Jammerbugt Kommune kan som arbejdsgiver indsamle og behandle følgende oplysninger • Navn, privatadresse og evt. privat telefonnummer og mailadresse
 • CPR-nummer
 • Dato for ansættelse, arbejdssted og stillingsbetegnelse
 • Arbejdsmail, arbejdstelefonnummer, arbejdsopgaver mv.
 • Ansøgning med bilag
 • Dokumentation for tidligere ansættelse, herunder anciennitetskort
 • Autorisation, uddannelsesbevis samt kursusbeviser
 • Reference
 • Straffeattest og børneattest
 • Test i forbindelse med rekruttering 
 • Ansættelsesbrev med eventuelle tillæg
 • Kopi af kørekort
 • Portrætbillede til intranet/hjemmeside
 • Arbejdstid, herunder vagt- og tjenestetider
 • Løn- og pensionsforhold
 • Lån af diverse effekter (eksempelvis mobiltelefon, tablet, nøgler/nøglebrik, arbejdstøj mv.)
 • Bankoplysninger
 • Skatteoplysninger
 • Feriekort 
 • Medlemslån 
 • Fradrag i lønnen (eksempelvis kaffeordning, gavekasse mv.)
 • Fakturaer 
 • Nummerplade (ved indberetning af tjenestekørsel)
 • Ip-adresse
 • Tillidshverv 
 • Ferie, sygefravær, orlov samt andet fravær
 • Oplysninger om tabt arbejdsfortjeneste
 • Lægelige oplysninger
 • Oversigt over sygdomsforløb
 • Referater fra omsorgssamtaler, samtaler vedr. tjenstlige forhold samt andre samtaler
 • Klager 
 • Notater med ansættelsesretligt/-mæssige indhold
 • Registreringer vedr. kontrolforanstaltninger
 • MUS-referater
 • Oplysninger i forbindelse med arbejdsskader, fleksjob, ansættelse på særlige vilkår
 • Oplysninger om, hvorvidt du er omfattet af en eventuel arbejdsretlig konflikt eller ej
 • Ambulancebreve (kontaktoplysninger mv. ved akut sygdom/ulykke)
 • Bruttolønsordninger 
 • Lønsedler 
 • Tavsheds- og fortrolighedserklæring
 • Regres-sager
 • A-kasse oplysninger
 • Personalepapirer i øvrigt

 

Derudover kan vi komme i besiddelse af Helbredsoplysninger.