlf.: 72 57 70 05
hnm@jammerbugt.dk