Social, Sundhed og Beskæftigelse

Social, Sundhed og Beskæftigelsesforvaltningens ansvarsområde er delt i tre hovedområder

Hovedområderne er:

  • Social
  • Sundhed
  • Beskæftigelse

Ledelsen af forvaltningen udgøres af direktøren sammen med afdelingscheferne for de tre hovedområder.

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen har ansvaret for Jammerbugt Kommunes indsats indenfor beskæftigelse, sundhedfremme og forebyggelse, sociale tilbud til voksne, handicap- og socialpyskiatri områderne.

Læs mere om de tre hovedområder:

Social

Det sociale område varetager opgaver i forhold til kommunens ældre og voksne borgere med fysiske- eller psykiske handicap.

Sundhed

Sundhedsafdelingen har ansvaret for kommunens sundheds- og forebyggelsesindsats.

Beskæftigelse

Beskæftigelsesafdelingen varetager kommunens indsats i forhold til ledighed, beskæftigelse, integration og administration af sociale ydelser.

Kontakt

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen
Borgervænget 12
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 77 77
ssb@jammerbugt.dk

Direktør
Hanne Madsen
Tlf.: 72 57 70 05
hnm@jammerbugt.dk