Gamle miljøtilsynsrapporter

På denne side kan du se rapporter om fysiske tilsyn på virksomheder og husdyrbrug gennemført i perioden frem til 1. maj 2016.

Rapporter om nyere miljøtilsyn findes på portalen Digital MiljøAdministration - DMA.

Rapporterne beskriver omfanget af tilsynene, og om virksomhederne overholder de love, regler og afgørelser der har været baggrund for tilsynene.

Tilsynsrapporter offentliggøres alene for tilsyn på de særligt forurenende virksomheder og husdyrbrug, som er omfattet af Jammerbugt Kommunes regelmæssige miljøtilsyn. 

Indhold i tilsynsrapporten:

  1. Baggrund for tilsynet
  2. Navn, adresse og cvr-nummer
  3. En angivelse af karakteren af virksomheden eller husdyrbruget
  4. Dato for tidspunktet for tilsynets udførelse
  5. Hvad er der ført tilsyn med
  6. Om der er konstateret jordforurening
  7. Om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser
  8. Konklusioner på de seneste indberetninger om egenkontrol, herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udestede påbud, forbud eller indskærpelser

Opfølgning

Tilsynsrapporten offentliggøres senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted.

Når Jammerbugt Kommune følger op på påbud, forbud eller indskærpelser, offentliggøres konklusionen derpå.

Jammerbugt Kommune oplyser digitalt, hvis en afgørelse er påklaget. Når der efterfølgende er truffet en endelig administrativ afgørelse, offentliggør Jammerbugt Kommune resultatet heraf.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vuf@jammerbugt.dk

Faggruppen Industri
industri@jammerbugt.dk