Årsberetning 2009

Her kan du læse Jammerbugt Kommunes årsberetning for 2009.

Se Budgetinformation 2009 i pdf-fil for en kort og overskuelig fremstilling af hovedtallene i budgettet.

Ønsker du yderligere oplysninger om budgettet, kan du læse følgende fra budgetbogen for 2009:

Forord og indholdsfortegnelse i pdf-fil.

Generelle bemærkninger i pdf-fil.

Specielle bemærkninger i pdf-fil.

Budgetberegningsskemaer i pdf-fil.

Takstoversigt i pdf-fil.

Hovedoversigt i pdf-fil.

Sammendrag i pdf-fil.

Der er fremlagt budgetbøger på bibliotekerne og i borgerservicecentrene.