Personoplysninger kan blive videregivet til og delt med andre myndigheder eller organisationer, der har et lovmæssigt krav på at modtage oplysningerne • A-kasser
 • SKAT
 • ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension)
 • Feriepengeinfo, feriekonto og Feriefonden Mariagerfjord
 • Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)
 • Indkomstregisteret 
 • Danmarks statistik
 • KRL
 • NemKonto
 • Pensionskasse
 • Banker
 • Forsikringsselskaber
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (anmeldelse af arbejdsskader)
 • Udbetaling Danmark og/eller bopælskommune (vedr. dagpengerefusion, i fastholdelsesforløb mv.)
 • Virk.dk
 • Kommunernes Landsforening (KL)
 • Intern og ekstern revision
 • Ekstern advokat, konsulent eller andre rådgivere
 • Helbredsnævn
 • Personalestyrelsen
 • Klageinstanser, herunder domstolene
 • Læge/sygehus/anden behandler
 • Personaleforening eller andre foreninger
 • Oplysninger der indgår i kommunens it-systemer, behandles også i nogle tilfælde af kommunens leverandører af systemerne, på kommunens vegne.


Endvidere vil der i et vist omfang blive videregivet oplysninger om den enkelte ansatte til den forhandlingsberettigede organisation/tillidsrepræsentant - for eksempel oplysninger om navn, stillingsbetegnelse, løn og ansættelsessted.