Årsberetning 2008

Her kan du læse Jammerbugt Kommunes årsberetning for 2008.

Årsberegningen giver et indblik i mange af Jammerbugt Kommunes aktiviteter i 2008. I forlængelse heraf gøres der status over den økonomiske situation og årets samlede økonomiske resultat.

Årsberetningen for 2008 har følgende indhold:

Kommuneoplysninger i pdf-fil

Borgmesterens forord i pdf-fil

Ledelsens årsberetning 2008 i pdf-fil

Hoved- og nøgletal i pdf-fil

Regnskabspraksis i pdf-fil

Regnskabsopgørelse i pdf-fil

Resultatopgørelse i pdf-fil

Balance i pdf-fil

Note 1-3 i pdf-fil

Note 4-9 i pdf-fil

Note 10 pdf-fil

Note 11-12 i pdf-fil

Note 13-16 i pdf-fil