Miljøgodkendelser

Miljøtunge virksomheder har pligt til at søge om miljøgodkendelse inden de etablerer sig, udvider produktionen eller foretager ændringer, der medfører øget forurening.

Godkendelse

Virksomheder omfattet af bilag 1 og bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen, skal have en miljøgodkendelse.

Miljøgodkendelsen tager stilling til, hvor meget virksomheden må belaste miljøet. 

Virksomhederne skal ansøge om miljøgodkendelse via Byg og Miljø.

Samtidighed

På samme måde skal disse virksomheder søge om spildevandstilladelse, og anmelde ændringer eller udvidelser efter VVM-reglerne via Byg og Miljø.

Kommunen er forpligtet til at meddele afgørelserne om miljøgodkendelse, spildevandstilladelse og VVM samtidig - dog kan fraviges samtidighedskravet for VVM-afgørelsen, hvis det viser sig at virksomheden er VVM-pligtig.

Opstartstilsyn

Ved nyetableringer af virksomheder skal kommunen senest 3 måneder efter at produktionen er taget i drift, foretage et opstartstilsyn på virksomheden.

Opstartstilsynet skal sikre, at reglerne efterleves i overensstemmelse med virksomhedens anmeldelse.

Offentliggørelse

Nye miljøgodkendelser skal offentliggøres. Kommunen kan oplyse, hvilke virksomheder i området der er miljøgodkendte.

Du kan se alle Jammerbugt Kommunes miljøgodkendelser, tillægsgodkendelser og revurderinger på virksomhedsområdet under afgørelser om miljøgodkendelse.

Sagsbehandlingstider

Jammerbugt Kommune har en sagsbehandlingstid på fire måndeder for behandling af ansøgninger om miljøgodkendelse af virksomheder, som udfører en tjenesteydelse.

Sagsbehandlingstiden er fastsat på baggrund af kommunens nuværende opgavemængde og ressourcer på området, og vil derfor løbende blive revurderet.

Der vil altid være tale om en konkret vurdering af, om virksomheden udfører en tjenesteydelse, altså om virksomheden udfører et arbejde for andre mod betaling.

Miljøledelse

Miljøledelse handler om, at virksomheden sætter miljøarbejdet i system. Miljøledelse sikrer et løbende overblik over forbruget af ressourcer og påvirkning af miljøet. Det er frivilligt at indføre miljøledelse, men det kan være med til at gøre det nemmere at holde styr på ressourceforbrug og udledninger og samtidig forbedre virksomhedens omdømme.

Miljøledelse kan blandt andet indebære , at den enkelte virksomhed udarbejder en miljøpolitik og miljøhandlingsplan samt kortlægger virksomhedens miljøforhold. Flere virksomheder, der har indført miljøledelse, vælger at udgive en årlig miljøredegørelse.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Faggruppen Industri
industri@jammerbugt.dk

Byg & Miljø Portalen

Byg & Miljø

Lovgivning

Miljøbeskyttelsesloven er rammelovgivning for hele miljøområdet. Du kan se 'Miljøbeskyttelsesloven' på Retsinformations hjemmeside.

Reglerne for godkendelse af forurenende virksomheder bliver reguleret gennem 'Godkendelsesbekendtgørelsen' og 'Standardvilkårbekendtgørelsen'.

Reglerne for miljøvurdering af virksomheder mv. er reguleret i 'Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer' og digitalisering af området er reguleret i 'VVM-bekendtgørelsen'.

Reglerne for Natur- og Miljøklagenævnet er beskrevet i bekendtgørelsen.