Idéhøring/foroffentlighed

Jammerbugt Kommune er myndigheden, der skal godkende etablering og udvidelse af de store husdyrbrug (§16a i Husdyrbrugloven) og revurdere miljøgodkendelser. En del af denne beslutningsproces er at inddrage offentligheden tidligt.

Nederst på denne side kan du se sådanne annonceringer i Jammerbugt Kommune. Siden 1. november 2016, er alle idehøringer vedr. udvidelse af husdyrbrug blevet offentliggjort på portalen Digital Miljøadministration (DMA). Du kan finde det via linket i højre side (se også vejledning til DMA-protalen herunder). Foroffentlighed i forbindelse med revurderinger ligger fortsat herunder på nærværende hjemmeside.

Alle interesserede opfordres til at indsende forslag, ideer og bemærkninger til projektet eller til emner, der ønskes belyst i forbindelse med behandling af ansøgningen. Endvidere at komme med kommentarer og spørgsmål i forbindelse med revurderinger. De bidrag, som Jammerbugt Kommune modtager, vil indgå ved behandling af sagen. Der kan anmodes om at få tilsendt en kopi af kommunens udkast til miljøgodkendelse eller revurdering, når dette foreligger.
Bemærkninger til projektet og anmodning om modtagelse af en kopi af udkast til miljøgodkendelse eller revurdering sendes til Jammerbugt Kommune.
Se nærmere herom under den enkelte idéhøring/foroffentlighed.
Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af.

Vejledning til DMA-portalen: Når du klikker på linket til højre, kommer du ind på portalen Digital Miljøadministration – DMA. Her vælger du ”Offentliggørelser” og under myndighed ”Jammerbugt Kommune”, og klikker på ”Søg”. Herefter vil du se en liste med virksomhederne i alfabetisk rækkefølge.

 

For at læse dokumenterne skal du bruge Adobe Reader. Hvis du ikke har installeret programmet på din computer, kan du downloade det fra linket i højre side.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Plan og miljø - landbrug
landbrug@jammerbugt.dk