Årsberetning og regnskab 2018

Her kan du læse årsberetningen og regnskabet for 2018, som Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde d. 29. august 2019. Regnskabet og årsberetningen blev godkendt sammen med den tilhørende revisionsberetning.

Årsberetningen giver et indblik i nogle af Jammerbugt Kommunes aktiviteter i 2018. Ligesom der i årsberetningen gøres status over den økonomiske situation, og årets samlede økonomiske resultat. 

Årsberetning 2018 bind 1

Årsberetning 2018 bind 2