Olieholdigt spildevand

Når der afledes olieholdigt spildevand, eller der er risiko for oliespild i et område, skal der normalt være et olieudskilleranlæg på afløbet. Det drejer sig typisk om afløb fra maskinværksteder, benzinstationer, autoværksteder, vaskepladser og garageanlæg.

Drift og vedligeholdelse af olieudskilleranlæg

Ejeren eller brugeren af anlægget skal sikre,

  • at der ledes mindst mulig olie til olieudskilleren,
  • at rengørings- og rensemidler bruges med omtanke, og
  • at olieaffald eller spildte olieprodukter der kan opsamles, ikke ender i afløbet, selvom det er koblet til en olieudskiller

Alle olieudskilleranlæg skal være tilmeldt en tømningsordning og tømmes mindst 1 gang årligt.

Tømning af olieudskilleranlæg kan enten udføres af en godkendt indsamlingsvirksomhed, som er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister (se link til højre) eller af et firma på  Jammerbugt Kommunes liste herunder. 

Firmaerne på listen herover tømmer olieudskilleranlæg i faste tømningsordninger og udarbejder tømningsrapporter til kunderne.

Firmaerne indberetter også til kommunen, hvis en kunde ikke reparerer et defekt anlæg eller hvis kunden framelder sig den faste tømningsordning.

Nyetablering eller ændring af olieudskilleranlæg

Når et olieudskilleranlæg eller dele heraf skal etableres, udskiftes, ændres eller flyttes, skal der søges om tilladelse hos Jammerbugt Kommune.

Ansøgning om tilladelse skal indeholde en beskrivelse af anlægget samt dimensioneringsgrundlaget.

Virksomheder med en miljøgodkendelse, skal ansøge om spildevandstilladelse via Byg og Miljø. Andre virksomheder kan søge via Byg & Miljø.

Skema til ansøgning om etablering af olieudskilleranlæg kan udfyldes direkte her på siden og efterfølgende indsendes elektronisk. 

Ansøgning om etablering af olieudskilleranlæg 

Olieudskillere, der ikke er i brug, eller som ikke regelmæssigt tømmes eller synes skal sløjfes.

Ved indberetning om sløjfning eller fast tømning af olieudskilleranlæg, benyt skemaet i højre side. 

Uheld

I tilfælde af større spild eller uheld, hvor der er risiko for, at der er udledt olie til afløbssystemer eller vandløb og søer, skal producenten forsøge at afværge situationen:

  • Forsøg at standse forureningen eller dens spredning
  • Ved udledning til offentlig kloak kontakt Jammerbugt Forsyning A/S på 7257 8920
  • Ved udledning til vandløb og søer kontakt alarmcentralen på telefon 112

Brochure - undgå olie i kloakken

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Faggruppen Industri
industri@jammerbugt.dk

Byg & Miljø Portalen

Byg & Miljø

Miljøstyrelsens affaldsregister

Affaldsregistret

Indberetning af olieudskilleranlæg

Inberetningsskema

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000