Ansættelse med økonomisk tilskud

Her kan du læse om jobrotation, voksenlærling, fleksjob og skånejob

Jobrotation

Med jobrotationsordningen kan din virksomhed sende en eller flere medarbejdere på efteruddannelse og erstatte de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden. På den måde kan medarbejderne opkvalificeres uden nedgang i produktionen og med et økonomisk tilskud. Samtidig styrkes virksomhedens fremtidige rekrutteringsgrundlag, da mange af vikarerne efterfølgende vil være velkvalificeret arbejdskraft.

Voksenlærling

Formålet med ordningen er at få uddannet ikke faglærte med relevant praktisk baggrund indenfor områder, hvor der er eller forventes at opstå mangel på faglært arbejdskraft. Beskæftigelsesregion Nordjylland målretter ordningen med den såkaldte "positivliste", der ajourføres ½ årligt.

Tilskuddet er på 30 kr. pr. time – uanset personens baggrund. Voksenlærlingen skal være fyldt 25 år, og virksomheden skal betale en løn, der mindst svarer til fagets mindsteløn for en ikke-faglært indenfor det pågældende område. Der skal udfærdiges en uddannelsesaftale, som skal godkendes af erhvervsskolen. Tilskuddet administreres af jobcentret og gives i praktikperioder i op til 2 år.

Fleksjob

Et fleksjob er en ansættelse på særlige vilkår. Jobcentret giver tilbud om fleksjob til personer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse og som ikke modtager førtidspension. Virksomheden betaler løn for de effektive arbejdstimer og medarbejderen får supplerende udbetalt et fleksløntilskud, der dækker de timer pågældende ikke kan arbejde. Det første fleksjob kan uanset alder, bevilges for en periode af fem år.

Skånejob – job med løntilskud til førtidspensionister

Et job med løntilskud til førtidspensionister - tidligere kaldet skånejob - kan oprettes til personer, som modtager førtidspension fra kommunen. Et job med løntilskud kan oprettes på både private og offentlige arbejdspladser. En pensionist i løntilskudsjob beholder sin førtidspension og modtager samtidig en beskeden løn, for de timer, han/hun arbejder. De pensionister, der er i job med løntilskud, er det som regel, fordi de ønsker en fortsat tilknytning til en arbejdsplads og til kolleger.