Hvad betyder det for dig?

Regeringen har d. 11. marts 2020 iværksat en række omfattende tiltag for at mindske spredningen af COVID-19 (Coronavirus). Bliver løbende opdateret.

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 på coronasmitte.dk. Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 7020 0233.

In English:
Information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.
Questions and answers on novel coronavirus

Konsekvenser af regeringens tiltag:

Affald og Storskrald

Jammerbugt Kommune håndterer affaldet således:

Dagrenovation indsamles som normalt.
Det er vigtigt, at affaldet pakkes godt ind i en plastpose med knude, inden det lægges i affaldssækken eller containeren.

Genbrugsordningen for papir/pap og plast/metal kører som normalt.

Storskraldsordningen kører som normalt.

Bobler til flasker og papir kan fortsat benyttes.

Der kan løbende ske ændringer af ovenstående.

Aktivitetscentre

Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal og de fire væresteder i Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro er åbne.

 

Aktivitets- og samværstilbud

Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal og de fire væresteder i Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro er åbne.

Dermed kan borgerne igen møde ind fysisk på tilbuddene – selvfølgelig med de forbehold, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

 

Besøg på plejecentre, bosteder mv.

I Jammerbugt Kommune er det igen muligt at besøge plejecentrene fra mandag den 6. juli 2020.

Det vil være muligt at besøge plejecentrene alle dage kl. 10-12, 14-17 og 19-21.
Det er for at sikre en god opstart af besøg, at der være besøgstider på plejecentrene, hvor personalet vil tage imod besøgende.

Der er stadig behov for, at alle tager forholdsregler og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at minimere smitterisiko for både beboere, pårørende og personalet.

Når du besøger plejecentrene, er det derfor vigtigt, at du:

 1. Ikke har symptomer på sygdom og ikke har haft det i 48 timer før besøget
 2. Afventer at personalet modtager dig i indgangen ved dit første besøg
 3. Afspritter dine hænder ved indgangen og hyppigt under besøget
 4. Holder min. to meters afstand til beboere, pårørende og personalet på plejecentret
 5. Undgår at røre ved kontaktflader på din tur fra indgangen til din pårørendes lejlighed
 6. Du kun opholder dig i din pårørendes lejlighed—dette for at undgå forsamlinger
 7. Undgår fysisk kontakt som håndtryk og kram så vidt muligt
 8. Aftørrer alle kontaktflader i lejligheden efter dit besøg med desinficerende servietter, der findes i hver lejlighed
 9. Afspritter dine hænder, inden du forlader plejecenteret


Derudover anbefaler vi, at du:

 • Anvender mundbind under dit besøg
  • Mundbind udleveres af personalet på plejecenteret
 • Undgår at røre genstande i beboerens lejlighed
 • Lufter ud i beboerens lejlighed under og efter dit besøg

Du kan finde Sundhedsstyrelsens retningslinjer på følgende hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona 

Ved spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte personalet eller ledelsen på plejecenteret

 

 

Betaling til leverandører

Corona-udbruddet har alvorlige økonomiske konsekvenser for mange private virksomheder og skaber i nogle tilfælde en akut likviditetsudfordring.

Jammerbugt Kommune kan i den forbindelse tilbyde leverandører til kommunen at betale for varer og tjenesteydelser før normal betalingsdato.  

Er du leverandør til kommunen, har du fremsendt faktura med fremtidig betalingsdato, og ønsker du allerede nu betaling herfor, skal du sende en mail til oekonomi@jammerbugt.dk.

Af mailen skal fremgå:

 • Virksomhedens navn
 • Virksomhedens CVR.nr.
 • Fakturanr.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til afdelingsleder Flemming Pedersen på tlf. 72577801 eller på mail flp@jammerbugt.dk

Bibliotekerne

 

Bibliotekerne er åbne, i første omgang kun med betjent åbningstid, ligesom bogbussen heller ikke forventes at åbne før september, da det ikke er muligt at tage de nødvendige forbehold med afstand mm.

 

Borgerservice

 

Borgerservice holder åbent som normalt fra den 27. maj.

Der skal tages forbehold for ventetid og undgå evt. spidsbelastningstidspunkterne som normalt er mellem 10 og 12 samt torsdag eftermiddag mellem 15 og 17.

Botilbud

Følgende er fortsat i drift på normal vis;

 • Botilbuddene Egehuset/Poppelhuset, Toftehøj og Sneppen, Krabben og Solkrogen.
 • Bo-støtte til de borgere der får sådant i eget hjem – enten via Skype eller hjemmebesøg.

I Jammerbugt Kommune er der indført lempelser vedrørende besøgsforbuddet.

Dette betyder, at borgere på sociale tilbud, der tidligere ikke kunne få besøg, fordi de ikke er omfattet af de såkaldte ”kritiske situationer”, nu får mulighed for besøg på ude-arealer fra 1-2 faste besøgspersoner.

Det betyder også, at der gives mulighed for, at borgere i forbindelse med besøg fra de 1-2 faste besøgspersoner efter en konkret vurdering og under visse betingelser får mulighed for at modtage besøg på indendørs arealer, som denne selv råder over. 

 

Besøg af 1-2 faste besøgspersoner

Hvis borgeren eller dennes pårørende anmoder om det, skal tilbuddets ledelse udpege 1-2 faste besøgspersoner blandt borgerens nære pårørende, som kan besøge borgeren. Sådanne besøg skal som det helt klare udgangspunkt ske på tilbuddets udearealer. Der udpeges ikke besøgspersoner for borgere, der kan modtage besøg i kritiske situationer, da disse borgere allerede på den baggrund kan modtage besøg af nære pårørende.

Besøg i boliger med egen indgang

Tilbuddet kan efter en samlet socialpædagogisk og sundhedsfaglig konkret vurdering beslutte, at borgeren kan modtage besøg af de 1-2 faste besøgspersoner i den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over ud.

Det betyder, at det muligt at få besøg af sine besøgspersoner indendørs i den del af tilbuddet, som borgeren selv råder over, hvis:

 • Borgeren har egen indgang fra udearealer
 • Sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer kan overholdes
 • De besøgende alene har adgang til beboerens egen bolig og således ikke kan benytte indendørs fællesarealer
 • Borgeren har en grundlæggende forståelse for smitterisiko, hygiejne og rengøring.

Rammer for besøg

Det er tilbuddets ledelse, der fastlægger rammerne for besøg. Det indebærer en konkret og lokal vurdering, herunder af tilbuddets konkrete indretning. Besøg skal desuden foregå efter gældende retningslinjer for hindring af smittespredning

Tilbudsledelsens ansvar for tilrettelæggelsen indebærer bl.a. at besøg kan udskydes, hvis det i den konkrete situation vurderes, at besøget ikke kan gennemføres på forsvarlig vis, herunder hvis den enkelte borger eller de besøgende ikke har en grundlæggende forståelse for smitterisiko, hygiejne og rengøring.

Ved påtænkt besøg og ved behov for uddybning af lempelsen vedr. besøgsforbud, kontaktes leder af tilbuddet:

Krabben: Leder, Lone Christensen, tlf.  72578892, mail lch@jammerbugt.dk

Solkrogen: Leder Per Norman Jensen, tlf. 72578730, mail pnj@jammerbugt.dk

Poppelhuset og Egehuset: Leder Gitte Røge Christensen, tlf.  51464087, mail gir@jammerbugt.dk

Toftehøj og Sneppen: Leder Emma Mikkelsen Mark, tlf. 72577211, mail emm@jammerbugt.dk , eller Afdelingsleder Niels-Jacob Ulstrup, tlf. 41 91 22 71, mail njs@jammerbugt.dk

 

Corona Jobbank - Vil du gøre en forskel?

Kunne du tænke dig at give en hånd med i kampen mod Corona på skoleområdet?

Er du læreruddannet, har du erfaring fra skoleområdet, eller brænder du bare for arbejdet med børn i alderen 5-12 år, kan du tilmelde dig skolernes corona-jobbank. Vi hører også gerne fra dig, hvis du er studerende, har sabbatår – eller du måske har søgt væk fra faget af andre årsager.

Vi forventer at få brug for ekstra hænder til arbejdet med at genåbne skoleområdet. Der er mange nye krav og retningslinjer, som betyder en anderledes dagligdag for både børn, forældre og medarbejdere og vi vil få brug for flere hænder til dette.

Opgaven på skoleområdet vil primært være nødundervisning af skolebørn i alderen 5-12 år. Du vil blive hjulpet godt i gang og få hjælp og ideer til materiale, opgaver mv.

Skolerne ligger i 12 forskellige byer i Jammerbugt Kommune, så du må gerne angive, om der er særlige områder, hvor du ønsker at søge.

Vi modtager ansøgningerne løbende, og kontakter dig i det omfang og tempo, hvor vi får brug for hjælpen.

Vær opmærksom på, at du skal undersøge hos din a-kasse og pensionskasse om lønnet arbejde kan påvirke din efterløn eller pension.

Tilmeld dig jobbanken indenfor Skoleområdet

 

Kunne du tænke dig at give en hånd med, i kampen mod Corona i Dagtilbud?

Er du pædagog, pædagogisk assistent, har de erfaring fra dagtilbudsområdet, eller brænder du bare for arbejdet med børn i alderen 0-6 år, kan du tilmelde dig dagtilbuds coronajobbank. Dagtilbuddene finder du fordelt i hele Jammerbugt Kommune.

Vi forventer at få brug for ekstra hænder til arbejdet med at genåbne dagtilbudsområdet. Der er mange nye retningslinjer, som betyder en anderledes dagligdag for både børn, forældre og medarbejdere og vi vil få brug for flere hænder til dette.

Vi hører også gerne fra dig, hvis du er studerende, har sabbatår eller du er pensioneret fra et job i dagtilbudsområdet – eller du måske har søgt væk fra faget af andre årsager.

Vi modtager ansøgningerne løbende, og kontakter dig i det omfang og tempo hvor vi får brug for hjælpen.

Vær opmærksom på at sikre hos din a-kasse og pensionskasse om lønnet arbejde kan påvirke din efterløn eller pension.

Tilmeld dig jobbanken indfor Dagtilbud

 

Er du sundhedsuddannet eller i gang med at blive det, og har du mulighed for at tilbyde din hjælp i kampen mod corona, kan du tilmelde dig vores coronajobbank indenfor Sundhed.

Vi forventer at vi får brug for ekstra hænder til vores social- og sundhedsområde pga. den aktuelle situation med coronavirus. Er du studerende eller uddannet sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper, socialpædagog eller anden relevant uddannelse kan du tilmelde dig vores jobbank, hvis du vil tilbyde dig hjælp.
Vi hører også gerne fra dig, hvis du er gået på pension, eller har søgt væk fra dit fag af andre årsager.

Vi modtager ansøgere løbende, og kontakter dig, når vi får brug for netop din hjælp.

Du får løn efter gældende overenskomst.

Vær opmærksom på at sikre hos din a-kasse og pensionskasse om lønnet arbejde kan påvirke din efterløn eller pension.

Tilmeld dig jobbanken indenfor Sundhed

Dagtilbud og Dagpleje

For at sikre en tryg opstart i genåbningen af institutionerne i Jammerbugt Kommune sker der en etapevis genåbning af dagtilbud. 

Alle dagtilbud og dagplejere åbner d. 15. april. For børn i vuggestue og dagpleje, der skulle have været startet i børnehave, sker overgangen også d. 21. april.

Børn med tegn på sygdom eller blot forkølelse skal blive hjemme.

 

Overblik:

Onsdag d. 15. april åbner:

Alle dagplejere

Alle dagtilbud

Tirsdag d. 21. april åbner:

Alle førskole

Overgang fra dagpleje og vuggestue til børnehave

Nødundervisning og nødpasning fortsætter frem til, at de enkelte institutioner åbner.

Rammerne skal tilpasses den nye virkelighed

Både børn, forældre og ansatte skal indstille sig på en meget anderledes tid med pasning og undervisning under genåbningsperioden. Det bliver en tid, hvor der i den grad bliver behov for forståelse, tillid og tålmodighed fra alle parter.

Kravene til adfærd, hygiejne, rengøring, kørsel, aflevering og afhentning af børn samt større afstand mellem alle, betyder nye måder at være sammen på til leg og læring. Ifølge Sundhedsstyrelsen retningslinjer skal børnene opholde sig så meget som muligt udenfor, så det er vigtigt, at alle husker varmt udetøj.

Børnene møder derfor ind til en ny virkelighed, som ikke ligner den velkendte hverdag fra før corona-situationen.

Hyppig håndvask og hygiejne kommer til at fylde ekstra meget for alle uanset alder. Børnene skal undgå at lege i større grupper - og holde afstand, når de kan. Indendørs leg skal begrænses og helst ske mellem de samme børn. Legetøj, der ikke er nødvendigt, bliver pakket ned, og resten bliver rengjort efter brug.

Skolebusser og kørsel

Skolebusserne og taxikørsel kører igen som normalt efter påske. Chaufføren sørger for, at der holdes afstand mellem eleverne.

Førskole og overgang fra dagpleje og vuggestue

1. april er normalvis store skiftedag fra børnehave til førskole i Jammerbugt Kommune. Overgangen mellem dagtilbud og skole vil ske d. 21. april, og det samme gør overgangen mellem vuggestue/dagpleje til børnehave. Hermed har alle børn en mulighed for at tage behørigt afsked med børn og personale i deres nuværende dagtilbud.

Lad os stå sammen om genåbningen

Der er naturligvis masser af spørgsmål - både fra forældre og ansatte - som ledere og forvaltning arbejder på højtryk med at finde konkrete svar og lokale løsninger på. Forældre skal fortsat følge med på AULA og Famly, hvor der kommer løbende information fra de enkelte skoler og dagtilbud.

Børne- og Familieforvaltningen opfordrer til forståelse og tålmodighed i den kommende tid under corona-situationen. Indtil videre har der været et forbilledligt samarbejde mellem alle i denne ekstraordinære situation, og vi håber og tror på, alle vil fortsætte det gode samarbejde i og omkring genåbningen.

Familiecentret

Nødberedskab i Familiecentret

Regeringen har besluttet, at kritiske funktioner opretholdes, mens offentligt ansatte sendes hjem for at minimere smitterisikoen af COVID-19. Det sociale område er en del af de kritiske funktioner, der opretholdes, hvilket berører arbejdet i Familiecentret.

Hvis I har en aktiv sag i Børne- og Familieafdelingen, vil I blive kontaktet af nærmeste rådgiver i forhold til, hvad det betyder for jeres sag.

Der opretholdes nødberedskab, hvilket betyder, at I kan kontakte Familiecentret, hvis I har brug for hjælp eller vejledning med henblik på børne- og familiemæssige forhold, der ikke kan vente. Familiecentret kan kontaktes på telefonnummer: 7257 7300.

Film til børn og forældre om coronavirus

Børn har mange spørgsmål om coronavirus, men hvordan tager man snakken med dem om det?

To nye film forklarer henholdsvis børn og voksne, hvad den ny coronavirus er og giver gode råd til voksne, så de kan tage hånd om deres børns bekymringer.


Se Sundhedsstyrelsens to film til børn og forældre

 

Film med opdaterede råd til forældre

I denne film fortæller Maria Koch fra Sundhedsstyrelsen, hvordan man skal forholde sig nu med de skærpede restriktioner fra myndighederne.

Se Sundhedsstyrelsens film om skærpede restriktioner

 

Spørgsmål og svar særligt til forældre

Rigtig mange forældre sidder med spørgsmål om coronavirus og de skærpede anbefalinger. Derfor har Sundhedsstyrelsen lavet et dokument med de typiske spørgsmål og svar, som kan hjælpe forældre med at klare hverdagen.

Se spørgsmål og svar

Plakat med retningslinjer om børn og legeaftaler

En ny plakat med seks gode anbefalinger til forældre, når deres børn leger med andre børn.

Retningslinjer om legeaftaler

Nyttige links

https://www.sst.dk/corona - Hold jer opdateret om de aktuelle sundhedsanbefalinger omkring corona. Siden opdateres løbende.

 

Folkeskoler, SFO og fritidsklubber

Genåbningen af skolerne er nu gået ind i 2. fase, og derfor kan eleverne i 6.–10. klasse se frem til at mødes i skolen igen efter mange uger hjemme.

Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune besluttede torsdag 14. maj 2020, at skolerne genåbner for alle elever på mandag 18. maj. Åbningen sker i tråd med de retningslinjer, kommunen modtog onsdag fra Børne- og Undervisningsministeriet.

De skærpede retningslinjer betyder, at skoledagen vil være anderledes for 6.–10. klasserne, ligesom den fortsat er for de yngste klasser.

Det er politisk besluttet at reducere undervisnings, og den tid, eleverne bruger fysisk på skolerne, til 25 timer om ugen for alle elever. En del af undervisningen kommer til at foregå udendørs, og nogle få klasser vil flytte til nye rammer og lokaler uden for skolens matrikel for at kunne efterleve sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Vejledninger fra Sundhedsstyrelsen i forbindelse med genåbning af skoler og fritidsordninger

Børn med tegn på sygdom eller blot forkølelse skal blive hjemme.

En forandret hverdag

Alle ledelser på området arbejder i øjeblikket på højtryk med genåbningen, hvor det vigtigste er at sikre en tryg hverdag med nye rutiner for alle børn og ansatte efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

 

Undervisningen for alle 0.- 5. klasser på almenområdet vil blive afkortet til 25 ugentlige timer. Alle specialklasserækker vil have sædvanligt skema. For de elever, der har brug for transport, vil der være mulighed for nødpasning på skolen indtil hjemtransport. SFO’en fortsætter med de normale åbningstider.

Rammerne skal tilpasses den nye virkelighed

Både børn, forældre og ansatte skal indstille sig på en meget anderledes tid med pasning og undervisning under genåbningsperioden. Det bliver en tid, hvor der i den grad bliver behov for forståelse, tillid og tålmodighed fra alle parter.

Kravene til adfærd, hygiejne, rengøring, kørsel, aflevering og afhentning af børn samt større afstand mellem alle, betyder nye måder at være sammen på til leg og læring. Ifølge Sundhedsstyrelsen retningslinjer skal børnene opholde sig så meget som muligt udenfor, så det er vigtigt, at alle husker varmt udetøj.

Børnene møder derfor ind til en ny virkelighed, som ikke ligner den velkendte hverdag fra før corona-situationen.

Hyppig håndvask og hygiejne kommer til at fylde ekstra meget for alle uanset alder. Børnene skal undgå at lege i større grupper - og holde afstand, når de kan. Indendørs leg skal begrænses og helst ske mellem de samme børn. Legetøj, der ikke er nødvendigt, bliver pakket ned, og resten bliver rengjort efter brug.

Skoleeleverne undervises med afstand mellem bordene og deles op i flere rum for at skabe tilpas med luft mellem børnene. Det bliver ikke skoledage, som man kender dem eller på samme niveau som normalt. Eleverne vil blive opdelt i mindre grupper, grupper som de skal være i hele tiden. På samme vis vil hver gruppe af elever blive mødt af de samme voksne. Det vil være skolen, der beslutter, hvilke elever der sættes sammen i grupper ud fra praktiske, pædagogiske og faglige hensyn.

Skolebusser og kørsel

Skolebusserne og taxikørsel kører igen som normalt efter påske. Chaufføren sørger for, at der holdes afstand mellem eleverne.

Afgangsprøver aflyst

Regeringen har aflyst afgangsprøverne for 9. og 10. klasse pga. den helt ekstraordinære situation med COVID-19. I stedet ophøjes elevernes afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer, så eleverne får et fuldt eksamensbevis. Eleverne modtager undervisning frem til sommerferien 2020. Forventningen er, at tidspunktet for afgivelse af standpunktskarakterer flyttes, så de kan afgives så sent på skoleåret som muligt.

Lad os stå sammen om genåbningen

Der er naturligvis masser af spørgsmål - både fra forældre og ansatte - som ledere og forvaltning arbejder på højtryk med at finde konkrete svar og lokale løsninger på. Forældre skal fortsat følge med på AULA og Famly, hvor der kommer løbende information fra de enkelte skoler og dagtilbud.

Børne- og Familieforvaltningen opfordrer til forståelse og tålmodighed i den kommende tid under corona-situationen. Indtil videre har der været et forbilledligt samarbejde mellem alle i denne ekstraordinære situation, og vi håber og tror på, alle vil fortsætte det gode samarbejde i og omkring genåbningen.

Inden genåbningen vil I som forældre modtage nærmere informationer fra skolelederen omkring, hvordan genåbningen kommer til at forløbe på jeres dagtilbud og skole og for jeres barn.

Forbud mod besøgende på sociale tilbud LEMPELSE

Reglerne om midlertidigt besøgsforbud er ændrede på socialområdet fra 13. maj 2020 med implementering senest 7 dage herefter.

I Jammerbugt Kommune indføres dermed lempelser vedrørende besøgsforbuddet fra d. 18. maj 2020

Dette betyder, at borgere på sociale tilbud, der tidligere ikke kunne få besøg, fordi de ikke er omfattet af de såkaldte ”kritiske situationer”, nu får mulighed for besøg på ude-arealer fra 1-2 faste besøgspersoner.

Det betyder også, at der gives mulighed for, at borgere i forbindelse med besøg fra de 1-2 faste besøgspersoner efter en konkret vurdering og under visse betingelser får mulighed for at modtage besøg på indendørs arealer, som denne selv råder over.

Ved kritiske situationer forstås:

 • Uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person.
 • Forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. Beslutning om, hvorvidt der i sådanne situationer foreligger en kritisk situation, træffes af tilbuddets ledelse på baggrund af deres kendskab til borgeren og dennes forhold til forældre og nære pårørende.

Beslutning om, hvorvidt der er tale om en nær pårørende, træffes af tilbuddets ledelse. Borgerens opfattelse af, hvem der er nære pårørende, skal tillægges betydning.

Besøg af 1-2 faste besøgspersoner

Hvis borgeren eller dennes pårørende anmoder om det, skal tilbuddets ledelse udpege 1-2 faste besøgspersoner blandt borgerens nære pårørende, som kan besøge borgeren. Sådanne besøg skal som det helt klare udgangspunkt ske på tilbuddets udearealer. Der udpeges ikke besøgspersoner for borgere, der kan modtage besøg i kritiske situationer, da disse borgere allerede på den baggrund kan modtage besøg af nære pårørende.

Besøg i boliger med egen indgang

Tilbuddet kan efter en samlet socialpædagogisk og sundhedsfaglig konkret vurdering beslutte, at borgeren kan modtage besøg af de 1-2 faste besøgspersoner i den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over ud.

Det betyder, at det muligt at få besøg af sine besøgspersoner indendørs i den del af tilbuddet, som borgeren selv råder over, hvis:

 • Borgeren har egen indgang fra udearealer
 • Sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer kan overholdes
 • De besøgende alene har adgang til beboerens egen bolig og således ikke kan benytte indendørs fællesarealer
 • Borgeren har en grundlæggende forståelse for smitterisiko, hygiejne og rengøring.

Rammer for besøg

Det er tilbuddets ledelse, der fastlægger rammerne for besøg. Det indebærer en konkret og lokal vurdering, herunder af tilbuddets konkrete indretning. Besøg skal desuden foregå efter gældende retningslinjer for hindring af smittespredning

Tilbudsledelsens ansvar for tilrettelæggelsen indebærer bl.a. at besøg kan udskydes, hvis det i den konkrete situation vurderes, at besøget ikke kan gennemføres på forsvarlig vis, herunder hvis den enkelte borger eller de besøgende ikke har en grundlæggende forståelse for smitterisiko, hygiejne og rengøring.

Ved påtænkt besøg og ved behov for uddybning af lempelsen vedr. besøgsforbud, kontaktes leder af tilbuddet:

Krabben: Leder, Lone Christensen, tlf.  72578892, mail lch@jammerbugt.dk

Solkrogen: Leder Per Norman Jensen, tlf. 72578730, mail pnj@jammerbugt.dk

Poppelhuset og Egehuset: Leder Gitte Røge Christensen, tlf.  51464087, mail gir@jammerbugt.dk

Toftehøj og Sneppen: Leder Emma Mikkelsen Mark, tlf. 72577211, mail emm@jammerbugt.dk , eller Afdelingsleder Niels-Jacob Ulstrup, tlf. 41 91 22 71, mail njs@jammerbugt.dk

Forebyggelses og sundhedsfremme tilbud

Borgeren vil blive kontaktet telefonisk af rehabiliterings sygeplejersker, når afdelingen modtager en henvendelse fra egen læge eller sygehus. Der aftales en nærmere individuel plan for hvilke tilbud eller opfølgninger, der er nødvendige. I vurderingen lægges der vægt på hvilken smitterisiko, der er for den enkelte borger. 

Fremrykning af anlægsarbejder

Jammerbugt Kommune fremrykker investeringer på anlægsarbejder

Flere anlægsarbejder for 2020 bliver nu fremrykket i Jammerbugt Kommune. Kommunen igangsætter dermed flere opgaver for at hjælpe de erhvervsdrivende økonomisk.

Indkøb af vinduer og døre, som oprindeligt var planlagt til montering senere på året, er nu bestilt hos leverandøren, så arbejdet kan ske snarest muligt.

Kommunen har også fremrykket udbudsmaterialet til renovering af Biersted Skole og Trekroner skole. De to projekter har projektsummer på henholdsvis 3 mio. kr. og 1,1 mio. kr. Jammerbugt Kommune forventer dermed, at de to projekter kan udbydes i april 2020.

Desuden har kommunen valgt at fremrykke flere mindre opgaver, blandt andet på Rådhuset i Aabybro og i de tre Administrationsbygninger i Brovst, Fjerritslev og Pandrup og i DGI-huset i Aabybro.

Når vejret bliver en smule lunere, vil kommunen også sætte gang i flere murer- og malerprojekter.   

Genbrugspladser

Genbrugspladserne har normale åbningstider fra og med mandag den 6. april 

De normale åbningstider er:
Mandag-fredag kl. 11-18
Lør-, søn- & helligdage kl. 10-16

Kommunen er nødt til at begrænse antallet af biler, der må være på genbrugspladsen ad gangen, på grund af smitterisiko.

Der kan være kø til genbrugspladsen. Overvej, om turen til genbrugspladsen kan vente til senere, så presset fordeles.

Vigtigt:

 • Overhold Sundhedsmyndighedernes anbefalinger før, under og efter turen til genbrugspladsen
 • Hold afstand – og kom helst alene
 • Vis hensyn
 • Følg personalets anvisninger
 • Benyt handsker og rør kun eget affald og egne ting
 • Medbring egen skovl, kost m.v. – der er ingen skovle og koste på genbrugspladsen
 • Ting til genbrug og kundetoilet er lukket

Aabybro Genbrugsplads er under ombygning – og er derfor lukket til og med 1. juni.

På genbrugspladserne i Pandrup og Fjerritslev er der adgang for erhverv fra kl. 6. I Brovst kan erhverv komme ind fra klokken 7. 
Virksomheden skal være tilmeldt genbrugspladsordningen – det kan ske på dette link. Efter tilmelding skal man sende en mail til lpk@jammerbugt.dk for at få en kode til porten. Før hvert besøg skal man sende en SMS som betaling – læs mere her.

Pladserne er overvågede, men ubemandede i dette tidsrum. Man kan ikke aflevere affald, der skal placeres indendøre - for eksempel elektronik og farligt affald.

Har du spørgsmål, ring på tlf. 7257 8931. 

Genoptræning

Kan træffes på telefon 4191 2276 inden for normal åbningstid.

Hjemme- og sygepleje

Hjemmeplejen er tilbage i normal drift.

Borgerne får de ydelser, de er visiteret til, da kommunen ikke længere er i en situation, hvor aktiviteterne er nødt til at være nedskaleret på grund af corona-situationen.

Samtidig er kommunen også begyndt at arbejde med opsøgende hjemmebesøg, hvor ældre borgere i bestemte aldersgrupper bliver tilbudt et hjemmebesøg for at sikre, at de får de rette tilbud.

Hjælp og vejledning til virksomheder i Jammerbugt Kommune

I Vækst Jammerbugt holder vi os løbende orienteret om udvikling af konsekvenserne af coronavirus for virksomheder, og vi holder os ajour i forhold til de vejledninger og hjælp virksomheder kan få. Udover at kontakte Vækst Jammerbugts egne konsulenter på 7257 8980 eller på mail: vaekst@jammerbugt.dk for hjælp og sparring, kan vi anbefale Jammerbugt Kommunes virksomheder at:

 • holde sig ajour på Erhvervsstyrelsens officielle virksomhedssite www.virksomhedsguiden.dk omkring, hvorledes virksomheder skal forholde sig under corona-situationen. Der er ligeså tilkoblet en telefonisk hotline til virksomheder: 72200034.
 • Benytte sig af Erhvervshus Nordjyllands team af rådgivere. De har lavet et særligt corona-team/corona-beredskab: https://ehnj.dk/corona-beredskab.
 • Tjekke Vækst Jammerbugts hjemmeside – siden opdateres løbende - https://vaekst.jammerbugt.dk/.

Husk at holde afstand - også udendørs

Stå sammen om at holde afstand ❤️

Også når du er udendørs skal du huske at holde afstand for ikke at sprede coronasmitten

Der er stadig forbud mod arrangementer, begivenheder mv. med flere end 10 personer,
og politiet må gribe ind, hvis der er flere end 10 personer for tæt sammen - også udenfor.

Overholder du ikke forbuddet, risikerer du en bøde på 1500 kr.

Jobcenter

Jobcenter Jammerbugt har genåbnet 27. maj.

Beskæftigelsesministeren muliggjorde, at Jobcenter Jammerbugt pr. 27.05.2020 og frem på ny kan tilbyde borgerne både beskæftigelsestilbud og jobsamtaler ved fysisk fremmøde.

  

Rehabiliteringsteam og jobafklaringsforløb

Det er også muligt på ny at gennemføre fysiske møder i kommunernes rehabiliteringsteams. Ligesom der ved ovenstående samtaler også fortsat er mulighed for at afholde virtuelle møder, efter samtykke fra borgeren.

 

Rådighedsregler

Den genetablerede adgang til samtaler og indsats med fysisk fremmøde medfølges af en tilhørende pligt for borgerne til at møde og deltage i disse aktiviteter. Er du i en særlig risiko for at blive smittet eller har du andre bekymringer i denne forbindelse, skal du kontakte din rådgiver direkte.

 

 

Andre relevante nyheder:

 

Forlængelse af opgørelsesperioden på 12 måneder i relation til 225-timersreglen

Folketinget har 21/4 med L169 vedtaget at perioden fra 9. marts og foreløbigt frem til 8. Juli ikke tælles med i periodeopgørelsen af de 12 forudgående måneder, hvori der skal optjenes 225 timer for at opfylde det skærpede rådighedskrav.

Allerede trufne afgørelser forud for 22/4, som endnu ikke er effektueret tilbagekaldes, som følge af forlængelsen af 12 måneders perioden.

 

 

Dagpengemodtageres dagpengeanciennitet sættes på pause


Den midlertidige suspendering af anciennitetstællingen i dagpengesystemet forlænges med yderligere to måneder. Lediges dagpengeanciennitet sættes således på pause frem til og med den 31. august 2020. Suspenderingen ophører herefter endeligt.

Har du konkrete spørgsmål henvises du naturligvis til at kontakte din a-kasse direkte.

 

 

Sygedagpengemodtagere

 1) Retten forlænges for eksisterende sygedagpengemodtagere.

Den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge udfases, ved at ordningen forlænges med tre måneder. Ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med 30. september. Ordningen ophører herefter endeligt.

 
Ordningen gælder også for personer, hvor sygedagpengeretten stopper ved udløb af en forlængelsesregel, og som ellers ville overgå til jobafklaring med ressourceforløbsydelse.

NB: For at være berettiget til forlængelsen, skulle du være sygedagpengemodtager den 9. marts 2020.

 

 

2) Mulighed for sygedagpenge for personer i risiko for smitte eller pårørende til person. 

Folketinget har 20. maj vedtaget L190.

 

Ændringerne betyder at:

 • lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19
 • lønmodtagere, som er pårørende til – og deler husstand med – personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19.

kan søge om sygedagpenge/arbejdsgiver kan modtage refusion i perioden 20. maj 2020 og frem til 31.08.2020.

 

*NB: Reglerne er kun gældende ved nye sygemeldinger fra 20.05.2020 og frem.
Der kan ikke udbetales for perioder før 20. maj 2020.

  

For at være berettiget skal der imidlertid opfyldes en del krav inden ansøgning indgives. 

Der skal foreligge lægedokumentation, og arbejdsgiveren skal erklære, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller at ændre lønmodtagerens arbejdsopgaver på en sådan måde, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19. Arbejdsgiver skal desuden erklære, at lønmodtageren fritages helt fra sin arbejdsforpligtelse.

 

Lønmodtageren skal opfylde betingelserne for ret til sygedagpenge, herunder beskæftigelseskravet over for kommunen, undtagen kravet om uarbejdsdygtighed.

 

Du kan læse mere i denne oversigtsinformation.

 

Mere information:

Yderligere orientering herom kan hentes direkte fra på Stars hjemmeside (Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering: www.star.dk). På siden er der både borgerinformation samt hotline for virksomheder.

 

Det anbefales i perioden at holde sig løbende orienteret med de udmeldinger, som sendes ud fra officiel side. Jammerbugt Kommune følger naturligvis disse retningslinjer. 

 

Yderligere information og nyheder fra Jobcenteret vil ligeledes blive offentliggjort på denne side.

 

Kompensation for merudgifter – private velfærdstilbud

Kompensation til private velfærdstilbud for merudgifter til håndtering af COVID-19

Juni 2020

Regeringen indgik den 29. maj aftale med Kommunernes Landsforening om kommuernes økonomi for 2021. Med aftalen kompenseres Kommunerne i 2020 for mer/mindreudgifter vedr. håndteringen af COVID-19 afholdt frem til 10. maj. 

Denne kompensation skal også dække mer/mindreudgifter afholdt i private velfærdstilbud. Med andre ord betyder aftalen, at de kommunale og private institutioner i udgangspunktet er stillet lige. Dette betyder også, at der kan blive tale om en delvis kompensation alt afhængig af, i hvilken grad kommunens egne institutioner kompenseres. 

Jammerbugt Kommune afventer nærmere retningslinjer vedr. kompensation til private institutioner, disse forventes at dette komme efter sommerferien.

Kommunen vil løbende orientere på hjemmesiden, når der foreligger nye oplysninger.     

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte Central Økonomi – 72577777

Kørselskontoret

Skolekørsel:
NT-busserne kører normalt igen med passagerer svarende til alle siddepladser og 50% af ståpladserne.
Fast Taxakørsel til skolernes specialafdeling er også igangsat med afstand mellem eleverne. Der vil blive planlagt kørsel uden brug af forsædet, men der åbnes for lidt flere elever/passagerer i taxaerne.

Fribefordring til læge og speciallæge
Det er lægerne, der vurderer, hvilke borgere der må få tider i lægeklinikkerne. De borgere, der har kørselsbevilling, kan bestille taxakørsel til lægebesøg. Kørselskontoret kan kontaktes på 72 57 72 00 i åbningstiden, som fremgår nedenfor.

Der henstilles til, at borgere med symptomer på Corona ikke benytter sig af taxakørsel. Dette af hensyn til at forebygge smittespredningen over for bl.a. chauffører og andre borgere.
Bestilling af kørsel til corona test er hos Vagtcentralen på tlf. 7023 7995 eller 9764 8030 og tryk 2 for special transport. Det skal være visiteret af en læge først, eller du kan få din læge til at bestille transporten.

Kørselskontorets åbningstid:

Kørselskontorets åbningstid ændres tilbage til normal fra tirsdag d. 2. juni 2020.

Åbningstid mandag til fredag kl. 8.00 – 12.00
Åbningstid for lægetelefonen: Mandag til fredag kl. 9.00 – 12.00

 

Materiale til alle der er i kontakt med børn

Materialerne giver anbefalinger og gode råd specielt til forældre, men er også målrettet daginstitutioner og skoler.

Film med opdaterede råd til forældre

I denne film fortæller Maria Koch Aabel fra Sundhedsstyrelsen, hvordan man skal forholde sig nu med de skærpede restriktioner fra myndighederne.

Download og se filmen her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_Raad-til-boernefamilier-om-coronavirus

 

Spørgsmål og svar særligt til forældre

Rigtig mange forældre sidder med spørgsmål om den nye coronavirus og de skærpede anbefalinger. Derfor har Sundhedsstyrelsen lavet et dokument med de typiske spørgsmål og svar, som kan hjælpe forældre med at klare hverdagen.

Download og se spørgsmål og svar her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Informationsmateriale_FAQ-til-boernefamilier

Eller se spørgsmål og svar til børn og forældre her: https://www.sst.dk/corona/faq#corona-faq-boern

 

Plakat med retningslinjer om børn og legeaftaler

En ny plakat med seks gode anbefalinger til forældre, når deres børn leger med andre børn.

Download og se plakaten her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Informationsmateriale_Retningslinjer-om-boern-og-legeaftaler

 

Plakater og pjecer til daginstitutioner, skoler og legepladser

Sammen med ovenstående materiale har vi også udviklet plakater og pjecer målrettet skoler og dagsinstitutioner med gode råd om hvad man kan gøre for at forebygge smitte blandt medarbejdere og børn, heriblandt på legepladser.

Download og se plakater og pjecer her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Plakater-og-foldere_-Information-til-daginstitutioner_-skoler_-legepladser-mv

Tingene går stærkt og derfor bliver flere af vores informationsmaterialer også hurtigt forældet. Vi anmoder derfor venligst om, at I holder jer opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor aktuelle materialer kan findes til download her: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar/materialer.

Har I spørgsmål til materialerne eller udfordringer med download, så tøv endelig ikke med at kontakte mig.

 

Nyttige links:

https://www.sst.dk/corona - Hold jer opdateret om de aktuelle sundhedsanbefalinger omkring corona. Siden opdateres løbende.

 

Hotline 70 20 02 33

– ring til den fælles myndighedshotline. Her sidder vi klar til at besvare spørgsmål om indsatsen og giver råd og vejledning.

 

 

Minkfarme - information til medarbejdere

Der har vist sig en mulig smitte med coronavirus fra mink til mennesker, Jammerbugt Kommune har derfor valgt at informere om mulighed for test af personale, som har tilknytning til minkfarme.


Personale med tilknytning til minkfarme,

• der bor på en minkfarm eller
• har et medlem af husstanden, der regelmæssigt arbejder med mink,

og ikke har symptomer på COVID-19, skal møde på arbejde som sædvanligt. Det betyder også, at så længe man er symptomfri, skal man ikke blive hjemme fra testen er taget og indtil man har modtaget resultatet.

Ud fra et forsigtighedsprincip tilbydes disse medarbejdere test ved svælgpodning (PCR-undersøgelse) for ny coronavirus hver 7. dag.

Det er frivilligt, om du som medarbejder ønsker at tage imod tilbuddet om at blive testet. Arbejdsgiver har ikke adgang til information om, hvorvidt den enkelte medarbejder har taget imod tilbud om test, information om prøvesvar eller lignende.
Bliver du testet positiv for COVID-19, har du dog pligt til at oplyse det.

I lighed med alle andre, opfordres medarbejdere med tilknytning til minkfarme til at være opmærksomme på, om de selv eller husstandsmedlemmer udvikler symptomer på COVID-19.

Mulighed for test

• Hvis du ønsker at blive testet og ikke har symptomer på COVID-19, kan du bestille tid på www.coronaprover.dk
• Hvis du derimod har symptomer, skal du blive hjemme og ringe til din læge før du bestiller tid.

Plan og Miljø

Plan- og Miljøafdelingen er åben, men vil i den kommende tid være præget af, at medarbejderne delvis arbejder hjemmefra.
Der vil kun i begrænset omfang være mulighed for at personalet deltager i fysiske møder
De enkelte faggrupper kan kontaktes på:

plan@jammerbugt.dk 

industri@jammerbugt.dk 

byg@jammerbugt.dk 

landbrug@jammerbugt.dk 

vandlob@jammerbugt.dk 

grundvand@jammerbugt.dk

natur@jammerbugt.dk

Tilsyn genoptages delvist på landbrug og virksomheder. Tilsynene gennemføres kun, hvor der er ringe borgerkontakt. Tilsynene gennemføres kun efter accept fra borger.

I forbindelse med akutte miljøuheld kontaktes: 

Plan og Miljøchef Gitte Clausen 41912621 

Afdelingsleder Kell Agerbo 41912641 

Afdelingsleder Henrik Damsgaard 41912345 

Eller 112. 

Plejecentre

 Se under: Besøg på plejecentre, bosteder mv.

PPR

PPR er tilbage til normal funktion.

Psykisk sårbare - råd fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet informationsmateriale om psykisk sårbare og COVID-19. Materialet er rettet mod de psykisk sårbare men også til pårørende og fagpersoner.

Se rådene fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedspleje

Sundhedsplejens aktiviteter både på småbørns- og skoleområdet er øget til vanligt niveau, dog med begrænsninger i aktiviteten for at afstedkomme smittereducerende tiltag. Der vil derfor IKKE være gruppeaktivitet som Baby Cafe og grupper hvor kapaciteten 1-2 meters afstand ikke kan overholdes eller antal deltager holdes under 10 deltager (mor/far + barn + sundhedsplejerske). Reduktion af smitterisiko skal fortsat prioriteres højt.

Sundhedsplejens tilsyn sker efter aftale med forældre og kan forgå som hjemmebesøg, videokonsultation, telefonrådgivning eller konsultation. Ud fra sundhedsplejens kapacitet foretages faglig vurdering, så det sikres at børn/familier med størst behov prioriteres først.

Sundhedsplejen er tilgængelig i hverdagene kl. 8.00 – 15.00, fredage kl. 8.00 – 12.00 på telefon og mail via sundhedsvejen.dk eller sikker mail: sundhedspleje@jammerbugt.dk. Sundhedsplejerskernes direkte telefonnummer findes på kommunens hjemmeside under sundhedsplejen eller kontakt 7257 7667, som hjælper dig videre til en sundhedsplejerske.

 

Tandplejen

Tandplejen er åben.


Udgangspunktet er en gradvis øget aktivitet i tandplejen, men niveauet skal fortsat hvile på hensynet til at reducere smittespredning jævnfør sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Der vil derfor fortsat være tilset færre patienter end normalt pr. uge grundet forholdsregler i forbindelse med COVID-19. Der vil ligge en faglig vurdering bag hvilke patienter, der tages ind nu, og hvilke der må vente lidt endnu. Vi følger løbende de retningslinjer, vi får fra Sundhedsstyrelsen.

Tandplejen vil tage personlig kontakt til de borgere, der er udvalgt til at komme til tandlægen, således der kan aftales en tid.
Hvis du har behov for akut tandlægehjælp skal du kontakte Tandplejen telefonisk, så vi kan planlægge bedst muligt, så færrest mulige mennesker sidder i venteværelset på samme tid.

- Det er ikke tilladt at møde op på tandklinikken uden forudgående aftale.
- Man skal melde afbud hvis man har symptomer på COVID-19.
- Tag kun én pårørende med på tandklinikken.

Tandklinikken Kaas tlf.: 72 57 85 10
Tandklinikken Aabybro tlf.: 72 57 85 17
Tandklinikken Brovst tlf.: 72 57 85 14
Tandklinikken Fjerritslev tlf.: 72 57 85 14

Info om nødbehandling udenfor tandplejens åbningstid

Vej og park

På baggrund af regeringens udmelding:

“Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, blev fredag den 13. marts 2020 sendt hjem. Hjemsendelsen gælder indtil videre. Offentligt ansatte, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, kan arbejde som normalt.”

Vej og Park startede op 31. marts kl. 7 med udendørs arbejde. De følger de udmelde retningslinjer for god hygiejne og minimal menneskelig kontakt.

 

Det er stadig muligt at indberette via kommunens selvbetjeningsløsninger her:

https://www.jammerbugt.dk/borger/transport-rejser-og-trafik/veje/skader-paa-veje-og-vejudstyr/

I tilfælde af akutte skader på veje og vejudstyr, som er til fare for færdslen eller til hinder for fremkommeligheden, kan du benytte Vej og Parks vagttelefon 72 57 89 40.

Uden for forvaltningens normale åbningstid kan skader, der er til fare for færdslen, anmeldes til Falck på tlf. 70 10 20 30. Falck vil sørge for midlertidig afhjælpning og kontakte forvaltningen ved først givne lejlighed.

Visitation

Efter regeringens beslutning om at lukke den offentlige sektor tilbyder vi ikke besøg fra visitationen, Vi Bevæger Ældre og forebyggende medarbejdere, medmindre det er strengt nødvendigt. Der tilbydes i stedet telefonisk rådgivning, og telefontiderne er uændrede.

Myndighedsafdelingen kan kontaktes som sædvanligt på tlf.: 72 57 75 90.

Møllegården lukkes helt for borgeradgang. Fysisk fremmøde vil ikke være muligt – borgere skal ringe til ovenstående telefonnummer for henvendelse i stedet.

Væresteder

Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal og de fire væresteder i Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro er åbne.

Dermed kan borgerne igen møde ind fysisk på tilbuddene – selvfølgelig med de forbehold, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

 

Værnemidler - nøddepot

Der er oprettet nøddepot med værnemidler som indeholder forskellige udgaver af overtrækskitler, masker, håndsprit og overfladedesinfektion og handsker.

Depotet tilgås fra Elmevej 1, Brovst (over for busterminalen)

Kontakt via Jette Simonsen, leder af sygeplejen, på tlf. 4191 2304

Hvis man står i en akut situation, hvor man har brug for værnemidler, så skal man kontakte leder af sygeplejen, som sikrer, at der kan afhentes det udstyr, der er behov for til den givne situation.

Der bliver ikke udleveret i pakker men i x stk., så vi ikke får varer, der kommer til at ligge ubrugte rundt omkring.

Det betyder, at man vil skulle forvente at hente ad flere gange, så vi er effektive i forbruget af varerne.

Når vi begynder at udløbe for produkter, er udmeldingen fra Lægemiddelstyrelsen, at det KUN er den lageransvarlige i kommunen der i denne periode skal bestille hos Regionen, da det KUN vil være dem, der kan indkøbe.

Dette for at sikre at der også er nok til de afdelinger, der skal modtage de dårlige Corona-smittede.

Lokale depoter af handsker, sprit mm skal bruges op før der kan bestilles fra nøddepotet.

De produkter der kommer fra nøddepotet, er ikke i kendt emballage derfor kan man ikke bestille til dispenserer der hænger i de forskellige afdelinger.

 

Ydelseskontoret

Ydelseskontoret kan kontaktes på telefon inden for normal åbningstid og sikrer naturligvis, at borgerne får ydelse.

Telefonnumre til ydelseskontoret:

Enkeltydelse samt integrationsydelse: 72 57 72 68

Sygedagpenge: 72 57 72 47

Fleksydelse/Ledighedsydelse: 72 57 72 63

Uddannelseshjælp/kontanthjælp/revalideringsydelse: 72 57 77 13