Erhvervsaffald

Affald fra landbrug betegnes som erhvervsaffald på lige fod med affald fra andre erhvervsvirksomheder.

Læs mere her.