Affaldsgebyrer for erhverv

Læs om tilsynskampagner, miljøtilsynsplan - og se tilsynsberetning

Virksomheder, som er registreret i det Centrale Virksomhedsregister (CVR), skal betale grundgebyr for affald. Grundgebyret dækker kommunens omkostninger til administration og planlægning af affaldsordninger for erhverv.

Priser i 2017

Se de gældende affaldsgebyrer (incl. moms) for erhverv i kommunens takstblad.

Brug af genbrugspladserne betales særskilt pr. besøg. Genbrugspladsernes priser ses her.

Opkrævning

Folketinget har bestemt, at virksomheder skal have en opkrævning baseret på oplysningerne i CVR-registret. Det er P-nummerets adresse, der afgør, hvilken kommune der opkræver affaldsgebyret. Det er derfor vigtigt, at oplysninger i CVR-registret er korrekte. Oplysningerne i CVR-registret kan rettes ved at bruge denne blanket fra Virk.dk.

Opkrævning for 2017 udsendes i slutning af august måned til virksomhedens digitale postkasse.

Undtagelse fra grundgebyr

En del virksomheder er på forhånd undtaget fra at betale grundgebyr, med mindre de benytter en af kommunens affaldsordninger. Det gælder:

  • Virksomheder med 0-1 ansatte, hvor branchekoder er afgørende for fritagelse.
  • Virksomheder med 0 ansatte, hvor virksomhedsformen er afgørende for fritagelse.
  • Virksomheder med momsomsætning eller løn under kr. 300.000 i 2015.
  • Erhvervsfiskere.

Virksomheder, der mener, at de uretmæssigt ikke er blevet undtaget fra betaling af grundgebyret, kan søge om fritagelse.

Fritagelse skal søges senest den 27. oktober 2017. Ansøgninger modtaget efter denne dato vil ikke blive behandlet. Du kan søge om fritagelse fra grundgebyret via vores selvbetjeningsløsninger.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Forsyning
Tlf.: 72 57 76 09
affald@jammerbugt.dk