Årsberetning og regnskab 2013

Her kan du læse Jammerbugt Kommunes godkendte årsberetning og regnskab 2013.

Årsberetningen giver et indblik i mange af Jammerbugt Kommunes aktiviteter i 2013. I forlængelse heraf gøres der status over den økonomiske situation og årets samlede økonomiske resultat. Regnskabet indeholder autoriserede regnskabsoversigter m.m.

Årsberetningen for 2013 indeholder følgende:

Kommuneoplysninger i pdf-fil

Borgmesterens forord i pdf-fil

Ledelsens årsberetning i pdf-fil

Hoved- og nøgletal i pdf-fil

Regnskabsopgørelse i pdf-fil

Balance i pdf-fil

Noter til regnskabsopgørelsen i pdf-fil

Noter til balancen i pdf-fil

Personaleoversigt
del 1 i pdf-fil
del 2 i pdf-fil

Regnskabspraksis i pdf-fil

Regnskabet for 2013 indeholder følgende:

Hovedoversigt i pdf-fil

Finansiel status i pdf-fil

Regnskabsoversigt
del 1 i pdf-fil
del 2 i pdf-fil

Tværgående artsoversigt i pdf-fil

Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser i pdf-fil

Anlægsarbejder i pdf-fil