Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplan 2019-2022 er nu endelig vedtaget

Jammerbugt Kommune har udarbejdet en miljøtilsynplan efter retningslinjerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen. 

Miljøtilsynsplan 2019-2022

Miljøtilsynsplanen indeholder en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer og en beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats.

Et udkast til miljøtilsynsplanen har været i offentlig høring i 4 uger. Der kom ingen bemærkninger til udkastet i høringsperioden.

Miljøtilsynsplanen opdateres mindst hvert 4. år.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vuf@jammerbugt.dk

Faggruppen Industri
industri@jammerbugt.dk