Midlertidige aktiviteter - anlægsarbejde, nedbrydning, facaderenovering, overfladebehandling m.v.

Vil du placere og anvende anlæg - eller vil du udføre visse midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter, skal du anmelde det til kommunen.

Du skal anmelde aktiviteter på listen herunder til kommunen 14 dage i forvejen:

  1. Bygge- og anlægsarbejder
  2. Nedrivningsaktiviteter
  3. Bygningsfacadebehandling
  4. Overfladebehandling af fritstående konstruktioner

Du kan bruge skemaet til højre for anmeldelsen eller via selvbetjeningsløsningen på virk.dk:

Anmeldelse af midlertidig aktivitet

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Faggruppen Industri
industri@jammerbugt.dk

Anmeldelse af midlertidig aktivitet

Skema for anmeldelse af midlertidig aktivitet