Midlertidige aktiviteter, der kræver anmeldelse inden opstart.

Midlertidige aktiviteter, som nedrivninger og renoveringer støver og støjer. Denne form for aktiviteter er omfattet af en række miljøkrav og skal anmeldes til kommunen.

Midlertidige aktiviteter, der støjer, støver eller kan give vibrationer, er omfattet af en række miljøkrav og skal anmeldes til kommunen.

Det kan være bygge- og anlægsarbejde, facaderenovering eller nedrivning.

Du kan læse mere omkring miljøkravene i bekendtgørelsen, se link i højre side. 

Disse aktiviteter er omfattet af anmeldeordningen

  • bygge- og anlægsarbejder
  • nedrivningsaktiviteter
  • bygningsfacadebehandling
  • overfaldebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner.

Husk at anmelde den midlertidige aktivitet til kommunen senest seneste 14 dage før arbejdet begyndes.

Du kan bruge dette skema og indsende til industri@jammerbugt.dk

 Skema anmeldelse af midlertidig aktivitet

eller  via selvbetjeningsløsningen på virk.dk: Anmeldelse af midlertidig aktivitet

Herefter har kommunen 14 dage til at behandle din anmeldelse . Hører du ikke fra os inden 14 dage kan den anmeldte aktivitet påbegyndes som planlagt.

 

 

 

 

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Faggruppen Industri
industri@jammerbugt.dk

Anmeldelse af midlertidig aktivitet

Skema for anmeldelse af midlertidig aktivitet