Affald og genbrug erhverv

Jammerbugt Kommunes genbrugspladser modtager ikke affald fra mink og minkfarme. Det må heller ikke lægges i kommunens affaldscontainere. Brugte mundbind skal pakkes forsvarligt ind i en plastpose, inden de lægges i containeren til dagrenovation.

Der er flere forskellige affaldsordninger for erhverv - både kommunale og private. Kommunen har regler for, hvordan erhverv skal komme af med affald til forbrænding og deponering, farligt affald og et par enkelte affaldstyper mere.

Digital oversigt for erhvervsaffald 2021

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Teknik og Forsyning, affald

affald@Jammerbugt.dk