Årsberetning og regnskab 2019

Her kan du læse årsberetningen og regnskabet for 2019, som Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde d. 25. juni 2020

Regnskabet og årsberetningen blev godkendt sammen med den tilhørende revisionsberetning.


Årsberetningen giver et indblik i nogle af Jammerbugt Kommunes aktiviteter i 2019. Ligesom der i årsberetningen gøres status over den økonomiske situation, og årets samlede økonomiske resultat.

Årsberetning 2019 bind 1

Årsberetning 2019 bind 2