Hvad betyder det for dig?

Regeringen har d. 11. marts 2020 iværksat en række omfattende tiltag for at mindske spredningen af covid-19 (Coronavirus). Bliver løbende opdateret.

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 på coronasmitte.dk. Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 7020 0233.

In English:
Information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.
Questions and answers on novel coronavirus

Konsekvenser af regeringens tiltag:

Affald og Storskrald

Jammerbugt Kommune håndterer affaldet således:

Dagrenovation indsamles som normalt.
Det er vigtigt, at affaldet pakkes godt ind i en plastpose med knude, inden det lægges i affaldssækken eller containeren.

Genbrugsordningen for papir/pap og plast/metal kører som normalt.

Storskraldsordningen kører som normalt.

Bobler til flasker og papir kan fortsat benyttes.

Der kan løbende ske ændringer af ovenstående.

Aktivitetscentre

Aktivitetscentrene og frivillighuse er lukket efter et forsigtigthedsprincip. Vi er opmærksomme på, at nogle borgere på aktivitetscentrene kan have særlige behov, som skal dækkes af andet tilbud. Disse borgere bliver kontaktet.

Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbuddet i Hjortdal SAH lukker ned for de brugere, der kommer fra egne institutioner i Jammerbugt Kommune.

For borgere der bor hos forældre, sker der individuel aftale om, hvorvidt disse bliver hjemme eller har brug for at komme af hensyn til forældrenes arbejde eller forældrenes øvrige forhold.

Betaling til leverandører

Corona-udbruddet har alvorlige økonomiske konsekvenser for mange private virksomheder og skaber i nogle tilfælde en akut likviditetsudfordring.

Jammerbugt Kommune kan i den forbindelse tilbyde leverandører til kommunen at betale for varer og tjenesteydelser før normal betalingsdato.  

Er du leverandør til kommunen, har du fremsendt faktura med fremtidig betalingsdato, og ønsker du allerede nu betaling herfor, skal du sende en mail til oekonomi@jammerbugt.dk.

Af mailen skal fremgå:

 • Virksomhedens navn
 • Virksomhedens CVR.nr.
 • Fakturanr.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til afdelingsleder Flemming Pedersen på tlf. 72577801 eller på mail flp@jammerbugt.dk

Bibliotekerne og Kulturskolen

Bibliotekerne og Kulturskolen lukker ned for aktiviteter fra 12. marts kl. 15 og frem til og med søndag d. 10. maj.

Borgerservice

Administrationsbygningerne i Aabybro, Brovst, Fjerritslev og Pandrup holder lukket fra kl. 12.00 fredag 13. marts.

Høreinstituttet:
Indtil regeringen meddeler at situationen bliver normaliseret, er Hørekonsulentens tider på rådhuset indstillet.

Fogedretten:
Fogedretten indstiller alle mødetider indtil videre.

Ved uopsættelige henvendelser til Borgerservice kan du booke en tid til fremmøde i Borgerservice i Aabybro på: tlf. 7257 7777 eller på raadhus@jammerbugt.dk
Sender du mail med personoplysninger, så skriv til os via din e-boks. 

Har du generelle spørgsmål til Borgerservice eller brug for hjælp til digital selvbetjening, kan du kontakte ”Den Digitale Hotline” på tlf.: 7020 0000

UOPSÆTTELIGE HENVENDELSER ER:
• Pas - akutte situationer
• Kørekort - kørekort udløber i lukkeperioden
• NemID
• Flytning og lægeskift - kun for ikke-digitale borgere
• Offentlige begravelser
• Indrejse
• Indskudslån - kun for ikke-digitale borgere
• Udbetaling Danmarks ydelser – kun for borgere, som ikke selv kan ringe til Udbetaling Danmark

 

Botilbud

Følgende kritiske funktioner er fortsat i drift på normal vis;

 • Botilbuddene Egehuset/Poppelhuset, Toftehøj og Sneppen, Krabben og Solkrogen.
 • Bo-støtte til de borgere der får sådan i eget hjem – enten via Skype eller hjemmebesøg.

Brev til borgere der modtager kommunal ældrepleje

Til borgere i Jammerbugt Kommune der modtager kommunal ældrepleje

Regeringen har valgt at lukke store dele af den offentlige sektor ned med virkning fra fredag den 13. marts 2020 – og i første omgang 14 dage frem. Dette sker for at begrænse spredningen af Covid-19.

Ældreområdet er i stort omfang undtaget fra nedlukningen, idet borgerne fortsat skal have hjælp. Den hurtige spredning af Covid-19 medfører dog, at ældreområdet kommer under stort pres, når plejepersonalet og de ældre borgere rammes af sygdommen.

For at beskytte både borgere og medarbejdere, samt sikre varetagelsen af de mest kritiske opgaver vil visitationen i Jammerbugt Kommunes Sundheds- & Seniorafdeling prioritere den hjælp, der gives.

Det betyder, at det løbende vurderes, hvad der kan leveres af ydelser, og at der derfor er sandsynlighed for, at nogle borgere vil opleve reduktion af den hjælp og pleje, de sædvanligvis modtager. Prioriteringen sker ud fra en konkret sundhedsfaglig vurdering af, hvilke borgere der i højest grad kan undvære en ydelse. Det giver mulighed for at sikre ældreplejens kritiske opgaver bedst muligt, så borgere med de største behov er garanteret livsnødvendig pleje.

Det er vigtigt at understrege, at der primært vil blive reduceret i praktisk hjælp såsom rengøring og klippekort, før der reduceres i personlig pleje. Jeg håber, at I har forståelse for den svære situation. Bliver du berørt af midlertidige ændringer i din pleje, så kontakter vi dig direkte så du er orienteret om betydningen.

Visitationens telefonnummer er: 72 57 75 90, og du er som borger altid velkommen til at henvende dig med spørgsmål til ovenstående eller til din specifikke situation i forhold til pleje i den nævnte periode. Du skal dog være opmærksom på, at visitationen forventer flere henvendelser end sædvanligt, og der kan derfor forekomme ventetid. Telefonens åbningstid er uændret fra kl. 8.00 til kl. 12.00 på alle hverdage.

Jeg beklager den ulejlighed, som ovenstående tiltag eventuelt vil medføre og håber på forståelse for situationen, hvor vi sætter intensivt ind for, at beskytte de mest sårbare borgere i kommunen.

 

Med venlig hilsen

Sundheds- og Seniorchef

Henrik Houmøller Sprøgel

Børne-/Familierådgivning

Der opretholdes nødberedskab, hvilket betyder, at I kan kontakte Børne- og Familierådgivningen, hvis I har brug for hjælp eller vejledning med henblik på børne- og familiemæssige forhold, der ikke kan vente. Børne- og Familierådgivningen kan kontaktes på telefonnummer: 7257 7777.

Hvis I har en aktiv sag i Børne- og Familierådgivningen vil I blive kontaktet af nærmeste rådgiver i forhold til, hvad det betyder for jeres sag.

Indkomne underretninger behandles i henhold til lovgivningen og vurderes indenfor 24 timer.

Corona Jobbank - Vil du gøre en forskel?

Er du sundhedsuddannet eller i gang med at blive det, og har du mulighed for at tilbyde din hjælp i kampen mod corona, kan du tilmelde dig vores coronajobbank.

Vi forventer at vi får brug for ekstra hænder til vores social- og sundhedsområde pga. den aktuelle situation med coronavirus. Er du studerende eller uddannet sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper, socialpædagog eller anden relevant uddannelse kan du tilmelde dig vores jobbank, hvis du vil tilbyde dig hjælp.
Vi hører også gerne fra dig, hvis du er gået på pension, eller har søgt væk fra dit fag af andre årsager.

Vi modtager ansøgere løbende, og kontakter dig, når vi får brug for netop din hjælp.

Du får løn efter gældende overenskomst.

Vær opmærksom på at sikre hos din a-kasse og pensionskasse om lønnet arbejde kan påvirke din efterløn eller pension.

Tilmeld dig jobbanken

Dagtilbud og Dagpleje

For at sikre en tryg opstart i genåbningen af institutionerne i Jammerbugt Kommune sker der en etapevis genåbning af dagtilbud. 

Alle dagtilbud og dagplejere åbner d. 15. april. For børn i vuggestue og dagpleje, der skulle have været startet i børnehave, sker overgangen også d. 21. april.

Børn med tegn på sygdom eller blot forkølelse skal blive hjemme.

En forandret hverdag

Regeringen meddelte som bekendt tidligere på ugen, at hvis alle danskere fortsætter med at holde afstand og følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så kommer der en forsigtig, gradvis og kontrolleret genåbning af samfundet, som bl.a. omfatter institutioner og skoleklasser op til 5. klasse. Alle elever fra 6.-10. klasse skal fortsat modtage nødundervisning hjemmefra.

Alle ledelser på området arbejder i øjeblikket på højtryk med at forberede genåbningen, hvor det vigtigste er at sikre en tryg hverdag med nye rutiner for alle børn og ansatte efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Genåbningen i Jammerbugt Kommune sker ikke på én gang, men i etaper der skal sikre, at alt er på plads og sundhedsfagligt forsvarligt, inden de enkelte institutioner byder velkommen tilbage til børnene.

Overblik:

Onsdag d. 15. april åbner:

Alle dagplejere

Alle dagtilbud

Tirsdag d. 21. april åbner:

Alle førskole

Overgang fra dagpleje og vuggestue til børnehave

Nødundervisning og nødpasning fortsætter frem til, at de enkelte institutioner åbner.

Rammerne skal tilpasses den nye virkelighed

Både børn, forældre og ansatte skal indstille sig på en meget anderledes tid med pasning og undervisning under genåbningsperioden. Det bliver en tid, hvor der i den grad bliver behov for forståelse, tillid og tålmodighed fra alle parter.

Kravene til adfærd, hygiejne, rengøring, kørsel, aflevering og afhentning af børn samt større afstand mellem alle, betyder nye måder at være sammen på til leg og læring. Ifølge Sundhedsstyrelsen retningslinjer skal børnene opholde sig så meget som muligt udenfor, så det er vigtigt, at alle husker varmt udetøj.

Børnene møder derfor ind til en ny virkelighed, som ikke ligner den velkendte hverdag fra før corona-situationen.

Hyppig håndvask og hygiejne kommer til at fylde ekstra meget for alle uanset alder. Børnene skal undgå at lege i større grupper - og holde afstand, når de kan. Indendørs leg skal begrænses og helst ske mellem de samme børn. Legetøj, der ikke er nødvendigt, bliver pakket ned, og resten bliver rengjort efter brug.

Skolebusser og kørsel

Skolebusserne og taxikørsel kører igen som normalt efter påske. Chaufføren sørger for, at der holdes afstand mellem eleverne.

Førskole og overgang fra dagpleje og vuggestue

1. april er normalvis store skiftedag fra børnehave til førskole i Jammerbugt Kommune. Overgangen mellem dagtilbud og skole vil ske d. 21. april, og det samme gør overgangen mellem vuggestue/dagpleje til børnehave. Hermed har alle børn en mulighed for at tage behørigt afsked med børn og personale i deres nuværende dagtilbud.

Lad os stå sammen om genåbningen

Der er naturligvis masser af spørgsmål - både fra forældre og ansatte - som ledere og forvaltning arbejder på højtryk med at finde konkrete svar og lokale løsninger på. Forældre skal fortsat følge med på AULA og Famly, hvor der kommer løbende information fra de enkelte skoler og dagtilbud.

Børne- og Familieforvaltningen opfordrer til forståelse og tålmodighed i den kommende tid under corona-situationen. Indtil videre har der været et forbilledligt samarbejde mellem alle i denne ekstraordinære situation, og vi håber og tror på, alle vil fortsætte det gode samarbejde i og omkring genåbningen.

Inden genåbningen vil I som forældre modtage nærmere informationer fra skolelederen omkring, hvordan genåbningen kommer til at forløbe på jeres dagtilbud og skole og for jeres barn.

Familiecentret

Nødberedskab i Familiecentret

Information om kommunens beredskab i forlængelse af Regeringens orientering og beslutning på grund af Covid-19.

Regeringen har besluttet, at kritiske funktioner opretholdes, mens offentligt ansatte sendes hjem for at minimere smitterisikoen af COVID-19. Det sociale område er en del af de kritiske funktioner, der opretholdes, hvilket berører arbejdet i Familiecentret.

Hvis I har en aktiv sag i Børne- og Familieafdelingen, vil I blive kontaktet af nærmeste rådgiver i forhold til, hvad det betyder for jeres sag.

Der opretholdes nødberedskab, hvilket betyder, at I kan kontakte Familiecentret, hvis I har brug for hjælp eller vejledning med henblik på børne- og familiemæssige forhold, der ikke kan vente. Familiecentret kan kontaktes på telefonnummer: 7257 7300.

Film til børn og forældre om coronavirus

Børn har mange spørgsmål om coronavirus, men hvordan tager man snakken med dem om det?

To nye film forklarer henholdsvis børn og voksne, hvad den ny coronavirus er og giver gode råd til voksne, så de kan tage hånd om deres børns bekymringer.


Se Sundhedsstyrelsens to film til børn og forældre

 

Film med opdaterede råd til forældre

I denne film fortæller Maria Koch fra Sundhedsstyrelsen, hvordan man skal forholde sig nu med de skærpede restriktioner fra myndighederne.

Se Sundhedsstyrelsens film om skærpede restriktioner

 

Spørgsmål og svar særligt til forældre

Rigtig mange forældre sidder med spørgsmål om coronavirus og de skærpede anbefalinger. Derfor har Sundhedsstyrelsen lavet et dokument med de typiske spørgsmål og svar, som kan hjælpe forældre med at klare hverdagen.

Se spørgsmål og svar

Plakat med retningslinjer om børn og legeaftaler

En ny plakat med seks gode anbefalinger til forældre, når deres børn leger med andre børn.

Retningslinjer om legeaftaler

Nyttige links

https://www.sst.dk/corona - Hold jer opdateret om de aktuelle sundhedsanbefalinger omkring corona. Siden opdateres løbende.

 

Folkeskoler, SFO og fritidsklubber

For at sikre en tryg opstart i genåbningen af institutionerne i Jammerbugt Kommune sker der en etapevis genåbning af dagtilbud og skoler. På skoleområdet starter specialklasserækker fra 0. – 10. klasse d. 15. april. På det øvrige skoleområde starter 0.– 3. klasse d.16. april, mens 4. – 5. klasse starter d. 17. april.

Opstarten af førskole er udskudt indtil d. 21. april, således alle børn får mulighed for at tage afsked med deres nuværende børnehave. 

Børn med tegn på sygdom eller blot forkølelse skal blive hjemme.

En forandret hverdag

Regeringen meddelte som bekendt tidligere på ugen, at hvis alle danskere fortsætter med at holde afstand og følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så kommer der en forsigtig, gradvis og kontrolleret genåbning af samfundet, som bl.a. omfatter institutioner og skoleklasser op til 5. klasse. Alle elever fra 6.-10. klasse skal fortsat modtage nødundervisning hjemmefra.

Alle ledelser på området arbejder i øjeblikket på højtryk med at forberede genåbningen, hvor det vigtigste er at sikre en tryg hverdag med nye rutiner for alle børn og ansatte efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Genåbningen i Jammerbugt Kommune sker ikke på én gang, men i etaper der skal sikre, at alt er på plads og sundhedsfagligt forsvarligt, inden de enkelte institutioner byder velkommen tilbage til børnene.

Overblik:

Onsdag d. 15. april åbner:

 

Alle specialklasserækker 0. – 10. klasse

Torsdag d. 16. april åbner:

Alle skoler for 0.-3. klasser

Fredag d. 17. april åbner:

Alle skoler for 4.-5. klasser

Alle klubtilbud for 4.-5. klasse

Tirsdag d. 21. april åbner:

Alle førskole

Nødundervisning og nødpasning fortsætter frem til, at de enkelte institutioner åbner.

Undervisningen for alle 0.- 5. klasser på almenområdet vil blive afkortet til 25 ugentlige timer. Alle specialklasserækker vil have sædvanligt skema. For de elever, der har brug for transport, vil der være mulighed for nødpasning på skolen indtil hjemtransport. SFO’en fortsætter med de normale åbningstider.

Rammerne skal tilpasses den nye virkelighed

Både børn, forældre og ansatte skal indstille sig på en meget anderledes tid med pasning og undervisning under genåbningsperioden. Det bliver en tid, hvor der i den grad bliver behov for forståelse, tillid og tålmodighed fra alle parter.

Kravene til adfærd, hygiejne, rengøring, kørsel, aflevering og afhentning af børn samt større afstand mellem alle, betyder nye måder at være sammen på til leg og læring. Ifølge Sundhedsstyrelsen retningslinjer skal børnene opholde sig så meget som muligt udenfor, så det er vigtigt, at alle husker varmt udetøj.

Børnene møder derfor ind til en ny virkelighed, som ikke ligner den velkendte hverdag fra før corona-situationen.

Hyppig håndvask og hygiejne kommer til at fylde ekstra meget for alle uanset alder. Børnene skal undgå at lege i større grupper - og holde afstand, når de kan. Indendørs leg skal begrænses og helst ske mellem de samme børn. Legetøj, der ikke er nødvendigt, bliver pakket ned, og resten bliver rengjort efter brug.

Skoleeleverne undervises med to meters afstand mellem bordene og deles op i flere rum for at skabe tilpas med luft mellem børnene. Det bliver ikke skoledage, som man kender dem eller på samme niveau som normalt. Eleverne vil blive opdelt i mindre grupper, grupper som de skal være i hele tiden. På samme vis vil hver gruppe af elever blive mødt af de samme voksne. Det vil være skolen, der beslutter, hvilke elever der sættes sammen i grupper ud fra praktiske, pædagogiske og faglige hensyn.

Skolebusser og kørsel

Skolebusserne og taxikørsel kører igen som normalt efter påske. Chaufføren sørger for, at der holdes afstand mellem eleverne.

Førskole
 
1. april er normalvis store skiftedag fra børnehave til førskole i Jammerbugt Kommune. Overgangen mellem dagtilbud og skole vil ske d. 21. april. Hermed har alle børn en mulighed for at tage behørigt afsked med børn og personale i deres nuværende dagtilbud.

Afgangsprøver aflyst

Regeringen har aflyst afgangsprøverne for 9. og 10. klasse pga. den helt ekstraordinære situation med COVID-19. I stedet ophøjes elevernes afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer, så eleverne får et fuldt eksamensbevis. Eleverne modtager undervisning frem til sommerferien 2020. Forventningen er, at tidspunktet for afgivelse af standpunktskarakterer flyttes, så de kan afgives så sent på skoleåret som muligt.

Lad os stå sammen om genåbningen

Der er naturligvis masser af spørgsmål - både fra forældre og ansatte - som ledere og forvaltning arbejder på højtryk med at finde konkrete svar og lokale løsninger på. Forældre skal fortsat følge med på AULA og Famly, hvor der kommer løbende information fra de enkelte skoler og dagtilbud.

Børne- og Familieforvaltningen opfordrer til forståelse og tålmodighed i den kommende tid under corona-situationen. Indtil videre har der været et forbilledligt samarbejde mellem alle i denne ekstraordinære situation, og vi håber og tror på, alle vil fortsætte det gode samarbejde i og omkring genåbningen.

Inden genåbningen vil I som forældre modtage nærmere informationer fra skolelederen omkring, hvordan genåbningen kommer til at forløbe på jeres dagtilbud og skole og for jeres barn.

Forbud mod besøgende på plejecentre, bosteder mv.

Kommunalbestyrelsen har efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til kommunale og private plejecentre. Foruden kommunale og private plejecentre omfatter forbuddet også kommunale og private aflastningspladser, plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer.
Formålet er at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirus/COVID-19.

Undtagelse
Besøg i kritiske situationer fra en borgers nære pårørende er undtaget fra forbuddet. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person eller lignende særligt tungtvejende grunde.
I disse tilfælde vil relevante pårørende blive kontaktet af det enkelte plejecenter.

Ved spørgsmål til forbuddet eller andet kan plejecentrene kontaktes døgnet rundt. Kontaktinformationer på de daglige ledere findes herunder:

Plejecenter

Centerleder

Telefon

Mail

Plejecenter Solbakken  

Helle Holst Ørum

4191 1762

heo@jammerbugt.dk

Pandrup
Plejecenter

Anne Marie Rosenkilde

4191 3631

ahr@jammerbugt.dk

Kaas
Plejecenter

Marianne Sønderby

4191 3741

mac@jammerbugt.dk

Saltum
Plejecenter

Anna Røjbæk Lundbak

6193 6070

Anna.Lundbak@altiden.dk

Solgården
Plejecenter

Anna Røjbæk Lundbak

6193 6070

Anna.Lundbak@altiden.dk

Aabybro
Plejehjem

Gitte Olenius

2480 2735

giol@diakon.dk

Birkelse
Plejecenter

Karin Nielsen

2095 4728

knn@diakon.dk

Brovst
Friplejehjem

Trine Jespersgaard Christensen   

7262 5718

leder@brovstfriplejehjem.dk

 

Forbud mod besøgende på sociale tilbud

5. april træder et midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom. Formålet med at iværksætte besøgsforbud på sociale tilbud er at beskytte de sårbare grupper, som bor eller opholder sig de pågældende steder.

Tilbud omfattet af midlertidigt besøgsforbud:

1) Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.
2) Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.
3) Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder efter § 66, stk. 1, nr. 5, i lov om social service.
4) Opholdssteder for børn og unge efter § 66, stk. 1, nr. 6, i lov om social service.
5) Døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede af-delinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afde-linger efter § 66, stk. 1, nr. 7, i lov om social service.
6) Sociale akuttilbud efter § 82 c i lov om social service.
7) Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter §§ 101 og 101 a i lov om social service.
8) Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i lov om social service.
9) Aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i lov om social service.
10) Midlertidige botilbud til voksne efter § 107 i lov om social service.
11) Længerevarende botilbud efter § 108 i lov om social service.
12) Kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service.
13) Forsorgshjem, herberger m.v. efter § 110 i lov om social service.

Det midlertidige besøgsforbud omfatter både fællesarealer og udearealer samt den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over.
Medarbejdere på tilbuddene og personer, der skal levere varer eller serviceydelser til tilbuddet, anses ikke som besøgende.

Undtagelser til besøgsforbuddet i kritiske situationer
Ved kritiske definitioner forstås, et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år.
Ved kritiske situationer forstås endvidere, forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. Beslutning om, hvorvidt der i disse situationer foreligger en kritisk situation træffes af tilbuddets ledelse på baggrund af deres kendskab til beboeren og dennes forhold til forældre og nære pårørende.

Forebyggelses og sundhedsfremme tilbud

Holdtræningstilbud for kronikergrupper lukker ned. Borgerne er udstyret med hjemmetræningsprogrammer.

Der vil fortsat være mulighed for telefonisk kontakt for råd og vejledning.

De borgere der har behov for og får individuelle besøg af sundhedspersonalet vil fortsat modtage dette efter en konkret individuel vurdering afhængig af fagligt skønnet behov.

Fremrykning af anlægsarbejder

Jammerbugt Kommune fremrykker investeringer på anlægsarbejder

Flere anlægsarbejder for 2020 bliver nu fremrykket i Jammerbugt Kommune. Kommunen igangsætter dermed flere opgaver for at hjælpe de erhvervsdrivende økonomisk.

Indkøb af vinduer og døre, som oprindeligt var planlagt til montering senere på året, er nu bestilt hos leverandøren, så arbejdet kan ske snarest muligt.

Kommunen har også fremrykket udbudsmaterialet til renovering af Biersted Skole og Trekroner skole. De to projekter har projektsummer på henholdsvis 3 mio. kr. og 1,1 mio. kr. Jammerbugt Kommune forventer dermed, at de to projekter kan  udbydes i april 2020.

Desuden har kommunen valgt at fremrykke flere mindre opgaver, blandt andet på Rådhuset i Aabybro og i de tre Administrationsbygninger i Brovst, Fjerritslev og Pandrup og i DGI-huset i Aabybro.

Når vejret bliver en smule lunere, vil kommunen også sætte gang i flere murer- og malerprojekter.   

Frivillig

Det er mange muligheder for både at give og modtage hjælp, for dem der har brug for det.

Læs mere om forskellige, frivillige tiltag i Jammerbugt Kommune på frivillighusets hjemmeside

 

Genbrugspladser

Genbrugspladserne har de normale åbningstider fra og med mandag den 6. april 

De normale åbningstider er:
Mandag-fredag kl. 11-18
Lør-, søn- & helligdage kl. 10-16

Kommunen er nødt til at begrænse antallet af biler, der må være på genbrugspladsen ad gangen, på grund af smitterisiko.

Der kan være kø til genbrugspladsen. Overvej, om turen til genbrugspladsen kan vente til senere, så presset fordeles.

Vigtigt:

 • Overhold Sundhedsmyndighedernes anbefalinger før, under og efter turen til genbrugspladsen
 • Hold afstand – og kom helst alene
 • Vis hensyn
 • Følg personalets anvisninger
 • Benyt handsker og rør kun eget affald og egne ting
 • Medbring egen skovl, kost m.v. – der er ingen skovle og koste på genbrugspladsen
 • Ting til genbrug og kundetoilet er lukket

Aabybro Genbrugsplads er under ombygning – det giver mindre plads til dig
Kommunen appellerer derfor til borgerne i Aabybro-området, at de benytter genbrugspladserne i Pandrup eller Brovst i stedet. Dér vil bilkøerne være mindre.

Erhverv kan komme ind inden kl. 11 på hverdage

På genbrugspladserne i Pandrup og Fjerritslev er der adgang for erhverv fra kl. 6. I Brovst kan erhverv komme ind fra klokken 7. 
Virksomheden skal være tilmeldt genbrugspladsordningen – det kan ske på dette link. Efter tilmelding skal man sende en mail til lpk@jammerbugt.dk for at få en kode til porten. Før hvert besøg skal man sende en SMS som betaling – læs mere her.

Pladserne er overvågede, men ubemandede i dette tidsrum. Man kan ikke aflevere affald, der skal placeres indendøre - for eksempel elektronik og farligt affald.

Har du spørgsmål, ring på tlf. 7257 8931. 

Genoptræning

Genoptræning, hvor det er akut - kan træffes på telefon 4191 2276 inden for normal åbningstid.

Hjemme- og sygepleje

Jammerbugt Kommune har besluttet at køre efter ”reduceret drift” i hjemme- og sygeplejen fra tirsdag 17. marts 2020.

”Reduceret drift” betyder, at vi løbende vurderer, hvad der kan leveres af ydelser, og at nogle borgere derfor vil opleve, at serviceniveauet for den hjælp og pleje, de sædvanligvis modtager, bliver reduceret. Vil vi primært reducerer i praktisk hjælp såsom rengøring og klippekort, før vi reducerer i personlig pleje.

Vi prioriterer ud fra en konkret sundhedsfaglig vurdering af, hvilke borgere der i højest grad kan undvære en ydelse. Ved at reducere den praktiske hjælp, kan personale der evt. sendes hjem, indkaldes hvis/ når er brug for dem – når dem der er på arbejde, bliver syge.

Vi har sendt et brev ud til alle borgere, der kan blive berørte af denne ændring - læs brevet her.

 

Hjælp og vejledning til virksomheder i Jammerbugt Kommune

I Vækst Jammerbugt holder vi os løbende orienteret om udvikling af konsekvenserne af coronavirus for virksomheder, og vi holder os ajour i forhold til de vejledninger og hjælp virksomheder kan få. Udover at kontakte Vækst Jammerbugts egne konsulenter på 7257 8980 eller på mail: vaekst@jammerbugt.dk for hjælp og sparring, kan vi anbefale Jammerbugts virksomheder at:

 • holde sig ajour på Erhvervsstyrelsens officielle virksomhedssite www.virksomhedsguiden.dk  omkring hvorledes virksomheder skal forholde sig under corona-situationen. Der er en ligeså tilkoblet en telefonisk hotline til virksomheder: 72200034.
 • Benytte sig af Erhvervshus Nordjyllands team af rådgivere. De har lavet et særligt corona-team /coronaberedskab: https://ehnj.dk/corona-beredskab.
 • Tjekke Vækst Jammerbugts hjemmeside – siden opdateres løbende - https://vaekst.jammerbugt.dk/.

Husk at holde afstand - også udendørs

Stå sammen om at holde afstand ❤️

Også når du er udendørs skal du huske at holde afstand for ikke at sprede coronasmitten

Der er stadig forbud mod arrangementer, begivenheder mv. med flere end 10 personer,
og politiet må gribe ind, hvis der er flere end 10 personer for tæt sammen - også udenfor.

Overholder du ikke forbuddet, risikerer du en bøde på 1500 kr.

Jobcenter

Jobcenter Jammerbugt vil være lukket foreløbigt frem til og med 10. Maj 2020.

Indenfor normal åbningstid kan du tage direkte kontakt til din jobcenterrådgiver på telefon. Du kan også sende din rådgiver en mail.

Indenfor normal åbningstid kan du kontakte ydelseskontoret på følgende telefonnumre:

Enkeltydelse og integrationsydelse: 72 57 72 68

Sygedagpenge: 72 57 72 47

Fleksydelse og Ledighedsydelse: 72 57 72 63

Uddannelseshjælp, kontanthjælp og revalideringsydelse: 72 57 77 13

 

Midlertidig nedlukning af jobcenteret m.v..

På baggrund af Statsministerens udmeldinger 11/3, 22/3 samt 6/4 2020 samt udmelding fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om håndtering af situationen med begrænsning af smitte med Corona/Covid-19-virus, skal det hermed oplyses, at Jobcenter Jammerbugt lukker ned for: 

Personlige Jobsamtaler og opfølgningssamtaler.

Vi vil fortsat kontakte dig pr. telefon, således at vi ikke unødigt forhaler dit sagsforløb. Tilsvarende er du fortsat velkommen til at kontakte din rådgiver, hvis du har brug for hjælp.

Etablering af eller forlængelse af Beskæftigelsestilbud

Den aktive indsats er midlertidigt suspenderet. Hermed kan jobcentret i udgangspunktet ikke igangsætte nye tilbud som en del af beskæftigelsesindsatsen.

Allerede igangsatte tilbud vil som udgangspunkt også skulle stoppes, og efter aftale med jobcentret vil borgere fremover ikke skulle møde op til disse.

Dog kan virksomhedsrettede forløb, fx på virksomheder, hvor produktionen/driften opretholdes, kunne videreføres og eventuelt forlænges efter gældende regler, hvis borger og virksomhed er enige herom.

Ændringerne får ikke konsekvenser for din nuværende ret til ydelse – heller ikke, selv om du har en eventuel fastsat frist for selvbooking.

 

Relevante nyheder.


Dagpengemodtageres dagpengeanciennitet sættes på pause.

Folketinget har 26. marts vedtaget L274 og Bkg.288.

Ændringerne betyder konkret, at dapengeperioden fra 1. marts  og foreløbigt frem til 31. maj ikke vil blive talt med i opgørelsen af lediges dagpengeanciennitet.

Dagpengemodtagere kan derved modtage dagpenge i op til tre måneder længere. Det er en betingelse for at være omfattet af tiltaget, at borgeren er medlem af a-kassen i perioden.

De borgere, der har opbrugt deres dagpengeret siden 9. marts og eventuelt har meldt sig ud af deres a-kasse, vil kunne genindmelde sig og herved opnå ret til dagpenge indtil 31. maj. De skal i så fald genindmelde sig i a-kassen i hele forlængelsesperioden.

Har du konkrete spørgsmål henvises du til at kontakte din a-kasse.

 

Sygedagpengemodtagere – retten forlænges

Folketinget har 26. marts vedtaget L275

Ændringerne betyder at sygedagpengemodtagere får forlænget deres sygedagpengeperiode med 3 måneder. 

Der vil i den periode ikke være personer, der på revurderingstidspunktet overgår til jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse.
Ordningen gælder også for personer, hvor sygedagpengeretten stopper ved udløb af en forlængelsesregel, og som ellers ville overgå til jobafklaring med ressourceforløbsydelse.

For at være berettiget til forlængelsen, skal borgeren skal være sygedagpengemodtager den 9. marts 2020.

 

De personer der er berørt af de ændrede regler allerede tilsendes naturligvis skriftlig afgørelse fra kommunen snarest muligt.

 

Yderligere orientering herom kan hentes direkte fra på Stars hjemmeside (Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering: www.star.dk). På siden er der både borgerinformation samt hotline for virksomheder.

Det anbefales i perioden at holde sig løbende orienteret med de udmeldinger, som sendes ud fra officiel side. Jammerbugt Kommune følger naturligvis disse retningslinjer – også hvad angår eventuel yderligere nedlukningsperiode.

Yderligere information fra jobcenteret vil ligeledes blive offentliggjort på denne side.

Vi håber på din forståelse og tålmodighed i denne helt usædvanlige situation, vi desværre alle er havnet i.

 

Kørselskontoret

På baggrund af udviklingen af coronavirus (COVID-19) og myndighedernes kamp for at bremse smittespredningen er der her information vedr. kørsel til nødpasning i institutioner, akutte lægebesøg, m.m.

Som udgangspunkt er alt fast taxakørsel sat i pause til og med 13. april. 

Dog er der følgende forbehold:

Nødpasning:

For børn og elever, der er visiteret til taxakørsel og som i perioden har behov for nødpasning, vil der fortsat være kørsel.  Kørsel skal bestilles hos Kørselskontoret på tlf. 41 91 24 10 i åbningstid, som fremgår nedenfor.

I forhold til NT’s lokalruter følger vi situationen tæt, og vurderer om der skal ske ændringer i løbet af perioden. Du finder de nyeste opdateringer her: https://www.jammerbugt.dk/borger/transport-rejser-og-trafik/koerselskontoret/

Fribefordring til læge og speciallæge
Det er lægerne, der vurderer, hvilke borgere der må få akutte tider i lægeklinikkerne.  De borgere, der har kørselsbevilling, kan bestille taxakørsel til akutte lægebesøg.  Kørselskontoret kan kontaktes på 72 57 72 00 i åbningstiden, som fremgår nedenfor. 

Der henstilles til, at ingen syge eller passagerer, der føler sig syge benytter taxakørsel. Dette af hensyn til at forebygge smittespredningen over for bl.a. chauffører og andre borgere.

Kørselskontorets åbningstid i perioden:

Mandag-Onsdag kl. 8.00 – 15.30

Torsdag kl. 8.00 – 17.00

Fredag kl. 8.00 – 13.00

 

Med venlig hilsen

Kørselskontoret

NT's tog, busser og flextrafik

Den kollektive trafik i Nordjylland normaliseres igen fra tirsdag efter påske

Fra tirsdag d. 14. april går NT tilbage til de vante køreplaner i den kollektive trafik i Nordjylland. Det betyder, at de køreplaner, der var gældende før 20. marts, igen vil være gældende.

I Jammerbugt Kommune starter alle lokalbusser op i fuldt omfang.

NT har stadig en lang række tiltag, der har til formål at minimere smitterisikoen.

 • Kunderne opfordres fortsat til at vise hensyn og til at holde god afstand
 • Det er ikke muligt at betale med kontanter, heller ikke i Flextrafikken
 • Indstigningen skal ske ad midter- eller bagdør
 • Busserne vil højst være halvfyldte.

Kunderne opfordres til at holde sig orienteret på www.nordjyllandstrafikselskab.dk.

Nødpasning

Alle dagtilbud og skoler har haft lukket fra mandag den 16. marts og foreløbigt frem til og med 15. april. Der er etableret nødpasning for de børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme, ikke har andre muligheder.

Nødpasning i skoler og dagtilbud

Der vil fortsat være mulighed for nødpasning til alle, der måtte have behov for dette. Det betyder, at nødpasningen for så vidt muligt foregår i vante rammer for blandt andet at understøtte børnenes trivsel og tryghed.

Af hensyn til planlægningen, skal forældre, som forventer at have behov for nødpasning indtil påskeferien, hurtigst muligt melde ind til lederen af barnets nuværende institution/skole/dagplejer. Hvis der i løbet af perioden frem til påskeferien sker ændringer i jeres behov, skal dette hurtigst muligt meldes ind til institutionen, skolen og den enkelte dagplejer. Nødpasning sker indenfor tilbuddets normale åbningstid.

Nødpasning er fortsat for de børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, så som sundheds- og plejesektoren - eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme, ikke har andre muligheder.

Jammerbugt Kommunes kriterier for hvilke børn, der tilbydes nødpasning er:

 1. 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 2. 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Nødpasningen skal ske i overensstemmelse med Styrelsen for Patientsikkerheds påbud og anbefalinger. Beslutningen om, hvorvidt et barn kan deltage i nødpasning, træffes af lederen af institutionen i samråd med den ledende sundhedsplejerske eller den kommunale lægekonsulent. Dette gør sig gældende i de tilfælde, hvor man er i tvivl om barnet udgør en smittefare.

Se Kommunale rammer og kriterier for nødpasning

Pladsanvisningen

Pladsanvisningen er lukket pga. udviklingen af coconavirus (COVID-19).

Foreløbig i perioden d. 13/3-13/4 2020

Der kan ikke modtages telefoniske henvendelse. Ved akut behov for henvendelse kan det ske via den officielle postkasse. Denne vil der løbende blive taget hånd om i det omfang det er muligt.

Beklager situationen. Vi følger den løbende.

Plan og Miljø

Plan- og Miljøafdelingen vil i den kommende tid være præget af ,at medarbejderne arbejder hjemmefra frem til 11.maj 2020. Vi vil gøre hvad vi kan, og de hjemsendte medarbejdere vil i et vist omfang kunne gennemføre en del af sagsbehandlingen. Der vil i perioden ikke være mulighed for at få direkte kontakt til en bestemt medarbejder, men de enkelte faggrupper kan kontaktes på: 

plan@jammerbugt.dk 

industri@jammerbugt.dk 

byg@jammerbugt.dk 

landbrug@jammerbugt.dk 

vandlob@jammerbugt.dk 

grundvand@jammerbugt.dk

natur@jammerbugt.dk

Alle tilsyn på landbrug og virksomheder vil i perioden være aflyst. 

 

I forbindelse med akutte miljøuheld kontaktes: 

Plan og Miljøchef Gitte Clausen 41912621 

Afdelingsleder Kell Agerbo 41912641 

Afdelingsleder Henrik Damsgaard 41912345 

Eller 112. 

Plejecentre

På alle kommunens plejecentre har vi  lukket for unødvendige besøg, der ikke er relateret til drift af plejecentrene. Det sker for ikke at smitte nogle af kommunens mest sårbare borgere. 

Myndighedsafdelingen kan kontaktes som sædvanligt på tlf.: 72 57 75 90.

Møllegården lukkes dog helt for borgeradgang. Fysisk fremmøde vil ikke være muligt – borgere skal ringe til ovenstående telefonnummer for henvendelse i stedet.

 

PPR

I forhold til PPRs funktion og funktioner der varetages af ansatte ved PPR betyder påbud fra myndighederne vedr. COVID-19 følgende:

At PPR ophører i de kommende uger, til og med 10. maj, med at tilbyde i aktiviteter på skoler, inst., dagplejere og i borgeres hjem.

Det betyder at taleundervisning, konsultation og vejledning på skoler og inst., netværksmøder, undersøgelser, tilbagemeldinger af PPV’er og lignende indstilles i den gældende periode.

Det betyder, at Sprogbørnehaven og Fonologi gruppeforløb indstilles i perioden. Når vi er tilbage i almindelig drift, vil vi vurdere, hvordan de resterende uger i forløbet, vil blive håndteret. De børn der er i disse forløb vil blive kontaktet direkte omkring dette.

De børn, unge og familier der indgår i behandlingsforløb varetaget af ansatte ved PPR, vil blive kontaktet i løbet af de kommende dage mhp. konkret afklaring af håndtering af denne behandling i perioden.

PPRs medarbejdere arbejder hjemmefra med alle de arbejdsopgaver, der kan løses i den forbindelse.

PPRs medarbejdere kan derfor fortsat kontaktes af borgere via telefon. PPR-medarbejdernes telefonnumre fremgår af PPRs hjemmeside.

PPRs hovednummer er også åbent for henvendelser 7257 7300.

Psykisk sårbare - råd fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet informationsmateriale om psykisk sårbare og COVID-19. Materialet er rettet mod de psykisk sårbare men også til pårørende og fagpersoner.

Se rådene fra Sundhedsstyrelsen

Retningslinjer om børn og legeaftaler

Nyttige links

https://www.sst.dk/corona - Hold jer opdateret om de aktuelle sundhedsanbefalinger omkring corona. Siden opdateres løbende.

Hotline 70 20 02 33

Ring til den fælles myndighedshotline. Her sidder vi klar til at besvare spørgsmål om indsatsen og giver råd og vejledning.

Sundhedspleje

Sundhedsplejen er omfattet af nødberedskabet. Det betyder:

 • At nyfødte får kontakt på 4.- 5. dag efter fødsel og udvidet tilsyn af barnet mellem 7. og 10. dage efter fødslen
 • At børn med manglende vægtøgning, gule nyfødte børn og alle sårbare børn bliver kontaktet af en sundhedsplejerske og tilbydes enten konsultation eller hjemmebesøg. Mulighed for hjemmebesøg vurderes ud fra forsigtighedsprincippet i forhold til, om der er sygdom eller kritisk syge i hjemmet. Vi henstiller til, at det kun er raske forældre, der deltager i konsultation, og at søskende ikke deltager.

Har I en aftale med en sundhedsplejerske, vil I blive personligt kontaktet via telefonopkald, SMS eller mail. Alle planlagte aftaler til gravide, ældre raske og ikke-sårbare børn vil blive udført som telefonkonsultation eller skypemøde, og der tilbydes ikke et erstatningshjemmebesøg efter beredskabets ophør.

Sundhedsplejen er tilgængelig i hverdagene kl. 8.00 – 15.00 på telefon og mail via sundhedsvejen.dk eller sikker mail: sundhedspleje@jammerbugt.dk. Sundhedsplejerskernes direkte telefonnummer findes her eller kontakt 7257 7667, som hjælper dig videre til en sundhedsplejerske. Skolesundhedsplejen ophører med al aktivitet på skolerne, men kan træffes i henhold til ovenstående. Fra den 15. april er skolesundhedsplejens ressourcer allokerede over i hjemmesygeplejen. 

 

Tandplejen

Alle planlagte aftaler i Tandplejen aflyses på grund af COVID-19. Tandplejen har iværksat et nødberedskab til akutte situationer.

Hvis du har behov for akut tandlægehjælp skal du kontakte Tandplejen telefonisk, så vi kan planlægge bedst muligt, så færrest mulige mennesker sidder i venteværelset på samme tid.

Tandplejen holder åben for nødberedskab på følgende steder fra kl. 08.00-15.00 fra mandag den 16.3.20 og til den 24.4.20:

Uge 16:

Tirsdag den 14.4 :   Aabybro, tlf. 72 57 85 17

Onsdag den 15.4 :  Fjerritslev, tlf. 72 57 85 14

Torsdag den 16.4:   Fjerritslev, tlf. 72 57 85 14

Fredag den 17.4 :    Aabybro, tlf. 72 57 85 17

Uge 17:

Mandag den 20.4.:  Aabybro, tlf. 72 57 85 17

Tirsdag den 21.4: :  Aabybro, tlf. 72 57 85 17

Onsdag den 22.4:   Brovst ,   tlf 72 57 85 14

Torsdag den 23.4:   Brovst ,   tlf 72 57 85 14

Fredag den 24.4:     Brovst ,   tlf 72 57 85 14

 

Hvis du har brug for akut tandlæge i forhold til bøjle, vil behandlingen foregå på klinikken i Kaas. Du skal dog fortsat kontakte den klinik, der har åbningstid på den pågældende dag.

Info om nødbehandling udenfor tandplejens åbningstid

Telefonisk rådgivning til børn og familier

Nedlukningen af skoler, daginstitutioner og vores tilbud til børn, unge og familier i forbindelse med Corona/COVID 19 har betydet store forandringer for børn og familier.

Hos nogle børn og familier betyder forandringerne, at nogle børn bekymrer sig særligt i disse dage. Det kan være bekymringer for sygdom, men også for, hvordan det bliver at vende tilbage til skolen eller børnehaven igen.

For nogle børn er hverdagen måske generel blevet svær.

Jammerbugt Kommune har derfor oprettet en rådgivning til børn og familier i denne ekstraordinære situation.

Rådgivningen står en psykolog i Jammerbugt Kommune for. Psykologen er klar til at vejlede forældre til at takle de bekymringer og udfordringer, der er opstået i deres familie.

Telefonrådgivningen kan kontaktes på:  4191 2068.

Rådgivningen er et anonymt tilbud. Hvis det viser sig, at der er tale om en mere omfattende problematik, vil I blive rådgivet om mulighederne for støtte fra Jammerbugt kommune.

Venlig hilsen

Børne- og Familieforvaltningen i Jammerbugt kommune

Vandværk, renseanlæg og pumpestationer

Grundet situationen med Coronavirus (CORVID-19) vil der ikke være mulighed for personligt fremmøde i perioden fra 13. marts til og med 10. maj 2020 (foreløbig).

Der vil derfor kun være mulighed for telefonisk eller elektronisk kontakt.

Henvendelser som ikke er kritiske skal fremsendes på en e-mail til administration@jfas.dk. Disse henvendelser vil blive besvaret snarest muligt.

Kritiske henvendelser som f.eks. stoppet kloak, vand i kældre eller tilsvarende, kan fortsat meddeles på telefon 7257 9920.

Vagttelefonen 7257 8920 vil være åben uden for normal arbejdstid som normalt.

Vej og park

På baggrund af regeringens udmelding:

“Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, blev fredag den 13. marts 2020 sendt hjem. Hjemsendelsen gjaldt i første omgang i to uger og forlænges nu, så den indtil videre løber til og med den 10. maj 2020. Offentligt ansatte, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, kan arbejde som normalt.”

Vej og Park starter op 31. marts kl. 7 med udendørs arbejde. De vil følge de udmelde retningslinjer, for god hygiejne og minimal menneskelig kontakt.

 

Det er stadig muligt at indberette via kommunens selvbetjeningsløsninger her:

https://www.jammerbugt.dk/borger/transport-rejser-og-trafik/veje/skader-paa-veje-og-vejudstyr/

I tilfælde af akutte skader på veje og vejudstyr, som er til fare for færdslen eller til hinder for fremkommeligheden, kan du benytte Vej og Parks vagttelefon 72 57 89 40.

Uden for forvaltningens normale åbningstid kan skader, der er til fare for færdslen, anmeldes til Falck på tlf. 70 10 20 30. Falck vil sørge for midlertidig afhjælpning og kontakte forvaltningen ved først givne lejlighed.

Visitation

Efter Regeringens beslutning om at lukke den offentlige sektor tilbyder vi ikke besøg fra visitationen, Vi Bevæger Ældre og forebyggende medarbejdere medmindre det er strengt nødvendigt. Der tilbydes i stedet telefonisk rådgivning, og telefontiderne er uændrede.

Væresteder

De 4 væresteder i henholdsvis Pandrup, Aabybro, Fjerritslev og Brovst har lukket ned for gruppetilbud, individuelle samtaler/bostøtte samt ikke-visiterede brugere.

Værestedsmedarbejderne vil håndtere hjemmebesøg for de berørte borgere (visiterede borgere) i det omfang der vurderes behov herfor.

Værnemidler - nøddepot

Der er oprettet nøddepot med værnemidler som indeholder forskellige udgaver af overtrækskitler, masker og handsker.

Depotet tilgås fra Elmevej 1, Brovst over for busterminalen)

Kontakt via Jette Simonsen, leder af sygeplejen, på tlf. 4191 2304

Hvis man står i en akut situation, hvor man har brug for værnemidler, så skal man kontakte leder af sygeplejen, som sikrer, at der kan afhentes det udstyr, der er behov for til den givne situation.

Der bliver ikke udleveret i pakker men i x stk., så vi ikke får varer, der kommer til at ligge rundt omkring ubrugte.

Det betyder, at man vil skulle forvente at hente af flere gange, så vi er effektive i forbruget af varerne.

Når vi begynder at udløbe for produkter, er udmeldingen fra Lægemiddelstyrelsen, at kommuner i denne periode skal bestille hos Regionen, da det KUN vil være dem, der kan indkøbe.

Dette for at sikre at der også er nok til de afdelinger, der skal modtage de dårlige Coronasmittede.

Hvis nogen ligger inde med ubrugt håndsprit og handsker pga. hjemsendelser, bedes i kontakte Jette Simonsen, leder af sygeplejen på tlf. 4191 2304

Ydelseskontoret

Ydelseskontoret kan kontaktes på telefon inden for normal åbningstid og sikrer naturligvis, at borgerne får ydelse.

Telefonnumre til ydelseskontoret:

Enkeltydelse samt integrationsydelse: 72 57 72 68

Sygedagpenge: 72 57 72 47

Fleksydelse/Ledighedsydelse: 72 57 72 63

Uddannelseshjælp/kontanthjælp/revalideringsydelse: 72 57 77 13