Årsberetning og regnskab 2017

Her kan du læse årsberetningen og regnskabet for 2017, som Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde 30. august 2018.

Regnskabet og årsberetningen blev godkendt sammen med den tilhørende revisionsberetning.

Årsberetningen giver et indblik i nogle af Jammerbugt Kommunes aktiviteter i 2017. Ligesom der i årsberetningen gøres status over den økonomiske situation, og årets samlede økonomiske resultat. 

Årsberetning 2017 - Bind 1

Årsberetning 2017 - Bind 2