Miljøtilsyn

Jammerbugt kommune har pligt til, at føre regelmæssigt tilsyn med en række virksomheder.

Vejledning også om miljøspørgsmål

Udover godkendelsespligtige virksomheder og autoværksteder drejer det sig om de virksomheder, som fremgår af Bilag 1 i Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn.

Se offfentliggjorte miljøtilsynsrapporter her.

Virksomheder der har pligt til godkendelse, skal som minimum have et samlet tilsyn indenfor den seneste 3-årige periode, mens de øvrige virksomheder mindst skal have et samlet tilsyn indenfor den seneste 6-årige periode.

Ved tilsynene kontrolleres, om virksomhederne overholder de bestemmelser, der er fastsat i miljølovgivningen samt i de godkendelser, tilladelser samt påbud, der måtte foreligger på den enkelte virksomhed.

For autoværksteder undersøges, om bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder med videre overholdes.

Kommunen vejleder også om miljøspørgsmål ved tilsynene og ved konkrete henvendelser fra virksomheder. Vejledningen drejer sig både om miljølovgivningen og om forebyggelse/minimering, af for eksempel støjgéner, udledninger, affald, ressourcerforbrug og anvendelse. Læs evt. mere her

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Faggruppen Industri
industri@jammerbugt.dk

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000