Børn og Familie

Børne- og Familieforvaltningen består af to fagområder og en forvaltningsserviceenhed. Forvaltningen ledes af en Børne- og Familiedirektør og to fagchefer.

Denne gruppe har ansvaret for den strategiske ledelse, personaleledelsen og den faglige ledelse, ligesom gruppen servicerer det politiske niveau.

Forvaltningens fagområder ledes af fagchefer. Hvert fagområde er opdelt i funktionsenheder, der har en naturlig sammenhæng. Nogle af disse funktionsenheder ledes i dagligdagen af en funktionsleder - for eksempel familieområdet og sundhedsplejen - mens andre funktionsenheders daglige ledelse varetages af fagchefen.

Forvaltningens to fagafdelinger er:

  • Skole og Dagtilbud
  • Familie og Forebyggelse

Læs mere om fagafdelingerne:

Dagtilbud

Afdelingen Dagtilbud varetager ansvarsområderne dagpleje og børnehaver i Jammerbugt Kommune.

Undervisnings- og fritidstilbud

Afdelingen Undervisnings- og fritidstilbud varetager blandt andet ansvarsområderne folkeskoler, SFO'er og skolekørsel.

Familie og Forebyggelse

Afdelingen Familie og Forebyggelse varetager ansvarsområderne Børne- og familierådgivning, PPR, Sundhedspleje, Tandpleje og Familiecentret.

Politikker og procedurer

Indefor Børne- og Familieforvaltningens tre fagområder har kommunalbestyrelsen vedtaget forskellige politiker, der arbejdes ud fra.

Kontakt

Børne- og Familieforvaltningen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 77 77
bk@jammerbugt.dk

Direktør
Jan Lund-Andersen
Tlf. direkte: 72 57 70 04
jlu@jammerbugt.dk