Varsling/større afskedigelser

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Jobcentret varetager her den konkrete beskæftigelsesindsats og kan i opsigelsesperioden hjælpe med informationsmøder og lignende for de opsagte medarbejdere. Jobcentret kan også afklare, om der er behov for at etablere et mere indgående samarbejde mellem virksomheden og jobcentret.

Eksempelvis med jobsøgnings- og opkvalificeringsinitiativer for de afskedigede. Jobcentret kan også afklare om varslingspuljen er relevant for den pågældende virksomhed. Varslingspuljen er en særskilt bevilling, som giver jobcentret mulighed for at iværksætte en ekstraordinær indsats, hvor Jobcentret søger penge fra pulje hos Det regionale Beskæftigelsesråd.