Industrispildevand

Virksomheder med spildevand fra produktionen skal have en tilladelse, hvis spildevandet:

  • skal tilledes det offentlige spildevandssystem (spildevandstilladelse) eller
  • skal udledes til vandløb, sø eller havet (udledningstilladelse) eller
  • skal nedsives i jorden (nedsivningstilladelse) eller
  • skal udledes eller udsprøjtes på jordoverfladen (udspredningstilladelse)

Spildevandstilladelse

Tilslutning af industrispildevand til det offentlige kloaksystem er langt det mest almindelige, og kræver en spildevandstilladelse fra kommunen efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4.

Godkendelsespligtige virksomheder, der er optaget på bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen, skal ansøge via Byg og Miljø.

Spildevandstilladelsen består af en række vilkår, som virksomheden er ansvarlig for bliver overholdt. Vilkårene fastsætter betingelser for hvad og hvordan, virksomheden kan lede spildevand til kloakken.

Vilkårene skal sikre, at spildevandssystemet ikke udsættes for større belastning end, at renseanlæggets udledningstilladelse kan overholdes, og at slammet fra renseanlægget kan overholde grænseværdierne for udspredning på landbrugsjord.

Virksomheden skal søge kommunen om spildevandstilladelse, hvis:

Virksomheden er nyetableret og har spildevand fra produktionen
Virksomheden udvider eller ændrer produktionen, så spildevandsmængden øges eller indholdet ændres.

Ved nye afledninger skal spildevandstilladelsen være givet, inden spildevandet ledes til kloakken.

Derfor er det en god idé, at kontakte os allerede i forbindelse med projektering af en ny virksomhed, eller ved overvejelser om ændringer af den eksisterende produktion.

Husk godkendelsespligtige virksomheder skal søge via Byg og Miljø - andre typer virksomheder kan også søge via Byg og Miljø.

Jammerbugt Kommune har særlige retningslinier for spildevand med meget olie og benzin, og for spildevand med højt fedtindhold. Du kan læse mere under olieudskillere og fedtet spildevand.

Hvis du vil vide mere om spildevandstilladelser for virksomheder, kan du kontakte Team Miljø. Se kontaktinformation i højre spalte.

Udledning, nedsivning eller udspredning

Vil du vide mere om udledningningstilladelser, nedsivningstilladelser eller udspredningstilladelser, kan du læse om det under spildevand i det åbne land. Læs mere her.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Faggruppen Industri
industri@jammerbugt.dk

Byg & Miljø Portalen

Byg & Miljø

Spildevandstilladelse

Skema til ansøgning

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000