Aula

Aula bliver Jammerbugt Kommunes fælles kommunikations- og samarbejdsplatform på skole- og dagtilbudsområdet og erstatter dermed fagsystemerne SkoleIntra, Iportalen og Famly.

Skiftet til Aula sker for kommunens skoler og SI'er til august 2019 og for dagtilbudsområdet i løbet af foråret 2020. Her på siden kan du læse mere om Aula og implementeringen af Aula. 

 

 

 

Hvorfor skal vi have Aula?

 

Ny tidssvarende kommunikationsplatform

Målet med Aula er at skabe rum for bedre kommunikation internt i og mellem skole og dagtilbud samt mellem institution og hjem, for derved at understøtte læring og trivsel i kommunens skoler og dagtilbud. Aula er et tidssvarende og intuitivt digitalt værktøj, der gør det nemt og sikkert for pædagoger og lærere at kommunikere og koordinere med forældre, forvaltning og hinanden.

Samlet overblik og én indgang

Aula er et enkelt system med fokus på relevans. Med Aula bliver det overskueligt for forældre at tage del i deres barns hverdag og udvikling. Som forælder får man med et login et samlet overblik over alle ens børn, da alle relevante oplysninger samles i samme overbliksbillede på tværs af skole og dagtilbud. Når børnehaven skiftes ud med en plads i skolen og SFO’en, eller hvis et barn skifter skole, følger Aula desuden med som kommunikationsplatform.

En sikker platform

Aula er udviklet efter de nyeste standarder og regler for behandling af data og personfølsomme oplysninger og understøtter dermed korrekt håndtering af børns data, så lovgivningen på området kan overholdes.

Sammenhæng mellem de digitale løsninger

Aula bliver samlingspunktet for en lang række andre digitale løsninger på skole- og dagtilbudsområdet. Via integrationer henter Aula vigtige oplysninger fra de administrative systemer og viser indhold fra læringsplatformen Meebook og fildelingsløsningen Google Drev.

Åben for fremtidens teknologi

Aula er udviklet til at kunne håndtere ny teknologi og widgets, som er små programmer, der kan indlejres i Aula. Det betyder, at alle leverandører kan udvikle løsninger til Aula. Dermed vil kommunen fremadrettet have mulighed for at opdatere Aula med de bedste og mest innovative digitale løsninger.

  

Aula i Jammerbugt

På siderne herunder finder du information om implementeringen af Aula i Jammerbugt Kommune.

Baggrund og tidsplan for projektet

For skoler

For dagtilbud

For Aula-grupper