Afgørelser om spildevandstilladelse

Oversigt over Jammerbugt Kommunes spildevandstilladelser vedr. særligt belastet spildevand.

Jammerbugt Kommunes spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3 og § 30, stk. 1 offentliggøres her på hjemmesiden, når afgørelsen er meddelt efter 1. januar 2015 og omfatter særlig belastet industrispildevand eller har et omfang der svarer til en belastning af kloaknettet fra 30 personer eller derover.

 

6. august 2015:

Klagefristen udløber 3. september 2015

26. oktober 2015:

Klagefristen udløber den 23. november 2015

14. december 2015:

Klagefristen udløber 11. januar 2016

13. januar 2016:

Klagefristen udløber 14. februar 2016

11. maj 2016:

Klagefristen udløber 9. juni 2016

3. oktober 2016:

Klagefristen udløber 2. november 2016

24. oktober 2016:

Klagefristen udløber 21. november 2016

4. november 2016

Klagefristen udløber 2. december 2016

24. oktober 2017

Klagefristen udløber 21. november 2017

11. april 2018

Klagefristen udløber 9. maj 2018

 30. maj 2018

Klagefristen udløber 28. juni 2018

4. oktober 2018

Klagefristen udløber 1. november 2018

13. november 2018

Klagefristen udløber 12. december 2018

29. januar 2019

Klagefristen udløber 26. februar 2019

31. januar 2019

Klagefristen udløber 1. marts 2019

 

13. februar 2019

 

1. april 2019

 

8. april 2019

 

9. april 2019

 

13. maj 2019

 

26. september 2019

 

26. september 2019

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Faggruppen Industri
industri@jammerbugt.dk