Genbrug af plastaffald - tilsynskampagne i 2017

Jammerbugt Kommunes miljømedarbejdere opfordrede i 2017 især de virksomheder, som producerer større mængder plastaffald, eller indsamler plastaffald fra andre virksomheder, til at have fokus på plast som ressource.

Under miljøtilsyn på virksomhederne spurgte miljømedarbejderne om virksomhedernes syn på affaldsforebyggelse, begrænsning af produktionsspild, industriel symbiose, genanvendelse af plast og lokalt samarbejde om affaldsordninger. I Jammerbugt Kommune deltog følgende virksomheder:

  • Migatronic A/S
  • Fårup Sommerland
  • Godik ApS
  • Pandrup Miljøanlæg
  • Kim Christensen Øland
  • Vej & Park Jammerbugt Kommune
  • LL Transport og Entreprenør ApS

Jammerbugt Kommune har udarbejdet en kampagnerapport om sortering, forebyggelse og fremtidsperspektivet i plast som ressource på baggrund af besvarelserne fra de adspurgte virksomheder.

Resultatet af kampagnen har i hovedtræk været, at:

  • Der er interesse blandt virksomheder i at opnå mere viden og samarbejde omkring sortering og bortskaffelse af plastaffald.
  • Plasttilsynskampagnen har givet et vidensmæssigt afsæt til, at der fremadrettet vil blive sat fokus på plast og det ressourcepotentiale, som kampagnen har vist.
  • Kampagnen har medført, at området har været omtalt i medierne.

Hovedkonklusionen blev, at der er et potentiale i en bedre sortering af plastaffaldet og udnyttelse af plastråvarer, der hvor det er relevant.

Læs eventuelt mere her: Miljøtilsynskampagne 2017 - med fokus på plast som ressource.

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i Norddanmark (NBE) koordinerede plastkampagnen i de nordjyske kommuner. NBE arrangerede plastkurser for kommunernes miljømedarbejdere, og afholdte i årets løb en række møder, hvor virksomhederne kunne få inspiration og udveksle erfaringer om frasortering og genanvendelse af plastaffald. 

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000