Udeservering

Bevillingsnævnet har ændret retningslinjerne for udeservering i forbindelse med udstedelse af alkoholbevillinger. Reglerne er blevet ændret på foranledning af en række restauratører i Blokhus.

Der er nu taget hensyn til årstidsbestemte begrænsninger. Der er kommet mere fleksible regler vedr. musik, grilning m.v. ved særlige event-arrangementer m.v. Revideringen er foregået i samarbejde med Teknik- og miljøforvaltningen, som også skal administrere og godkende ansøgninger til de særlige event-arrangementer.

Link til retningslinjer for udeservering i pdf-fil

Blanket til ansøgning om udeservering

Kontakt Bevillingsnævnet

Rådhuset Aabybro
Toftevej 43
9490 Aabybro 

Lone Hilmer
Tlf. direkte: 72 57 74 03
hil@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader