Indretning af vaskepladser for erhvervsmæssig vask af motorkøretøjer og maskiner

En miljøtilsynskampagne er en afgrænset, målrettet og koordineret tilsynsindsats omkring et konkret miljøproblem eller miljøtema.

Udendørs vaskepladser hos eksempelvis vognmænd, entreprenører, maskinstationer og landbrug skal indrettes, så de ikke giver anledning til forurening af jord, grundvand og overfladevand eller til overbelastning af spildevandssystemet.

Jammerbugt Kommune har samlet en række retningslinjer for, hvordan vi gerne vil have alle erhvervsmæssige vaskepladser skal være indrettet.

Læs mere om indretning af vaskepladser