Brugerbetaling

Kommunen opkræver Brugerbetaling for miljøgodkendelser og miljøtilsyn. Brugerbetalingen opkræves hvert år i november måned for tilsynsopgaver udført i forudgående år.

Miljøstyrelsen fastsætter timetaksten. Prisen reguleres én gang årligt. Se timetaksten her

Der tages betaling for aktiviteter efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og kapitel 9 eller lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug.

Det vil sige det timeforbrug, som tilsynsmyndigheden anvender på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Tilsynsmyndigheden kan ikke dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser, og tilsynsmyndighedens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Virksomheder og husdyrbrug

Brugerbetaling omfatter godkendelser og miljøtilsyn på listevirksomheder, autoværksteder, husdyrbrug, pelsdyrfarme og andre landbrug med erhvervsmæssig dyrehold samt på en række øvrige særligt forurenende virksomheder opført på bilag 1 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Nærmere beskrivelse af hvilke aktiviteter i forbindelse med godkendelse og miljøtilsyn der skal medregnes ved opgørelse af brugerbetaling fremgår af bilag 2 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vuf@jammerbugt.dk

Faggruppen Industri
industri@jammerbugt.dk

Byg & Miljø Portalen

Byg & Miljø