Kampagne om bilvask

Udendørs vaskepladser skal indrettes, så de ikke giver anledning til forurening af jord, grundvand og overfladevand eller til overbelastning af spildevandsystemet.

Jammerbugt Kommune gennemfører i 2017 en oplysningskampagne primært hos virksomheder med erhvervsmæssig vask af motorkøretøjer og maskiner - og formidler samtidig en række materialer om administration af vaskepladser.

Eventyret om fisken, bækken og regnvandskloakken

Jammerbugt Kommunes miljøtilsynskampagne om vaskepladser

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Faggruppen Industri
industri@jammerbugt.dk