Beholderkontrol

Du har selv ansvar for at få kontrolleret dine beholdere til flydende husdyrgødning.

Hvis du har en beholder på over 100m3 til flydende husdyrgødning, skal beholderen kontrolleres mindst hvert 10. år for styrke og tæthed. Bemærk dog, at hvis beholderen ligger inden for 100 meter fra søer over 100m2 eller vandløb, skal den kontrolleres hvert 5. år.

Anmodningen foregår ved at udfylde et skema, som du sender til en autoriseret kontrollant. Anmodningsskemaet findes her, og der findes en liste over aktive kontrollanter på beholderkontrol.dk.

Hvis beholderen ikke anvendes mere, skal du indsende en erklæring om dette. Skemaet findes her.

 

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Plan og miljø - landbrug
landbrug@jammerbugt.dk