Årsberetning 2010

Her kan du læse Jammerbugt Kommunes årsberetning for 2010.

Årsberegningen giver et indblik i mange af Jammerbugt Kommunes aktiviteter i 2010. I forlængelse heraf gøres der status over den økonomiske situation og årets samlede økonomiske resultat.

Årsberetningen for 2010 har følgende indhold:

Kommuneoplysninger i pdf-fil

Forord i pdf-fil

Ledelsens årsberetning i pdf-fil

Hoved- og nøgletal i pdf-fil

Regnskabsopgørelse i pdf-fil

Balance i pdf-fil

Noter i pdf-fil

Personaleoversigt i pdf-fil

Regnskabspraksis i pdf-fil