Hvad betyder det for dig?

Regeringen har d. 11. marts 2020 iværksat en række omfattende tiltag for at mindske spredningen af COVID-19 (Coronavirus). Bliver løbende opdateret.

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 på coronasmitte.dk. Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 7020 0233.

Vagtordning i sundhedsteamet
Udenfor normal arbejdstid (aftener og weekender) har sundhedsteamet en vagtordning for skole/dagtilbud, plejecentre og institutioner. 

Vagt:19.-21. okt.: Diane Aarestrup tlf.: 4191 2491
         22.-28. okt.: Jette Simonsen tlf.: 4191 2304
         29. okt.-4.: nov.:
 Bettina S. Nedergaard tlf.: 4191 1923
         5.-11. nov.: 
Diane Aarestrup tlf.: 4191 2491

In English: 

Information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.
Questions and answers on novel coronavirus

Konsekvenser af regeringens tiltag:

Affald og Storskrald

Jammerbugt Kommune håndterer affaldet således:

Dagrenovation indsamles som normalt.
Det er vigtigt, at affaldet pakkes godt ind i en plastpose med knude, inden det lægges i affaldssækken eller containeren.

Genbrugsordningen for papir/pap og plast/metal kører som normalt.

Storskraldsordningen kører som normalt.

Bobler til flasker og papir kan fortsat benyttes.

Der kan løbende ske ændringer af ovenstående.

Aktivitetscentre

Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal og de fire væresteder i Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro er åbne.

 

Aktivitets- og samværstilbud

Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal og de fire væresteder i Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro er åbne.

Dermed kan borgerne igen møde ind fysisk på tilbuddene – selvfølgelig med de forbehold, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

 

Besøg på plejecentre, bosteder mv.

Plejecentre
På grund af det høje smittetal i Jammerbugt Kommune har Styrelsen for Patientsikkerhed 23. oktober 2020 med øjeblikkelig virkning givet Jammerbugt Kommune et påbud om at udstede midlertidigt besøgsforbud på samtlige kommunale og private plejecentre beliggende i kommunen, da det er nødvendigt for at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19.

Besøgsforbuddet gælder både inden- og udendørs arealer.

Besøg kan kun finde sted i en kritisk situation, eller hvis den besøgende er nærmeste pårørende til beboeren.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer løbende påbuddet om besøgsforbud, og påbuddet vil være gældende indtil, Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver det.

Sociale botilbud
På grund af det stigende smittetal i Jammerbugt Kommune har Styrelsen for Patientsikkerhed påbudt Jammerbugt Kommune at udstede midlertidige besøgsrestriktioner på samtlige kommunale sociale tilbud i Jammerbugt.

Det betyder, at det fra d.d. tirsdag 20. oktober 2020 indføres et forbud mod besøg på sociale tilbud i Jammerbugt kommune, hvor der er borgere eller medarbejdere, som tilhører en risikogruppe. 

Der er dog undtagelser fra besøgsrestriktioner. I kritiske situationer, vil det fortsat være muligt at foretage besøg på indendørs arealer, herunder bl.a. forældres besøg hos børn. Det samme gælder for besøg af 1-2 faste pårørende, når det kan ske indendørs i borgerens egen del af tilbuddet (eget værelse/egen bolig).

Besøgsrestriktioner på de sociale tilbud i Jammerbugt Kommune vil blive ophævet af Social- og Indenrigsministeriet i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, når restriktionerne ikke længere vurderes nødvendige.

Der er stadig behov for, at alle tager forholdsregler og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at minimere smitterisiko for både beboere, pårørende og personalet.

Når du besøger plejecentrene, er det derfor vigtigt, at du:

 1. Ikke har symptomer på sygdom og ikke har haft det i 48 timer før besøget
 2. Afventer at personalet modtager dig i indgangen ved dit første besøg
 3. Afspritter dine hænder ved indgangen og hyppigt under besøget
 4. Holder min. to meters afstand til beboere, pårørende og personalet på plejecentret
 5. Undgår at røre ved kontaktflader på din tur fra indgangen til din pårørendes lejlighed
 6. Du kun opholder dig i din pårørendes lejlighed—dette for at undgå forsamlinger
 7. Undgår fysisk kontakt som håndtryk og kram så vidt muligt
 8. Aftørrer alle kontaktflader i lejligheden efter dit besøg med desinficerende servietter, der findes i hver lejlighed
 9. Afspritter dine hænder, inden du forlader plejecenteret

Derudover anbefaler vi, at du:

 • Anvender mundbind under dit besøg
  • Mundbind udleveres af personalet på plejecenteret
 • Undgår at røre genstande i beboerens lejlighed
 • Lufter ud i beboerens lejlighed under og efter dit besøg

Du kan finde Sundhedsstyrelsens retningslinjer på følgende hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona 

Ved spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte personalet eller ledelsen på plejecenteret

 

 

Betaling til leverandører

Corona-udbruddet har alvorlige økonomiske konsekvenser for mange private virksomheder og skaber i nogle tilfælde en akut likviditetsudfordring.

Jammerbugt Kommune kan i den forbindelse tilbyde leverandører til kommunen at betale for varer og tjenesteydelser før normal betalingsdato.  

Er du leverandør til kommunen, har du fremsendt faktura med fremtidig betalingsdato, og ønsker du allerede nu betaling herfor, skal du sende en mail til oekonomi@jammerbugt.dk.

Af mailen skal fremgå:

 • Virksomhedens navn
 • Virksomhedens CVR.nr.
 • Fakturanr.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til afdelingsleder Flemming Pedersen på tlf. 72577801 eller på mail flp@jammerbugt.dk

Bibliotekerne

Se Jammerbugt Bibliotekernes åbningstider her

Vi opfordrer til dit besøg varer max en time.

Der er endnu ikke legetøj eller materialer til krea tilgængeligt.

Der vil igen være løbende bogsalg i Brovst, Pandrup og Aabybro. 

Borgerservice

Borgerservice holder åbent som normalt.

Der skal tages forbehold for ventetid og undgå evt. spidsbelastningstidspunkterne, som normalt er mellem 10 og 12 samt torsdag eftermiddag mellem 15 og 17.

Botilbud

Følgende er fortsat i drift på normal vis;

 • Botilbuddene Egehuset/Poppelhuset, Toftehøj og Sneppen, Krabben og Solkrogen.
 • Bostøtte til de borgere der får sådant i eget hjem – enten via Skype eller hjemmebesøg.

 

 

Rammer for besøg

Det er tilbuddets ledelse, der fastlægger rammerne for besøg. Det indebærer en konkret og lokal vurdering, herunder af tilbuddets konkrete indretning. Besøg skal desuden foregå efter gældende retningslinjer for hindring af smittespredning

Tilbudsledelsens ansvar for tilrettelæggelsen indebærer bl.a. at besøg kan udskydes, hvis det i den konkrete situation vurderes, at besøget ikke kan gennemføres på forsvarlig vis, herunder hvis den enkelte borger eller de besøgende ikke har en grundlæggende forståelse for smitterisiko, hygiejne og rengøring.

Ved påtænkt besøg og ved behov for uddybning, kontaktes leder af tilbuddet:

Krabben: Leder, Lone Christensen, tlf.  72578892, mail lch@jammerbugt.dk

Solkrogen: Leder Per Norman Jensen, tlf. 72578730, mail pnj@jammerbugt.dk

Poppelhuset og Egehuset: Leder Gitte Røge Christensen, tlf.  51464087, mail gir@jammerbugt.dk

Toftehøj og Sneppen: Leder Emma Mikkelsen Mark, tlf. 72577211, mail emm@jammerbugt.dk , eller Afdelingsleder Niels-Jacob Ulstrup, tlf. 41 91 22 71, mail njs@jammerbugt.dk

 

Brug af mundbind i den kollektive trafik

Fra lørdag den 22. august er det obligatorisk at bruge mundbind i den kollektive trafik. Kravet gælder døgnet rundt og for alle rejsende over 12 år.

Alle typer af kollektiv trafik er inkluderet, herunder også færger, fjernbusser, flextrafik og taxi samt på stationer. 

Du kan vælge, om du vil bruge visir i stedet for mundbind. 

Har du glemt et mundbind, sælges disse i NT Kundecenter og i de fleste dagligvareforretninger, tankstationer mv. 

Se instruktionsvideo om hvordan du bruger mundbind korrekt.

Undtagelser for brug af mundbind

Følgende personer er undtaget fra kravet om at bruge mundbind i den kollektive trafik:

- Børn op til 12 år behøver ikke bære mundbind.
- Personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller mentale
  svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet, skal ikke bære mundbind.
- Mundbind skal fjernes, hvis bæreren får svære gener og ubehag, som f.eks. vejrtrækningsbesvær,
  kvælningsfornemmelser m.v.
- Mundbind kan fjernes, hvis man har brug for at spise eller drikke, indtage medicin, ved samtale med
  personer der mundaflæser osv.
- Mundbind kan fjernes, hvis politiet skal foretage identifikation.

Flextrafik

Ovenstående undtagelser betyder derfor, at mundbind kun uddeles i flextrafikken, hvis borgeren/forældrene eller institutionen efterspørger mundbindet - f.eks. hvis man har glemt det. Chauffører må ikke uopfordret uddele mundbind.

Bemærk: Chaufføren må ikke afvise borgere, som ikke benytter mundbind i den faste eller visiterede kørsel (fordi der kan være hensyn, som ikke er synlige for hverken chaufføren eller i visse tilfælde borgeren selv)

Det er således vigtigt, at borger/patient ved bestillingen bliver informeret om, at det er et krav at bære mundbind. Hvis en borger/patient ikke bærer mundbind ved afhentning, og ikke selv efterspørger et mundbind, så er beskeden til chaufføren at visiteringen dermed er foretaget af Kommunen eller Regionen.

Se mere hos Sundhedsstyrelsen

Se mere hos NT

Dagtilbud og Dagpleje

 

Børn med tegn på sygdom skal blive hjemme.

Rammerne skal tilpasses den nye virkelighed

Kravene til adfærd, hygiejne, rengøring, kørsel, aflevering og afhentning af børn samt større afstand mellem alle, betyder nye måder at være sammen på til leg og læring. Ifølge Sundhedsstyrelsen retningslinjer skal børnene opholde sig så meget som muligt udenfor, så det er vigtigt, at alle husker varmt udetøj.

Hyppig håndvask og hygiejne kommer til at fylde ekstra meget for alle uanset alder. Børnene skal undgå at lege i større grupper - og holde afstand, når de kan. Indendørs leg skal begrænses og helst ske mellem de samme børn. Legetøj, der ikke er nødvendigt, bliver pakket ned, og resten bliver rengjort efter brug.

Skolebusser og kørsel

Skolebusserne og taxikørsel kører normalt. Chaufføren sørger for, at der holdes afstand mellem eleverne.

 

 

Er du testet positiv med Covid-19?

Det er vigtigt, at du isolerer dig selv og dermed beskytter andre mod smitte. Isolation kræver ofte, at der tænkes nye handlemetoder. Det kan være online bestilling af fødevarer og levering til døren. Hvis I er flere i husstanden, kan huset deles op, så den smittede ”bor” i kælderen eller lignende.  Det kan også være, at man er nødt til at trække på noget hjælp fra familie og venner fx til lån af sommerhus eller lignende.

I de situationer hvor husets indretning ikke kan imødekomme isolation fra resten af husstanden, det kunne fx være, at der kun er et badeværelse, har du, som borger i Jammerbugt Kommune, muligheden for at anvende en af kommunens isolationsboliger. Jammerbugt har tilsluttet sig Aalborg Kommunes aftale med St. Restrup slotshotel om, at man her kan isolere borgere. Det betyder konkret, at du får et værelse og mulighed for at tilkøbe 3 måltider mad om dagen. Selve værelset betaler Jammerbugt Kommune for, men der vil være en egenbetaling til forplejningen (hvis du ønsker at benytte dig af det tilbud). Udgiften til forplejning, fratrukket tilskud fra kommunen, er 150 kr., som betales direkte til hotellet. Det påhviler desuden dig at foretage den daglige rengøring af værelset.

Du skal være opmærksom på, at der ikke er sundheds- eller socialfagligt personale til stede ved isolationsboligerne. Såfremt du under opholdet oplever forværring af symptomer, skal du kontakte egen læge/lægevagt. Er der tale om akut kritisk hjælp skal du kontakte akuttelefonen på 112.

Du skal selv transportere dig til og fra hotellet.

Det er ikke muligt at møde op uden forudgående aftale med Jammerbugt Kommune. Er du forhindret i at isolere dig selv i eget hjem grundet indretningen eller er de øvrige beboere i husstanden i risiko for at udvikle alvorligt sygdomsforløb skal du kontakte Pandrup Plejecenter på tlf. 41913630

Pandrup plejecenter kan kontaktes døgnet rundt, men ved opkald efter kl. 20.00 kan opholdet først effektueres dagen efter.

Hvor længe kan opholdet være?
Udviser du symptomer, kan du blive indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt. Er du testet positiv uden, at du oplever symptomer, kan du blive indtil 7 dage efter positiv test.

Når opholdet ophører, og du er klar til at tage hjem, skal du kontakte Pandrup Plejecenter igen og orientere om opholdets ophør.

Familiecentret

Familiecentret kan kontaktes på telefonnummer: 7257 7300.

Film til børn og forældre om coronavirus

Børn har mange spørgsmål om coronavirus, men hvordan tager man snakken med dem om det?

To nye film forklarer henholdsvis børn og voksne, hvad den ny coronavirus er og giver gode råd til voksne, så de kan tage hånd om deres børns bekymringer.


Se Sundhedsstyrelsens to film til børn og forældre

 

Film med opdaterede råd til forældre

I denne film fortæller Maria Koch fra Sundhedsstyrelsen, hvordan man skal forholde sig nu med de skærpede restriktioner fra myndighederne.

Se Sundhedsstyrelsens film om skærpede restriktioner

 

Spørgsmål og svar særligt til forældre

Rigtig mange forældre sidder med spørgsmål om coronavirus og de skærpede anbefalinger. Derfor har Sundhedsstyrelsen lavet et dokument med de typiske spørgsmål og svar, som kan hjælpe forældre med at klare hverdagen.

Se spørgsmål og svar

Plakat med retningslinjer om børn og legeaftaler

En ny plakat med seks gode anbefalinger til forældre, når deres børn leger med andre børn.

Retningslinjer om legeaftaler

Nyttige links

https://www.sst.dk/corona - Hold jer opdateret om de aktuelle sundhedsanbefalinger omkring corona. Siden opdateres løbende.

 

Folkeskoler, SFO og fritidsklubber

 

Vejledninger fra Sundhedsstyrelsen i forbindelse med genåbning af skoler og fritidsordninger

Børn med tegn på sygdom skal blive hjemme. 

Rammerne skal tilpasses den nye virkelighed

Kravene til adfærd, hygiejne, rengøring, kørsel, aflevering og afhentning af børn samt større afstand mellem alle, betyder nye måder at være sammen på til leg og læring. Ifølge Sundhedsstyrelsen retningslinjer skal børnene opholde sig så meget som muligt udenfor, så det er vigtigt, at alle husker varmt udetøj.

Hyppig håndvask og hygiejne kommer til at fylde ekstra meget for alle uanset alder. Børnene skal undgå at lege i større grupper - og holde afstand, når de kan. Indendørs leg skal begrænses og helst ske mellem de samme børn. Legetøj, der ikke er nødvendigt, bliver pakket ned, og resten bliver rengjort efter brug.

Skolebusser og kørsel

Skolebusserne og taxikørsel kører som normalt. Chaufføren sørger for, at der holdes afstand mellem eleverne-

 

 

Forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud

Borgeren vil blive kontaktet telefonisk af rehabiliteringssygeplejersker, når afdelingen modtager en henvendelse fra egen læge eller sygehus. Der aftales en nærmere individuel plan for hvilke tilbud eller opfølgninger, der er nødvendige. I vurderingen lægges der vægt på hvilken smitterisiko, der er for den enkelte borger. 

Genbrugspladser

Genbrugspladserne har normale åbningstider: 
Mandag-fredag kl. 11-18
Lør-, søn- & helligdage kl. 10-16

Kommunen er nødt til at begrænse antallet af biler, der må være på genbrugspladsen ad gangen, på grund af smitterisiko.

Der kan være kø til genbrugspladsen. Overvej, om turen til genbrugspladsen kan vente til senere, så presset fordeles.

Vigtigt:

 • Overhold Sundhedsmyndighedernes anbefalinger før, under og efter turen til genbrugspladsen
 • Hold afstand – og kom helst alene
 • Vis hensyn
 • Følg personalets anvisninger
 • Benyt handsker og rør kun eget affald og egne ting
 • Medbring egen skovl, kost m.v. – der er ingen skovle og koste på genbrugspladsen
 • Ting til genbrug og kundetoilet er lukket

 

På genbrugspladserne i Pandrup og Fjerritslev er der adgang for erhverv fra kl. 6. I Brovst kan erhverv komme ind fra klokken 7. 
Virksomheden skal være tilmeldt genbrugspladsordningen – det kan ske på dette link. Efter tilmelding skal man sende en mail til lpk@jammerbugt.dk for at få en kode til porten. Før hvert besøg skal man sende en SMS som betaling – læs mere her.

Pladserne er overvågede, men ubemandede i dette tidsrum. Man kan ikke aflevere affald, der skal placeres indendøre - for eksempel elektronik og farligt affald.

Har du spørgsmål, ring på tlf. 7257 8931. 

Genoptræning

Kan træffes på telefon 4191 2276 inden for normal åbningstid.

Hjemme- og sygepleje

Hjemmeplejen er i normal drift.

Borgerne får de ydelser, de er visiteret til, da kommunen ikke længere er i en situation, hvor aktiviteterne er nødt til at være nedskaleret på grund af Corona-situationen.

Samtidig er kommunen også begyndt at arbejde med opsøgende hjemmebesøg, hvor ældre borgere i bestemte aldersgrupper bliver tilbudt et hjemmebesøg for at sikre, at de får de rette tilbud.

Hjælp og vejledning til virksomheder i Jammerbugt Kommune

I Vækst Jammerbugt holder vi os løbende orienteret om udvikling af konsekvenserne af coronavirus for virksomheder, og vi holder os ajour i forhold til de vejledninger og hjælp virksomheder kan få. Udover at kontakte Vækst Jammerbugts egne konsulenter på 7257 8980 eller på mail: vaekst@jammerbugt.dk for hjælp og sparring, kan vi anbefale Jammerbugt Kommunes virksomheder at:

 • Holde sig ajour på Erhvervsstyrelsens officielle virksomhedssite www.virksomhedsguiden.dk omkring, hvorledes virksomheder skal forholde sig under corona-situationen. Der er ligeså tilkoblet en telefonisk hotline til virksomheder: 72200034.
 • Benytte sig af Erhvervshus Nordjyllands team af rådgivere. De har lavet et særligt corona-team/corona-beredskab: https://ehnj.dk/corona-beredskab.
 • Tjekke Vækst Jammerbugts hjemmeside – siden opdateres løbende - https://vaekst.jammerbugt.dk/.

Husk at holde afstand - også udendørs

Stå sammen om at holde afstand ❤️

Også når du er udendørs skal du huske at holde afstand for ikke at sprede coronasmitten

Information til forældre med børn i dagtilbud/skole om sygdom og hjemsendelse

Informationsmateriale til forældre til børn der går i dagtilbud eller skole om sygdom og hjemsendelse

Sundhedsstyrelsen har samlet information til forældre til børn, der går i dagtilbud eller skole i en pjece. Pjecen samler svar på nogle af de spørgsmål, forælder kan have, når et barn har symptomer, der kan være COVID-19.

Pjecen indeholder også information til forældre med et barn, der er sendt hjem, enten som nær kontakt til en smittet, eller i forbindelse med screening for COVID-19 i dagtilbud eller skole.

Pjecen er skrevet til forældre, men den kan også læses af andre, der har med børn og unge at gøre.

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Gode-raad-skal-vejlede-foraeldre-medboern-
i-dagtilbud-og-skoler-om-sygdom-og-hjemsendelse

Jobcenter

Jobcenter Jammerbugt har genåbnet 27. maj.

Beskæftigelsesministeren muliggjorde, at Jobcenter Jammerbugt pr. 27.05.2020 og frem på ny kan tilbyde borgerne både beskæftigelsestilbud og jobsamtaler ved fysisk fremmøde.

  

Rehabiliteringsteam og jobafklaringsforløb

Det er også muligt på ny at gennemføre fysiske møder i kommunernes rehabiliteringsteams. Ligesom der ved ovenstående samtaler også fortsat er mulighed for at afholde virtuelle møder, efter samtykke fra borgeren.

 

Rådighedsregler

Den genetablerede adgang til samtaler og indsats med fysisk fremmøde medfølges af en tilhørende pligt for borgerne til at møde og deltage i disse aktiviteter. Er du i en særlig risiko for at blive smittet eller har du andre bekymringer i denne forbindelse, skal du kontakte din rådgiver direkte.

 

 

Andre relevante nyheder:

 

Forlængelse af opgørelsesperioden på 12 måneder i relation til 225-timersreglen

Folketinget har 21/4 med L169 vedtaget at perioden fra 9. marts og foreløbigt frem til 8. Juli ikke tælles med i periodeopgørelsen af de 12 forudgående måneder, hvori der skal optjenes 225 timer for at opfylde det skærpede rådighedskrav.

Allerede trufne afgørelser forud for 22/4, som endnu ikke er effektueret tilbagekaldes, som følge af forlængelsen af 12 måneders perioden.

 

 

Dagpengemodtageres dagpengeanciennitet sættes på pause


Den midlertidige suspendering af anciennitetstællingen i dagpengesystemet forlænges med yderligere to måneder. Lediges dagpengeanciennitet sættes således på pause frem til og med den 31. august 2020. Suspenderingen ophører herefter endeligt.

Har du konkrete spørgsmål henvises du naturligvis til at kontakte din a-kasse direkte.

 

 

Sygedagpengemodtagere

 1) Retten forlænges for eksisterende sygedagpengemodtagere.

Den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge udfases, ved at ordningen forlænges med tre måneder. Ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med 30. september. Ordningen ophører herefter endeligt.

 
Ordningen gælder også for personer, hvor sygedagpengeretten stopper ved udløb af en forlængelsesregel, og som ellers ville overgå til jobafklaring med ressourceforløbsydelse.

NB: For at være berettiget til forlængelsen, skulle du være sygedagpengemodtager den 9. marts 2020.

 

 

2) Mulighed for sygedagpenge for personer i risiko for smitte eller pårørende til person. 

Folketinget har 20. maj vedtaget L190.

 

Ændringerne betyder at:

 • lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19
 • lønmodtagere, som er pårørende til – og deler husstand med – personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19.

kan søge om sygedagpenge/arbejdsgiver kan modtage refusion i perioden 20. maj 2020 og frem til 31.08.2020.

 

*NB: Reglerne er kun gældende ved nye sygemeldinger fra 20.05.2020 og frem.
Der kan ikke udbetales for perioder før 20. maj 2020.

  

For at være berettiget skal der imidlertid opfyldes en del krav inden ansøgning indgives. 

Der skal foreligge lægedokumentation, og arbejdsgiveren skal erklære, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller at ændre lønmodtagerens arbejdsopgaver på en sådan måde, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19. Arbejdsgiver skal desuden erklære, at lønmodtageren fritages helt fra sin arbejdsforpligtelse.

 

Lønmodtageren skal opfylde betingelserne for ret til sygedagpenge, herunder beskæftigelseskravet over for kommunen, undtagen kravet om uarbejdsdygtighed.

 

Du kan læse mere i denne oversigtsinformation.

 

Mere information:

Yderligere orientering herom kan hentes direkte fra på Stars hjemmeside (Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering: www.star.dk). På siden er der både borgerinformation samt hotline for virksomheder.

 

Det anbefales i perioden at holde sig løbende orienteret med de udmeldinger, som sendes ud fra officiel side. Jammerbugt Kommune følger naturligvis disse retningslinjer. 

 

Yderligere information og nyheder fra Jobcenteret vil ligeledes blive offentliggjort på denne side.

 

Kompensation for merudgifter – private velfærdstilbud

Kompensation til private velfærdstilbud for merudgifter til håndtering af COVID-19

Regeringen indgik den 29. maj aftale med Kommunernes Landsforening om kommuernes økonomi for 2021. Med aftalen kompenseres Kommunerne i 2020 for mer/mindreudgifter vedr. håndteringen af COVID-19 afholdt frem til 10. maj. 

Denne kompensation skal også dække mer/mindreudgifter afholdt i private velfærdstilbud. Med andre ord betyder aftalen, at de kommunale og private institutioner i udgangspunktet er stillet lige. Dette betyder også, at der kan blive tale om en delvis kompensation alt afhængig af, i hvilken grad kommunens egne institutioner kompenseres. 

Kommunen vil løbende orientere på hjemmesiden, når der foreligger nye oplysninger.     

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte Central Økonomi – 72577777

Kørselskontoret

Skolekørsel:
NT-busserne kører normalt med passagerer svarende til alle siddepladser og 50% af ståpladserne.
Fast Taxakørsel til skolernes specialafdeling er også igangsat med afstand mellem eleverne. Der vil blive planlagt kørsel uden brug af forsædet, men der åbnes for lidt flere elever/passagerer i taxaerne.

Fribefordring til læge og speciallæge
Det er lægerne, der vurderer, hvilke borgere der må få tider i lægeklinikkerne. De borgere, der har kørselsbevilling, kan bestille taxakørsel til lægebesøg. Kørselskontoret kan kontaktes på 72 57 72 00 i åbningstiden, som fremgår nedenfor.

Der henstilles til, at borgere med symptomer på Corona ikke benytter sig af taxakørsel. Dette af hensyn til at forebygge smittespredningen over for bl.a. chauffører og andre borgere.
Bestilling af kørsel til corona test er hos Vagtcentralen på tlf. 7023 7995 eller 9764 8030 og tryk 2 for special transport. Det skal være visiteret af en læge først, eller du kan få din læge til at bestille transporten.

Kørselskontorets åbningstid:

Kørselskontorets åbningstid: mandag til fredag kl. 8.00 – 12.00


Åbningstid for lægetelefonen: Mandag til fredag kl. 9.00 – 12.00

 

Materiale til alle der er i kontakt med børn

Materialerne giver anbefalinger og gode råd specielt til forældre, men er også målrettet daginstitutioner og skoler.

Film med opdaterede råd til forældre

I denne film fortæller Maria Koch Aabel fra Sundhedsstyrelsen, hvordan man skal forholde sig nu med de skærpede restriktioner fra myndighederne.

Download og se filmen her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_Raad-til-boernefamilier-om-coronavirus

 

Spørgsmål og svar særligt til forældre

Rigtig mange forældre sidder med spørgsmål om den nye coronavirus og de skærpede anbefalinger. Derfor har Sundhedsstyrelsen lavet et dokument med de typiske spørgsmål og svar, som kan hjælpe forældre med at klare hverdagen.

Download og se spørgsmål og svar her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Informationsmateriale_FAQ-til-boernefamilier

Eller se spørgsmål og svar til børn og forældre her: https://www.sst.dk/corona/faq#corona-faq-boern

 

Plakat med retningslinjer om børn og legeaftaler

En ny plakat med seks gode anbefalinger til forældre, når deres børn leger med andre børn.

Download og se plakaten her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Informationsmateriale_Retningslinjer-om-boern-og-legeaftaler

 

Plakater og pjecer til daginstitutioner, skoler og legepladser

Sammen med ovenstående materiale har vi også udviklet plakater og pjecer målrettet skoler og dagsinstitutioner med gode råd om hvad man kan gøre for at forebygge smitte blandt medarbejdere og børn, heriblandt på legepladser.

Download og se plakater og pjecer her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Plakater-og-foldere_-Information-til-daginstitutioner_-skoler_-legepladser-mv

Tingene går stærkt og derfor bliver flere af vores informationsmaterialer også hurtigt forældet. Vi anmoder derfor venligst om, at I holder jer opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor aktuelle materialer kan findes til download her: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar/materialer.

Har I spørgsmål til materialerne eller udfordringer med download, så tøv endelig ikke med at kontakte mig.

 

Nyttige links:

https://www.sst.dk/corona - Hold jer opdateret om de aktuelle sundhedsanbefalinger omkring corona. Siden opdateres løbende.

 

Hotline 70 20 02 33

– ring til den fælles myndighedshotline. Her sidder vi klar til at besvare spørgsmål om indsatsen og giver råd og vejledning.

 

 

Mink og COVID-19 - generel information

I øjeblikket ses en bekymrende spredning af COVID-19-smitten blandt mink. Læs, hvordan du bør forholde dig, hvis du fx bor i nærheden af en minkfarm.

Med den hastighed, som vi kan se, at smitten spreder sig mellem minkfarmene, er man nødt til at aflive minkene hurtigst muligt, så vi undgår, at smitten spreder sig til flere farme og i værste fald videre til menneske. 

Regeringen har derfor besluttet, at situationen nu er så alvorlig, at der skal ske aflivning af både de smittede besætninger og de besætninger, der ligger i umiddelbar nærhed af de smittede besætninger.

På https://coronasmitte.dk/mink kan du bl.a. få svar på hvordan du skal forholde dig hvis du bor i nærheden af en minkfarm, hvordan minkene aflives og om andre dyr kan smitte.

Minkfarme - information til medarbejdere

Der har vist sig en mulig smitte med coronavirus fra mink til mennesker. Jammerbugt Kommune har derfor valgt at informere om mulighed for test af personale, som har tilknytning til minkfarme.


Personale med tilknytning til minkfarme,

• der bor på en minkfarm eller
• har et medlem af husstanden, der regelmæssigt arbejder med mink,

og ikke har symptomer på COVID-19, skal møde på arbejde som sædvanligt. Det betyder også, at så længe man er symptomfri, skal man ikke blive hjemme fra testen er taget og indtil man har modtaget resultatet.

Ud fra et forsigtighedsprincip tilbydes disse medarbejdere test ved svælgpodning (PCR-undersøgelse) for ny coronavirus hver 7. dag.

Det er frivilligt, om du som medarbejder ønsker at tage imod tilbuddet om at blive testet. Arbejdsgiver har ikke adgang til information om, hvorvidt den enkelte medarbejder har taget imod tilbud om test, information om prøvesvar eller lignende.
Bliver du testet positiv for COVID-19, har du dog pligt til at oplyse det.

I lighed med alle andre, opfordres medarbejdere med tilknytning til minkfarme til at være opmærksomme på, om de selv eller husstandsmedlemmer udvikler symptomer på COVID-19.

Mulighed for test

• Hvis du ønsker at blive testet og ikke har symptomer på COVID-19, kan du bestille tid på www.coronaprover.dk
• Hvis du derimod har symptomer, skal du blive hjemme og ringe til din læge før du bestiller tid.

Mundbind

Udlevering af gratis mundbind

Borgere som er økonomisk vanskeligt stillet, kan få udleveret gratis mundbind.

Fra mandag den 24.08.2020 vil det være muligt at hente gratis mundbind (5-10 stk. ad gangen) for borgere, for hvem det vil være en væsentlig økonomisk byrde selv at anskaffe mundbind til brug for transport i den kollektive trafik.

Økonomisk vanskeligt stillede er bl.a. kontanthjælpsmodtagere, personer på integrationsydelse eller de mest socialt udsatte.

Som regeringen meldte ud i forbindelse med pressemødet lørdag den 15. august vil det fra lørdag den 22. august være obligatorisk at anvende mundbind eller visir for alle som anvender kollektiv transport, herunder busser, tog, metro, letbaner, samt flextrafik, flextur og på bus- og togstationer, metrostationer og ved letbanestoppesteder samt letbane stationer. Kravet omfatter også passagerer i den private kollektive trafik, herunder fjernbusser, færger og privat taxikørsel. Se mere hos Transportministeriet.

Plejecentre, hjemmeplejen og sygeplejen udleverer mundbind til borgere, som fx skal transporteres til kontrol.

Mundbind kan afhentes i åbningstiden på Borgerservice i Aabybro, Brovst, Fjerritslev og Pandrup. Se åbningstider her.

Derudover vil der også blive udleveret mundbind på følgende steder:

Jobcenteret, Borgervænget 12, 9460 Brovst
Ungeenheden, Teknologiparken 1, 9440 Aabybro
Ressourcecenteret, Skolegade 3, 9460 Brovst
Sprog- og kompetencecenteret, Gl. Landevej 70, 9440 Aabybro

Også på kommunens biblioteker og i Bogbussen bliver der udleveret mundbind.

Se instruktionsvideo om hvordan du bruger mundbind korrekt.

Særligt for folkeskoleelever over 12 år:

For elever, der af kommunen skal have stillet vederlagsfri befordring til rådighed efter folkeskolelovens § 26 mellem skole og hjem, gælder, at eleverne af kommunen skal have stillet mundbind til rådighed vederlagsfrit, hvis eleverne ifølge reglerne skal bruge mundbind. Det samme gælder for elever, der modtager specialundervisning i specialskoler og specialklasser, hvor kommunen er forpligtet til befordring, og hvor transporten foregår i bus eller taxi.

Endvidere gælder, hvis elever, der er omfattet af krav om brug af mundbind (typisk elever over 12 år), skal bruge mundbind under en ekskursion, vil disse få stillet mundbind til rådighed af skolen. Dette samme gælder for kørsel til svømmeundervisning og til lejrskole.

Mundbind fås på skolens kontor.

Ny corona teststrategi

Onsdag den 21. oktober, offentliggjorde Sundheds- og Ældreministeriet en ny teststrategi.

Den ny teststrategi indebærer, at personer, der oplever milde symptomer på COVID19 nu selv kan booke tid til test via coronaprover.dk. Læs mere i Sundheds- og Ældreministeriets pressemeddelelse.

Du skal altid ringe til din læge:
- Hvis du har symptomer på COVID-19, og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge.
- Hvis du er bekymret eller i tvivl.
- Hvis det drejer sig om et barn under 2 år.

Du kan nu selv booke tid på coronaprover.dk:
- Hvis du har symptomer, der kunne være COVID-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge.

Du kan fortsat selv booke tid på coronaprover.dk:
- Hvis du har været i nær kontakt med en smittet og er blevet henvist til test af Coronaopsporingen
- Hvis du ønsker en test af anden årsag

Pjece til forældre ved tilfælde af COVID-19

I denne pjece kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis dit barn eller andre børn i dagtilbud, skole, fritidsaktiviteter og lignende testes positiv for ny coronavirus.

Plan og Miljø

De enkelte faggrupper kan kontaktes på:

plan@jammerbugt.dk 

industri@jammerbugt.dk 

byg@jammerbugt.dk 

landbrug@jammerbugt.dk 

vandlob@jammerbugt.dk 

grundvand@jammerbugt.dk

natur@jammerbugt.dk

I forbindelse med akutte miljøuheld kontaktes: 

Plan og Miljøchef Gitte Clausen 41912621 

Afdelingsleder Kell Agerbo 41912641 

Afdelingsleder Henrik Damsgaard 41912345 

Eller 112. 

Plejecentre

 Se under: Besøg på plejecentre, bosteder mv.

PPR

PPR er i normal funktion.

Psykisk sårbare - råd fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet informationsmateriale om psykisk sårbare og COVID-19. Materialet er rettet mod de psykisk sårbare men også til pårørende og fagpersoner.

Se rådene fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedspleje

Sundhedsplejens aktiviteter både på småbørns- og skoleområdet er på vanligt niveau, dog med begrænsninger i aktiviteten for at afstedkomme smittereducerende tiltag. Reduktion af smitterisiko skal fortsat prioriteres højt.

Sundhedsplejens tilsyn sker efter aftale med forældre og kan forgå som hjemmebesøg, videokonsultation, telefonrådgivning eller konsultation. Ud fra sundhedsplejens kapacitet foretages faglig vurdering, så det sikres at børn/familier med størst behov prioriteres først.

Sundhedsplejen er tilgængelig i hverdagene kl. 8.00 – 15.00, fredage kl. 8.00 – 12.00 på telefon og mail via sundhedsvejen.dk eller sikker mail: sundhedspleje@jammerbugt.dk. Sundhedsplejerskernes direkte telefonnummer findes på kommunens hjemmeside under sundhedsplejen eller kontakt 7257 7667, som hjælper dig videre til en sundhedsplejerske.

 

Tandplejen

Tandplejen er åben og følger forholdsreglerne i forbindelse med COVID-19. 

Der vil ligge en faglig vurdering bag hvilke patienter, der tages ind, og hvilke der må vente. Vi følger løbende de retningslinjer, vi får fra Sundhedsstyrelsen.

Hvis du har behov for akut tandlægehjælp skal du kontakte Tandplejen telefonisk, så vi kan planlægge bedst muligt, så færrest mulige mennesker sidder i venteværelset på samme tid.

- Det er ikke tilladt at møde op på tandklinikken uden forudgående aftale.
- Man skal melde afbud hvis man har symptomer på COVID-19.
- Tag kun én pårørende med på tandklinikken.

Tandklinikken Kaas tlf.: 72 57 85 10
Tandklinikken Aabybro tlf.: 72 57 85 17
Tandklinikken Brovst tlf.: 72 57 85 14
Tandklinikken Fjerritslev tlf.: 72 57 85 14

Info om nødbehandling udenfor tandplejens åbningstid

Vej og park

 

Det er stadig muligt at indberette via kommunens selvbetjeningsløsninger her:

https://www.jammerbugt.dk/borger/transport-rejser-og-trafik/veje/skader-paa-veje-og-vejudstyr/

I tilfælde af akutte skader på veje og vejudstyr, som er til fare for færdslen eller til hinder for fremkommeligheden, kan du benytte Vej og Parks vagttelefon 72 57 89 40.

Uden for forvaltningens normale åbningstid kan skader, der er til fare for færdslen, anmeldes til Falck på tlf. 70 10 20 30. Falck vil sørge for midlertidig afhjælpning og kontakte forvaltningen ved først givne lejlighed.

Visitation

Myndighedsafdelingen kan kontaktes som sædvanligt på tlf.: 72 57 75 90.

Væresteder

Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal og de fire væresteder i Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro er åbne.

Dermed kan borgerne møde ind fysisk på tilbuddene – selvfølgelig med de forbehold, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

 

Værnemidler - nøddepot

Der er oprettet nøddepot med værnemidler som indeholder forskellige udgaver af overtrækskitler, masker, håndsprit og overfladedesinfektion og handsker.

Depotet tilgås fra Elmevej 1, Brovst (over for busterminalen)

Kontakt via Jette Simonsen, leder af sygeplejen, på tlf. 4191 2304

Hvis man står i en akut situation, hvor man har brug for værnemidler, så skal man kontakte leder af sygeplejen, som sikrer, at der kan afhentes det udstyr, der er behov for til den givne situation.

Der bliver ikke udleveret i pakker men i x stk., så vi ikke får varer, der kommer til at ligge ubrugte rundt omkring.

Det betyder, at man vil skulle forvente at hente ad flere gange, så vi er effektive i forbruget af varerne.

Når vi begynder at udløbe for produkter, er udmeldingen fra Lægemiddelstyrelsen, at det KUN er den lageransvarlige i kommunen der i denne periode skal bestille hos Regionen, da det KUN vil være dem, der kan indkøbe.

Dette for at sikre at der også er nok til de afdelinger, der skal modtage de dårlige Corona-smittede.

Lokale depoter af handsker, sprit mm skal bruges op før der kan bestilles fra nøddepotet.

De produkter der kommer fra nøddepotet, er ikke i kendt emballage derfor kan man ikke bestille til dispenserer der hænger i de forskellige afdelinger.

 

Ydelseskontoret

Ydelseskontoret kan kontaktes på telefon inden for normal åbningstid og sikrer naturligvis, at borgerne får ydelse.

Telefonnumre til ydelseskontoret:

Enkeltydelse samt integrationsydelse: 72 57 72 68

Sygedagpenge: 72 57 72 47

Fleksydelse/Ledighedsydelse: 72 57 72 63

Uddannelseshjælp/kontanthjælp/revalideringsydelse: 72 57 77 13