Automatiske nedlukninger

Folketingets Epidemiudvalg har besluttet, at der på landsplan skal være kontrol over lokale smitteudbrud, og derfor er der indført lokale, automatiske nedlukninger. Kommunerne er således pålagt at lukke for bl.a. grundskoler, klubtilbud, uddannelsesinstitutioner, kulturaktiviteter samt idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter ved en bestemt grænse for hhv. sogne og kommune.

Automatisk nedlukning af sogne

Kommunen skal nedlukke skole- og undervisningsområdet samt kultur-, idræts-, fritids og foreningsområdet i sogne, hvis der er en særlig høj smitteudvikling.

Kriterierne for automatisk nedlukning i et sogn er: 

 1. Hvis incidensen i et sogn i de seneste syv dage er mindst 1000,
 2. der er registreret mindst 20 smittetilfælde med COVID-19,
 3. og positivprocenten er mindst 3,0 pct.

Hvis de tre kriterier er opfyldt, betyder det, at kommunen er forpligtet til at lukke følgende i det pågældende sogn: 

 • Grundskoler, SFO, klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner.
 • Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter. Det gælder fx museer, kulturhuse, teatre, spillesteder, biografer, biblioteker, aftenskoler, daghøjskoler samt musik- og kulturskoler.
 • Lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter. Det gælder fx idrætshaller, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler. 

Det omfatter både kommunale, statslige, private og selvejende tilbud.

Der bliver etableret nødpasning under nedlukningen, og sårbare elever vil være undtaget.

Elever bosat i et midlertidigt, nedlukket sogn, men som går i skole i andre sogne, må gerne tage i skole.

Derudover vil efterskoler, kosttilbud mv. samt folkehøjskoler være undtaget for nedlukning. Elever vil dog kraftigt blive opfordret til at blive på skolen under den lokale nedlukning.

Ophævelse af tiltag

Nedlukkede sogne kan genåbne, når sognet i syv dage i træk ikke på samme dag har været over de grænseværdier, der er gældende på sogneniveau.

Automatisk nedlukning af kommunen

Kommunen skal nedlukke skole- og undervisningsområdet samt kultur-, idræts-, fritids og foreningsområdet i kommunen, hvis der er en særlig høj smitteudvikling.

Kriteriet for automatisk nedlukning i en kommune er:

 • Hvis incidensen overstiger 500 (testkorrigeret*)
 • og der er registreret mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 i en 7-døgnsperiode.

Hvis kriteriet er opfyldt, betyder det, at kommunen er forpligtet til at lukke følgende i kommunen: 

 • Grundskoler, SFO, klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner.
 • Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter. Det gælder fx museer, kulturhuse, teatre, spillesteder, biografer, biblioteker, aftenskoler, daghøjskoler samt musik- og kulturskoler.
 • Lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter. Det gælder fx idrætshaller, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler. 

Det omfatter både kommunale, statslige, private og selvejende tilbud.

Der bliver etableret nødpasning under nedlukningen, og sårbare elever vil være undtaget.

Elever bosat i et midlertidigt, nedlukket sogn, men som går i skole i andre sogne og byer, må gerne tage i skole.

Derudover vil efterskoler, kosttilbud mv. samt folkehøjskoler være undtaget for nedlukning. Elever vil dog kraftigt blive opfordret til at blive på skolen under den lokale nedlukning.

Den relevante minister vil desuden tage initiativ til følgende yderligere tiltag - i den udstrækning disse er genåbnet på det pågældende tidspunkt:

  • Lukning af videregående uddannelser og ikke-videregående uddannelser
  • Lukning af liberale serviceerhverv
  • Lukning af serveringssteder
  • Lukning af storcentre og indkøbscentre
  • Lukning af udvalgsvarebutikker
  • Lukning af forlystelsesparker mv.
  • Lukning af stormagasiner, arkader og basarer

Ophævelse af tiltag

Nedlukkede kommuner kan genåbne, når kommunen i syv dage i træk ikke på samme dag har været over de grænseværdier, der er gældende på kommuneniveau.

 

*Testkorrigeret incidens: Det gælder generelt, at hvis der testes mere i en kommune end i en anden kommune, vil der sandsynligvis blive fundet flere smittede i den kommune, hvor flest bliver testet - også selvom det faktiske smittetryk er ens i de to kommuner. Derfor beregner 'ekspertgruppen for matematisk modellering af COVID-19' under Statens Serum Institut den såkaldte testkorrigerede incidens, hvor der er taget højde for forskelle i niveauet af testning.