Jammerbugt Kommune kan som arbejdsgiver indsamle og behandle følgende oplysninger

Vi kan behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig:

1 Almindelige personoplysninger
- Navn, privatadresse - Hentes og opdateres automatisk fra cpr. registeret
- Privat telefonnummer og mailadresse - Fremgår af ansøgning, cv. eller andet eller oplyses af medarbejder
- Dato for ansættelse, arbejdssted og stillingsbetegnelse - Fremgår af leders ”indstilling til ansættelse”
Ansøgning med bilag - Videregives fra leder i forbindelse med ansættelsen.
Autorisation - Indhentes af HR i autorisationsregisteret i forbindelse med ansættelsen.
Uddannelsesbevis samt kursusbeviser - Videregives fra leder eller indhentes af HR hos medarbejder i
  forbindelse med ansættelsen. Beviser på uddannelsesaktiviteter kan også fremsendes af medarbejder.
Dokumentation for tidligere ansættelse, herunder anciennitetskort - Videregi-ves fra leder i forbindelse med
  ansættelsen eller indhentes af HR hos medarbejder
Reference - Videregives fra leder i forbindelse med ansættelsen - vil være indhentet af leder efter aftale med
  medarbejder
Test i forbindelse med rekruttering
Arbejdsmail og arbejdstelefonnummer - Oprettes af leder i forbindelse med ansættelse
Ansættelsesbrev med eventuelle tillæg - Udarbejdes af HR og sendes til medarbejder
Kopi af kørekort - Udleveres af medarbejderen
Portrætbillede og navn til intranet/hjemmeside - Anvendes efter aftale med medarbejderen
Arbejdstid, herunder vagt- og tjenestetider
Løn- og pensionsforhold
Lån af diverse effekter (eksempelvis mobiltelefon, tablet, nøgler/nøglebrik, arbejdstøj mv.)
Bankoplysninger
Skatteoplysninger - Overføres automatisk fra Skat
Feriekort
Medlemslån
Fradrag i lønnen (eksempelvis kaffeordning, gavekasse mv.)
Fakturaer
Nummerplade (ved indberetning af tjenestekørsel)
Ip-adresse
Tillidshverv
Referater fra omsorgssamtaler, samtaler vedr. tjenstlige forhold samt andre samtaler
Klager
Notater med ansættelsesretligt/-mæssige indhold
Registreringer vedr. kontrolforanstaltninger
MUS-referater
Oplysninger om, hvorvidt du er omfattet af en eventuel arbejdsretlig konflikt eller ej
Bruttolønsordninger
Lønsedler
Tavsheds- og fortrolighedserklæring
Regres-sager
Personalepapirer i øvrigt

2 CPR-nummer 
Fremgår af ansøgning, uddannelsesbevis eller andet eller indhentes af HR hos medarbejder eller trækkes i CPR

3 Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser
Straffeattest og børneattest - Indhentes af leder i samarbejde med medarbejder for medarbejdergrupper hvor dette er påkrævet

4 Følsomme personoplysninger
- A-kasse oplysninger - Efter oplysning fra medarbejder
Fagforeningsmæssige tilhørsforhold - Efter oplysning fra medarbejder
Ambulancebreve (kontaktoplysninger mv. ved akut sygdom/ulykke)
Oplysninger i forbindelse med arbejdsskader
Oplysninger i forbindelse med ansættelse i fleksjob, ansættelse på særlige vilkår
Ferie, sygefravær, orlov samt andet fravær
Oplysninger om tabt arbejdsfortjeneste
Lægelige oplysninger
Oversigt over sygdomsforløb
Derudover kan vi komme i besiddelse af helbredsoplysninger

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000