Selvisolation - hvornår og hvordan?

Er du smittet med COVID-19, er det vigtigt, at du isolerer dig selv og dermed beskytter andre mod smitte.

Se Sundhedsstyrelsens Q&A om selvisolation.

Hvad betyder selvisolation?

  • Selvisolation er vigtigt for at bryde smittekæder. Det betyder, at du skal blive hjemme, holde afstand til dem, du bor sammen med, og lade være med at mødes med andre
  • Hvis du bor sammen med andre, skal du undgå tæt kontakt med dem. Så sov for dig selv, gør grundigt rent, vask hænder ofte og undlad at dele håndklæder

Hvornår skal jeg gå i selvisolation?

  • Hvis du er konstateret smittet med COVID-19
  • Hvis du er nær kontakt, skal du blive i selvisolation, indtil du er blevet testet negativ på dag 4 og 6
  • Hvis du har symptomer på COVID-19 – også selvom det er lette symptomer. Bliv hjemme og bestil en tid til test
  • Hvis du bliver nødt til at bryde selvisolationen for at blive testet, så husk et CE-mærket mundbind, afstand og god håndhygiejne

Isolation kræver ofte, at der tænkes nye handlemetoder. Det kan være online bestilling af fødevarer og levering til døren. Hvis I er flere i husstanden, kan huset deles op, så den smittede ”bor” i kælderen eller lignende. Det kan også være, at man er nødt til at trække på noget hjælp fra familie og venner fx til lån af sommerhus eller lignende.

Selvisolation uden for eget hjem

I de situationer hvor husets indretning ikke kan imødekomme isolation fra resten af husstanden (det kunne fx være, at der kun er et badeværelse), har du, som borger i Jammerbugt Kommune, muligheden for at anvende en af kommunens isolationsboliger.

Jammerbugt har tilsluttet sig Aalborg Kommunes aftale med St. Restrup Slotshotel om, at man her kan isolere borgere. Det betyder konkret, at du får et værelse og mulighed for tre måltider mad om dagen. Jammerbugt Kommune betaler for værelset og forplejningen. Under opholdet skal du selv foretage den daglige rengøring af værelset. 

Du skal være opmærksom på, at der ikke er sundheds- eller socialfagligt personale til stede ved isolationsboligerne. Såfremt du under opholdet oplever forværring af symptomer, skal du kontakte egen læge/lægevagt. Er der tale om akut, kritisk hjælp, skal du kontakte akuttelefonen på 112.

Du skal selv transportere dig til og fra hotellet.

Det er ikke muligt at møde op uden forudgående aftale med Jammerbugt Kommune. Kontakt Pandrup Plejecenter på tlf. 4191 3630. Pandrup plejecenter kan kontaktes døgnet rundt, men ved opkald efter kl. 20.00 kan opholdet først effektueres dagen efter.

Hvor længe kan opholdet være? 
Udviser du symptomer, kan du blive indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt. Er du testet positiv uden, at du oplever symptomer, kan du blive indtil 7 dage efter positiv test.

Når opholdet ophører, og du er klar til at tage hjem, skal du kontakte Pandrup Plejecenter igen og orientere om opholdets ophør.

Se mere om selvisolation og isolationsophold hos Sundhedsstyrelsen