Tilbud til borgere med psykiske udfordringerNogle tilbud henvender sig til borgere uanset forsørgelsesgrundlag. Andre tilbydes specifikt til eksempelvis sygemeldte borgere, og nogle tilbud har et beskæftigelsesmæssigt fokus på borgers tilknytning til og fastholdelse på arbejdsmarkedet. 

Kontakt:
Under de enkelte beskrivelser findes kontaktoplysninger på de afdelinger, hvor man kan få yderligere information. Borgerne henvises til forløb/projekt enten fra sundhedsafdelingen eller fra Jobcenter Jammerbugt. 

Sundhedsafdelingen: tlf. 7257 8870, sundhed@jammerbugt.dk 
Jobcenter: tlf. 7257 7255, jobcenter@jammerbugt.dk

Tilbud:

Støttende samtaler ved psykolog

Individuelt beskæftigelsesrettet samtaleforløb på op til fem samtaler. Borger skal være tilknyttet Jobcentret og henvises af rådgiver.

Psykologen vurderer ved en indledende samtale, om borger forventes at profitere af forløbet. Der tilbydes ikke støttende samtaler, såfremt der vurderes at være et egentligt psykologisk eller psykiatrisk behandlingsbehov. Ved samtaleforløbets afslutning udformer psykologen et kort notat, som gennemgås med borger og sendes til rådgiver. Der kan i perioder forekomme ventetid.

Jobcenter: tlf. 7257 7255, jobcenter@jammerbugt.dk.

 

Fastholdelsessager – Støttende samtaler ved psykolog i Forebyggelses- og Fastholdelsesteamet

Individuelt beskæftigelsesrettet samtaleforløb målrettet borgere, der er i beskæftigelse. Samtalerne er tænkt som en hurtig og forebyggende indsats til borgere, der er i risiko for at blive sygemeldt fra arbejde, eller til nysygemeldte borgere, der har en arbejdsgiver.

Der kan rettes henvendelse til Jobcentrets Forebyggelses- og Fastholdelsesteam, hvorefter teamets psykolog ved en indledende samtale vurderer, om borger vil profitere af et samtaleforløb. Der tilbydes ikke støttende samtaler, såfremt der vurderes at være et egentligt psykologisk eller psykiatrisk behandlingsbehov. Henvendelse kan ske fra borger selv, fra arbejdsgiver eller fra medarbejdere ved Jobcenter Jammerbugt. Borger skal være i et ansættelsesforhold og være bosat i Jammerbugt Kommune. Samtalerne kan som udgangspunkt iværksættes indenfor et par uger fra henvendelse. 

Jobcenter (virksomhedsservice): tlf. 7257 8990, jobcenter@jammerbugt.dk.

Screening ved psykolog

Screening ved psykolog tager udgangspunkt i en specifik forespørgsel fra rådgiver, fx vurdering af psykisk tilstand, evt. behandlingsbehov, forslag til tiltag eller beskrivelse af skånehensyn. Borger skal være tilknyttet jobcentret og henvises af rådgiver.

Psykologen udformer efter 1-2 samtaler med borger et notat, hvori rådgivers spørgsmål besvares. Notatet gennemgås med borger, før det sendes til rådgiver. 

Jobcenter: tlf. 7257 7255, jobcenter@jammerbugt.dk.

Psykologisk undersøgelse

Den psykologiske undersøgelse tager udgangspunkt i specifik forespørgsel fra rådgiver. Kan udover grundigt anamneseoptag indeholde testning af kognitivt funktionsniveau eller personlighedstestning. Ved kendt hjerneskade endvidere mulighed for neuropsykologisk undersøgelse.

Borger skal være tilknyttet Jobcentret og henvist af rådgiver, hvorefter psykologen vurderer relevansen af en undersøgelse.

Formålet med undersøgelsen skal være beskæftigelsesrettet og der foretages ikke undersøgelser som led i psykiatrisk udredning. Undersøgelsen gennemgås med borger, før den sendes til rådgiver.

VIVA-Ung

VIVA-Ung er et otte ugers holdforløb, for unge mellem 16 og 30 år, der er bosiddende i Jammerbugt Kommune. Målgruppen for tilbuddet er unge, som er udfordret af depression, angst og/eller stress. Så længe den unge har lysten til at medvirke aktivt i forløbet, så kan enhver, der er tilknyttet Ungeenheden deltage. Målet med VIVA-Ung er at støtte deltagerne i at vende tilbage i arbejde eller studier via undervisning i psykologiske emner, mindfulness samt individuel tilpasset træning i motionscenter.

 

Ungeenheden: tlf. 7257 8790, ungeenheden@jammerbugt.dk

Projekt VIVA

Forløbet er for sygemeldte borgere, som lider af angst, stress og depression. Borger kan henvises på et hvilket som helst tidspunkt i sygeperioden, og der er ikke krav til varighed på ydelsen. 

Tilbuddet er ikke til borgere med alvorlig psykisk sygdom eller personlighedsforstyrrelser. Der er derfor ikke tale om psykoterapi – men psykoedukation, kombineret med undervisning i mindfulness og fysisk træning. 

Formålet med forløbet er, sideløbende med relevant behandling, at gøre borgeren mere bevidst om egen situation og understøtte tilbagevenden til job. 

Jobcenter: tlf. 7257 7255, jobcenter@jammerbugt.dk.