Grønne regnskaber

Et mindre antal virksomheder i kommunen har pligt til at udarbejde grønne regnskaber, for at dokumentere og formidle oplysninger om deres miljøforhold.

De grønne regnskaber skal først indsendes til udtalelse i miljømyndigheden og efterfølgende i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som offentliggør regnskabet.

De virksomheder, som er omfattet af pligten til at udarbejde grønne regnskaber, fremgår af Bilag 1 i 'Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger'. I Bilag 1 er det også anført, hvad et sådant regnskab skal indeholde. Andre virksomheder kan frivilligt vælge at udarbejde og få offentliggjort grønt regnskab efter samme fremgangsmåde. Link til Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger.

Miljøstyrelsen har udgivet en vejledning i udarbejdelse af Grønne Regnskaber. Link til vejledning.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Plan og miljø - landbrug
landbrug@jammerbugt.dk

 

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000