Årsberetning 2007

Via nedenstående links kan du læse kommunens årsberetning for 2007.

Kommuneoplysninger  i pdf-fil

Borgmesterens forord i pdf-fil

Ledelsens årsberetning 2007 i pdf-fil

Sektorbemærkninger - Økonomiudvalg i pdf-fil

Sektorbemærkninger - Tema- og udviklingsudvalg i pdf-fil

Sektorbemærkninger - Børne- og kulturudvalg i pdf-fil

Sektorbemærkninger - Socialudvalg og Beskæftigelsesudvalg i pdf-fil

Sektorbemærkninger - Teknisk udvalg i pdf-fil

Hoved- og nøgletal i pdf-fil

Regnskabspraksis i pdf-fil

Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt i pdf-fil

Resultatopgørelse i pdf-fil

Balance i pdf-fil

Note 1-3

Note 4-9

Note 10 Omregningstabel - Pengestrømsopgørelse

Note 11-12

Note 13-14