Årsberetning og regnskab 2011

Her kan du læse Jammerbugt Kommunes årsberetning og regnskab for 2011.

Årsberetningen giver et indblik i mange af Jammerbugt Kommunes aktiviteter i 2011. I forlængelse heraf gøres der status over den økonomiske situation og årets samlede økonomiske resultat.

Regnskabet indeholder autoriserede regnskabsoversigter m.m.

Årsberetningen for 2011 indeholder følgende:

Kommuneoplysninger i pdf-fil

Borgmesterens forord i pdf-fil

Ledelsens årsberetning i pdf-fil

Hoved- og nøgletal i pdf-fil

Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt i pdf-fil

Balance i pdf-fil

Noter til regnskabsopgørelsen i pdf-fil

Noter til balancen i pdf-fil

Personaleoversigt i pdf-fil

Regnskabspraksis i pdf-fil

Regnskabet for 2011 indeholder følgende:

Hovedoversigt i pdf-fil

Finansiel status i pdf-fil

Regnskabsoversigt

del 1 i pdf-fil

del 2 i pdf-fil

del 3 i pdf-fil

Tværgående artsoversigt i pdf-fil

Omkostningskalkulation ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand i pdf-fil

Anlægsarbejder i pdf-fil

Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser i pdf-fil