Årsberetning og regnskab 2012

Her kan du læse Jammerbugt Kommunes godkendte årsberetning og regnskab 2012.

Årsberetningen giver et indblik i mange af Jammerbugt Kommunes aktiviteter i 2012. I forlængelse heraf gøres der status over den økonomiske situation og årets samlede økonomiske resultat. Regnskabet indeholder autoriserede regnskabsoversigter m.m.

Årsberetningen for 2012 indeholder følgende:
Kommuneoplysninger i pdf-fil

Borgmesterens forord i pdf-fil

Ledelsens årsberetning i pdf-fil

Hoved- og nøgletal i pdf-fil

Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt i pdf-fil

Balance i pdf-fil

Noter til regnskabsopgørelsen i pdf-fil

Noter til balancen i pdf-fil

Personaleoversigt i pdf-fil

Regnskabspraksis i pdf-fil

Regnskabet for 2012 indeholder følgende:

Hovedoversigt i pdf-fil

Finansiel status i pdf-fil

Regnskabsoversigt

del 1 i pdf-fil

del 2 i pdf-fil

del 3 i pdf-fil

Tværgående artsoversigt i pdf-fil

Omkostningskalkulation ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig eller praktisk bistand i pdf-fil

Anlægsarbejde i pdf-fil

Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser i pdf-fil